Värmeåtervinning hos Bahnhof

Skriven av

Det här är ett filmat reportage jag gjorde från Internetleverantören Bahnhofs ”gröna” datorhall Thule mitt i centrala Stockholm.

Det hela börjar med en intervju med den illustra chefen Jon Karlung som berättar om målsättningen med datorhallens värmeåtervinning. Totalt tar man in 2 megawatt och matar tillbaka allt på Stockholms fjärrvärmenät. Vi tittar närsynt på detaljerna, som hur värmen leds bort från servrarna, hur den koncentreras i värmepumpar och hur den pumpas tillbaka till Stockholms fjärrvärmeabonnenter.

Titta själv på https://www.youtube.com/watch?v=sS3SfCkCBvU

Det hela börjar med att Jon får berätta om syftet med värmeåtervinningen. Det paradoxala, som jag påstår, är att datorer inte gör någon ”nytta” alls. De bara förbrukar elenergi och fläktar ut den som värme, utan att ha givit något tillbaka i form av rörelse eller kraft.

Filmen visar ett antal rum i Bahnhofs anläggning. Dessa innehåller var sin del av driftprocessen. Efter en rundvandring hamnar vi i värmepumprummet, där värmen från alla servrar koncentreras och pumpas upp och kommer ut som 70-gradigt vatten i fjärrvärmenätet.

Systemskissen visar hela systemet översiktligt.

Skissen visar hur luften i datorhallen aldrig byts ut utan bara cirkulerar genom värmepaketet i taket och värmen flyttas över till kylmediet. På vår väg ned genom korridorerna tittar vi in i batterirummet (som symboliseras av batterierna på 500 volt i skissen, ska egentligen vara 570 volt) och går vidare in i UPS-rummet. Thule tar in elkraft från två redundanta kraftledningar.

Slutligen hamnar vi i värmepumprummet, där värmen från datorhallen pumpas över i fjärrvärmeledningen. Det står fjärrvärmeretur, eftersom Bahnhof tar det kalla, förbrukade fjärrvärmevattnet och fyller på med mera värme. Egentligen är det tre värmepumpar i serie för att klara steget upp till 68 grader.

Vad filmen inte visar är kopplingarna mot fjärrkylanätet, som Bahnhof kan utnyttja, eller mata ut kyla på om man har överskottskyla. Notera att all inkommen energi, både den som förbrukas av datorerna och den som förbrukas vid driften av värmepumparna, pumpas ut i fjärrvärmenätet.

Läs mer

Titta in hos Banhnhof: https://bahnhof.se/

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Datacenter · Elkraft · Fjärrkyla · Fjärrvärme

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *