Encyclopædia Conspiratorica – inledning

Skriven av

Börja här! Anti-vetenskap och anti-teknik är trenden för dagen. När samhället, genom vår förfallna skolas försorg, sjunker ned i förakt för vetenskap, teknik och medicin, skapas en växande underklass av lågutbildade, som genom sociala media får reda på att teknik är farligt, vetenskap är bluff och klassisk medicin är en konspiration som ska hjälpa läkemedelsföretagen att sälja piller. Antivetenskapliga samlingar och föreningar växer sig allt starkare i samhället. Det tycks också som att andligheten ökar och att intresset för tarotkort, kristaller och astrologi är på frammarsch.

Den här artikelserien är en odyssé över dumheternas hav. Men kom ihåg att Odysseus kom hem till sist och ställde allt till rätta.

Hela samhället har styrts av myter ända sedan antikens Grekland. Då var det gudamyter, idag är det teknikmyter. Tekniken har blivit den nya guden, bland annat för att allt färre förstår hur den fungerar. En av de otrevligaste myterna som drabbade Norden var häxförföljelserna på 1650-talet, som orsakade tusentals dödsfall. Myten om häxor användes av Inkvisitionen för att befästa kyrkans och kungarnas makt.

Då var ”medicin” och ”vetenskap” mest bara myter. Sen kom Upplysningstiden och därefter den industriella revolutionen. Nu är vi på väg tillbaka in i myternas dimma.

Först så går det upp – och sen så går det ned

Förr var det den katolska kyrkan som var emot teknisk och vetenskaplig utveckling. Men de gav med sig och världen fick uppleva 200 år av industriell revolution och medicinsk utveckling. Nu har de faktaresistenta och konspirationsteoretikerna tagit över kyrkans roll. Vatikanen har för länge sedan bett om ursäkt för hur de förföljde Galileo Galilei, men den nya kunskapsförnekelsen har tagits över av vår förfallna skola, sociala media och den eländiga ”Youtube-kunskapen”.

Idag kanske vi fnissar lite besvärat åt häxbränningarna på 1600-talet. Istället ”bränner” vi vetenskapsmän och teknisk utveckling skriftligen på Facebook och fysiskt genom att bränna mobilbasstationer. Vi är tillbaka i tron på den platta Jorden av anno 300. Att Columbus sjömän trodde att de skulle falla ut över Jordens kant är ett sentida påhitt. 1400-talets lärda och sjöfarare var väl medvetna om att Jorden är rund och redan på 200-talet f.Kr. visade Eratosthenes genom mätningar av Jordens omkrets att så var fallet.

I artikeln om elallergi-myter visas den moderna häxbränningen: vandalism av mobilmaster.

Den onda mytcirkeln

Konspirationsteorierna överlappar delvis varandra, i en intrikat väv av absolut vansinne. Konspirationsteoretikernas värld är omgiven av ett hårt skal mot vilket alla vetenskapliga fakta, klassisk och medicinsk forskning studsar som ärtor mot ett kastrullock. Innanför skalet lever teoretikern lugnt med sin homeopati, sina chemtrails, sin healing, sin vaccinskräck och elallergi, fast övertygad om att alla utanför skalet är skurkar, lögnare och mördare som ständigt försöker smitta, förgifta och förråda dem.

Det enda som slinker igenom det hårda skalet är ämnen som lätt kan missförstås eller misstolkas och alldeles automatiskt hamnar i någon av ellipserna i bilden.

I detalj-artiklarna kommer du att märka att ett fåtal personer och organisationer, som Bill Gates, judarna och Illuminati får skulden för det mesta onda som händer i världen. Därför återkommer de överallt. Det brukar kallas förföljelsemani eller paranoia. Frågan är hur långt det ska gå innan konspirationsteorierna övergår till att betraktas som sinnessjukdom?

Tre typer av myter

I stort sett besväras världen av tre typer av myter, som införts under olika tidsepoker.

 1. Myter som funnits med oss i sekler: Folktro. Myterna är idag lite gammaldags, men ändå livskraftiga. Änglasyner, religion, panacea, de vises sten, själavandring, häxor, spöken och gastar.
 2. Myter som funnits i hundra år, som protest mot framväxande industrialisering och medicinsk utveckling. Radium-läkemedel, spöken i tunnelbanan, vaccin är ogudaktigt, Ponzibedrägerier, regnmakeri och att själen inte hänger med i farter över 30 km/t.
 3. Moderna anti-tekniska myter och politiska trollmyter som trycks uti stora mängder av internettroll för att skapa oro och för att söndra, och accepteras av den stora outbildade massan: Covid-19 skapas av 5G-nätet, covid-provtagning skulle ge hjärnskador, anti-vax, homeopati, kärnkraftens farlighet, lögner om EU och NATO, elallergi och UFO.

Allt är judarnas fel

Innan du fortsätter in i paranoikernas förvirrade värld är det fyra saker du måste lära dig:

 1. Allt är judarnas fel.
 2. Industrin är ond och vill suga ut och skada dig.
 3. Allt du inte förstår, som el, radio och olika industriprodukter, har skapats för att skada dig.
 4. Jorden är platt och skapades för 6000 år sedan.

Vänj dig.

Moderna myters ursprung

Idag är vi bara marginellt bättre än på medeltiden. Tyvärr är mytbildarna inte längre små grupper av tokskallar som hittar på myter om spöken eller blödande jesusstatyer. En betydande källa finns numera i Vita Huset. I USA har vit makt-myterna lett till massmord och undantagstillstånd. Och då ska vi inte tala om mytsprideriet i Indien där falska nyheter sprider sig som en löpeld via WhatsApp, om kidnappningar, hälsa, terrorism och militären och har resulterat i lynchningar och 32 döda på ett år (2018).

Skillnaden mellan fakta och anti-fakta

Den här artikelserien syftar inte till att omvända någon konspirationstroende paranoiker. Att försöka med det vore som att försöka ta sig igenom en sköldpaddas skal med skruvmejsel; man riskerar att döda sköldpaddan. Avsikten är istället att ge gemene man riktiga kunskaper så att denne ska kunna skydda sig och sina närstående mot de vilda myterna och den skada de kan orsaka.

Moderna myter kan indelas i olika typer, som delvis överlappar varandra:

 • Medicinska myter
 • Myter om hälsa
 • Ockulta myter
 • Geografiska och vetenskapliga myter
 • Politiska myter
 • Teknikmyter

Det är svårt att ämnesindela myter helt strikt för de spänner ofta över flera ämnesområden, som antivax som anspelar på läkemedelsindustrin, som i sin tur anspelar på antisemitism och plattjord och deep state och…

Denna artikelserie är ett försök att sammanställa en encyklopedi över alla konspirationsteorier, myter, kvacksalveri, vetenskapsfientlighet och märklig övertro som allt fler ägnar sig åt. Texterna är ett försök att beskriva hur de olika myterna hänger samman och vad de har gemensamt och inte. Vissa myter flyger över hela världen, medan andra är lokala i en världsdel eller ett land. Vissa myter har dött ut, medan andra växer nästan okontrollerat, som plattjordsrörelsen och hatet mot 5G-nätet.

 • Artificiell intelligens skulle kunna bli något verkligt nyttigt – de antivetenskapliga kallar det för mördarrobotar!
 • Vacciner har räddat hundratals miljoner människoliv – de lågutbildade (och amerikanska presidenter) kallar det en bluff, eller konspiration från läkemedelsföretagen!
 • Kärnkraften är bevisligen den enda helt miljövänliga kraftkälla vi har – miljökonspiratörerna kallar den för atombomber!
 • Kondensstrimmor från jetmotorer består av fukt – de troende kallar det chemtrails och ett sätt att förgifta oss med aluminium för att kunna sälja oss till ödlevarelserna!
 • Astronomin har lärt oss mycket om livets uppkomst – plattjordarna tror inte ens på rymden!
 • Den amerikanska prudentligheten har förvandlat USA från ett land i teknikens och utvecklingens framkant, till ett dum-land där verkliga, hårda kunskaper håller på att försvinna ur befolkningsleden. På det senaste (2023) har olika delstater börjar förbjuda böcker för att de skildrar saker som amerikanska skolbarn inte bör se. Bokbål, alltså.

Hur uppstår orimliga konspirationstorier

När den ryska atomubåten TK-208 ”Dmitrij Donskoj” skulle gå genom Östersjön sommaren 2017 var det många som argumenterade att den skulle sjunka för att den inte var gjord för bräckvatten. Grundläggande fakta som att en ubåt har dyktankar för att reglera sitt dykdjup i vatten tycks helt okända för debattörerna. Man resonerar som om ubåtens befäl skulle vara helt bakom flötet och att konstruktörerna inte tänkt på det där med bräckvatten.

Hur uppstår och sprids sådana fullständigt befängda konspirationsteorier? Någon okunnig får en knäpp-idé, övertalar sina närmaste och sen används Internet som ekokammare och miljoner häktar på.

”Östersjön är grund och har speciella saltförhållanden vilket gör risken att gå på grund större” menade den norska miljöorganisationen Bellonas expert Nils Böhmer, som om de ryska sjömännen skulle vara idioter. Tvärtom vet vi att den ryska militären har (allt för) bra kartor över svenska farvatten och hamnar.

Svenska, fd betrodda tekniktidskrifter tar upprepade gånger in artiklar om fri energi och kall fusion som helt saknar grund. Annonser om kolloidalt silver, en kvacksalveriprodukt helt utan verkan, figurerar också i samma tidskrifter. Folk som undertecknad trodde var absoluta tekniker, har börjat propagera för virvlat vatten. Andra, liknande, jordnära tekniker har börjat vimsa om currylinjer.

Ologisk logik

Logiken bakom konspirationsteorierna är ungefär lika logisk och vattentät som resonemanget i scenen med byborna och häxan i Monty Pythons film The Holy Grail.

Byborna släpar fram en häxa och frågar Sir Bedevere om de får bränna henne. Bedevere försöker använda logik för att motbevisa detta, men lyckas inte.

– How do you know she’s a witch?
– She looks like one.
Häxan släpas fram.
– I’m not a witch. I’m not a witch.
– But you are dressed as one?
– They dressed me up like this (pekar på bönderna). And this isn’t my nose, it’s a false one.
Bedevere lyfter på lösnäsan och bevisar.
– Well?
– Well, we did do the nose. And the hat. But she’s a witch. Burn her! Burn her!
– What makes you think she’s a witch?
– She turned me into a newt! säger en bonde som definitivt inte ser ut som en ödla.
– A newt?
– I got better…
– Burn her anyway! Burn her!
– Quiet! There are ways of telling whether she is a witch.
Diskussion följer och därpå mera logik:
– Why do witches burn?
– Because they are made of wood?
Mycket fruktlöst resonemang senare:
– What also floats in water?

Många förslag kommer in, tills kung Arthur säger:

– A duck!
– So logically… If she weighs the same as a duck… She’s made of wood… And therefore…
– A witch! A witch! Burn! Burn!

Du ska inte skratta så mycket åt Monty Python. Deras sketcher har betydligt djupare botten än man först kunde ana. Vetenskap på medeltiden var ungefär på samma nivå som plattjordarnas resonemang är idag. Se hela denna underbara samling myter på: https://www.youtube.com/watch?v=X2xlQaimsGg

Brist på fakta

Media lider av en väldig brist på fakta. Den framlidne professorn i internationell hälsa vid Karolinska Iinstiutet, Hans Rosling kom in som en frisk fläkt, när han förklarade för en dansk TV-pratare att ”Du har fel och jag har rätt! Världen har blivit ett bättre ställe. Och jag kan bevisa det!” och det gjorde och gör han fortfarande i stor stil med sin webbplats Gapminder.org, där var och en kan övertyga sig själv. Gapminder publicerar sina indata offentligt, med källor. Att inte Rosling var en helt vanlig dösnackare, framgår med all tydlighet då han tilldelades VoFs pris Årets folkbildare 2006, medaljen Illis Quorum 2010, KIs stora silvermedalj 2014, med flera.

Hans Rosling klämde åt mytspridarna i dansk TV

Lider Jorden av överbefolkning?

Nej, den gör inte det. Måste befolkningsökningen stoppas om vi inte ska gå under av svält allihop? Inte det heller.

Det finns gott om plats för alla och det finns gott om plats att odla på. Befolkningsökningen avtar hela tiden, allt eftersom människor får det bättre. Och människor får det allt bättre. Fattigdomen minskar.

Vad gjorde Hans Rosling? Han hade problem med faktaresistenta studenter och journalister så han skaffade fakta om tredje världen, undersökte saken själv, på plats och kom på ett sätt att visa upp fakta för de faktaresistenta så att de förstod. Precis på samma sätt som Florence Nightingale använde banbrytande affärsgrafik omkring år 1850 för att visa på de faktiska förhållandena vid fronten i Krimkriget för trögskallarna i den brittiska regeringen och kungahuset, som aldrig skulle orka läsa tabeller med statistiskt data. Hennes insatser inom hygienen och statistiken minskade dödligheten.

Om vi bara lyssnade lite mer på Hans Rosling skulle vi kunna avliva en hel hord med myter om Jordens fattigdom och överbefolkning, vaccinernas välgärning och resultatet av mödravård. Och minska dödligheten.

Bild: Gapminder.org

Diagrammet visar hur många barn som kvinnor med olika inkomst föder. Ju högre inkomst (x-axeln, logaritmisk), desto färre barn.

Under början av 2019 fick Rosling kritik för att ha varit för positiv, men kritikerna visade sig ha använt bristfällig statistik eller myter. Belackarna menar att Rosling helt bortsett från de nya sjukdomstillstånd som tynger västvärlden: ätstörningar, bipolära syndrom, substansmissbruk, alkoholmissbruk och schizofreni som skulle peka på ett tydligt mönster: ju rikare land, desto mer psykiska problem. Hela denna artikelserie pekar i samma riktning. Ju rikare vi blir, desto mera tid och möjligheter har vi att fundera ut dumheter och myter, läsa om andras konspirationsteorier på Internet och hitta på egna symptom. Det förringar inte Roslings arbete.

Svenska Dagbladet gillar inte medias nya satsning på att anlita forskare för faktakontroller och motarbetar med en luddig artikel kallad ”Forskning görs till sanning – men vetenskap är inte fakta” (https://www.svd.se/forskning-gors-till-sanning–men-den-ar-inte-fakta) som menar att man inte ska ta alla forskare på allvar, för de kan vara ute i egen sak, men SvD har rätt i slutsatsen att journalister fortfarande gärna misstolkar forskarnas resultat. Samma sak igen: brist på utbildning i journalistkåren. Karolinska Institutet har sina problem med pseudovetenskap också. Mer om detta i medicindelen.

Dumheterna strömmar emot oss varje dag. Alla dumheter förfäktas av sin alldeles egna trollgrupp som försöker sprida dumheterna till så många som möjligt via webbplatser, bloggar, Youtube osv. Den eländiga youtube-kunskapen genomsyrar snart allt. Facebook svämmar över av knasteorier, blandat med domedagskulter, nostradamustolkare och svammel författat av troll från ett stort östland som vill att vi ska bli ännu mer förvirrade och oroliga över samtiden och framtiden.

Sen kommer hälsogurusarna och menar att allt du äter och dricker är fel och att cancer kan botas med gurkmeja.

Hoppa direkt till din favoritmyt

Det första du ska göra när du läser om myter är att kasta all logik överbord.

Ta audiofilerna som exempel. De kan lägga ut tusentals kronor på en bit specialfixad elkabel och hävdar att musiken låter mycket bättre, djupare och kontrastrikare, helt oaktat att det är flera kilometer oskärmad, otvinnad, vanlig, ful, grov aluminiumkabel fram till understationen. Och vet du vad? All koppar är syrefri.

Eller ta det eviga trätoämnet: religion. Försök inte använda logik. Är Gud god? Ja, menar alla religiösa. Är Gud allsmäktig? Ja, svarar de alla. Förklara då alla krig, svält och ondska. Då börjar svamlet om djävulen och Gud är inte längre allsmäktig. För att inte tala om andra religioner och andra gudar. Det är Gud som prövar människan, heter det. Så han skapade människan medvetet svag, så han kunde plåga henne. Den gode guden?

För att kunna skapa ett helt universum behövs massor av logik för att allt ska fungera, atomer och gravitation och sånt. Glöm all logik, särskilt om du är amerikansk politiker.

Allt detta orsakar människan så mycket smärta, oro, våld, påhittade sjukdomar och bortkastad tid, till ingen nytta.

Myterna-elallergi

Allt elektriskt och elektroniskt är farligt. Radio är farligt. Mobiltelefoner är farliga. Stråååålning.

Myterna-filosofi

Religioner, vibrationer, energier, kristaller och horoskop gör dig dummare.

Myterna-hälsokost

Allt snack om ormolja, detox, träskvatten, kosttillskott, medier, djurrättsaktivism, veganterrorism, havssalt och divätemonoxid gör dig dummare.

Myterna-medicinska

Akupunktur, ödlevarelser, chemtrails, CBD-olja och gurkmeja, kropps-komplex-ångest-frustration-fixering, entjära, ginseng, glans-elexir, magnetkuddar, jordstrålning och fluor-hat gör dig dummare.

Myterna-naturen

Syndafloden, bäckhästen, anti-darwinismen, currykors, Ley-linjer, N-strålar och andra typer av jordstrålning, orgonit, Atlantis, vimanor och plattjorden gör dig dummare.

Myterna-panacea

Akupressur, aura, bävertestiklar, chakraterapi, fjärrhealing, fulvosyra, kolloidalt silver, ko-urin, radium, sprängticka och änglamassage gör dig dummare och kan eventuellt ha ihjäl dig. Ett läkemedel mot allt finns inte.

Myterna-politiska

Youtube-vetenskapen, fake-news-sajter, djupa staten, EU-hatet, NATO-hatet, Bill Gates-hatet, antisemitismen, globaliserings-hatet, Donald Trump och ryska trollmyter gör dig dummare. Och visst har du en sändare inopererad i hjärnan?

Myterna-teknik

Dum-pratet om chemtrails, HAARP, LOIS, LOFAR, EISCAT, CERN, RFID, väderstyrning, rymdödlor, Anunaki, orgon och allt dumt babbel om Nicola Tesla och Area 51 gör dig dummare.

Myterna-vaccin

Anti-vaxarna är en speciell sorts dumskallar som inte tror på vetenskap. Religiösa anti-vax-knäpperier, korkade kändisar och amerikanska TV-predikanter gör dig dummare.

Men kom ihåg att allting som händer i världen i grunden alltid är judarnas fel: https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

Så har det varit sedan korstågens tid, mellan åren 1000-1200: https://sv.wikipedia.org/wiki/Korst%C3%A5g

Myterna-verkliga faror

Bland de verkliga farorna, som vi borde vara rädda för, finns moderna skräp-media som skriver om spådom, tarot, Kim Kardashian, Youtube och ett moln av webbplatser som sprider sopor, lögner och falska nyheter med en och samma avsikt: att göra svenskarna upprörda över falska och förvrängda nyheter. Det vi borde se upp med, men totalt ignorerar är dålig utbildning, IT-hot och cyberbrott, overifierat prat om den ekologiska matens förträfflighet, veganterrorn och extrema religioner.

Sakregister

Dessutom finns ett sakregister, där alla dumheter finns ordnade i bokstavsordning.

Läs mer

Inledning: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/07/encyclopaedia-conspiratorica-inledning/
Vaccination: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-vaccination/
Teknik: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-teknik/
Panacea: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-panacea/
Politiska: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-politiska-myter/
Naturen: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-naturen/
Filosofi: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-filosofi/
Medicin: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-medicinska-myter/
Hälsa-kost: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-halsa-och-kost/
Elallergi: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-elallergi/
Avslutning, verkliga faror: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-avslutning/
Sakregister: https://www.teknikaliteter.se/2024/01/05/myterna-ett-antivetenskapligt-gift-sakregister/

Elitskolan: https://www.teknikaliteter.se/2019/10/04/min-elitskola/

Skolan har fallit samman: https://realistklubben.wordpress.com/2015/11/23/en-dag-i-den-moderna-skolan/

Media skriver inget viktigt. Radio och TV säger inget viktigt: https://www.teknikaliteter.se/2019/07/13/den-enda-dagstidning-som-ar-vard-att-lasa-och-anda/

Vad ska man göra åt det? Vill någon göra något åt det eller vill vi ha en dum värld? https://realistklubben.wordpress.com/2019/01/04/spamm-svenska-patryckargruppen-for-att-mota-media/

BBC avhandlar myter: https://www.bbc.com/future/article/20200522-what-we-can-learn-from-conspiracy-theories

Mängden myter och konspirationsteorier är obegripligt fantastisk. Läs Wikipedia-artikeln som sammanfattning av allt dumt: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories

Märken på artiklar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *