Foliehatt, nej tack!

Skriven av

”Mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och trådlöst bredband alstrar mikrovågsstrålning. Om dosen blir för hög blir vi stekta som i en mikrovågsugn.” Detta står att finna på en webbplats tillhörande en framträdande svensk förening för alla som är rädda för allt nytt i samhället. Vilka trender och tendenser finns det och hur sant är det?

Sändare inopererad i hjärnan? Det har vi väl lite till mans. Drömmer du mardrömmar ibland? Det är störningar i psykmatrisen som uppstår när SÄPO kommer och byter batterier.

”De har tittat in i min hjärna! Det är enda möjligheten till att de kan ha fått reda på allt.” Så läser vi på en skrämmarsajt på Internet, en i den långa rad av förvirrade desinformatörer som vill få oss att tro att det mesta som har ordet ”strålning” i titeln är antingen dödsfarligt eller används av en organisation (Them) som övervakar oss alla, av något obskyrt skäl.

Teknikfientlighet har funnits så länge det har funnits ny teknik. Den kan antingen vara ekonomiskt eller politiskt motiverad eller baserad på ren okunnighet. När järnvägen kom ansågs det farligt att färdas fortare än 30 km/t eftersom själen inte skulle hinna med (okunnighet).

  • När Jaquard införde den automatiska mönstervävstolen år 1801 kastade de franska arbetarna in sina träskor (fr. sabot) i varpen (politiskt).
  • När Guglielmo Marconi började med radio vid 1900-talets början krävde människor att experimenten skulle stoppas för de ”kände varje morsetecken skära som eld igenom kroppen”.
  • När Charles Babbage, för engelska statens pengar, hade utvecklat den första räknande maskinen i mitten av 1850-talet, anställde parlamentet expertutredaren George Biddell Airy, som tyckte att man lika gärna kunde räkna för hand ”to get rid of Mr. Babbage and his Machine” (ekonomiskt).

Detta fördröjde datorrevolutionen i cirka 100 år, men inget av dessa försök lyckades bromsa teknikens framsteg.

År 2023 fick elallergikernas förening miljoner av staten för att kunna fortsätta sin pseudovetenskapliga förvillarverksamhet. Det visar på en skrämmande brist på tekniska och medicinska kunskaper hos våra politiker!

Foliehattar i teori och praktik

Foliehatten har varit känd sedan 1927 då den förekom i en SF-roman och sades skydda mot telepatisk avlyssning. Sedan dess har den varit ett oumbärligt hjälpmedel för paranoiker för att skydda sig från myndighetsspionage, tankestyrning och inopererade sändare i hjärnan, särskilt m.a.p. avlyssning via satellit.

Forskningsledaren vid MIT Media Lab Ali Rahimi iförd skyddskläder.

Vad var då lämpligare än att ett forskningsteam på MIT under ledning av Ali Rahimi undersökte ett par olika foliehattar för att se om de skyddade hjärnan från både in- och utläckande radio? Resultatet blev en artikel kallad ”On the Effectiveness of Aluminium Foil Helmets: An Empirical Study”.

Man fann visserligen att foliehattarna dämpade radiosignaler, men att vissa frekvenser förstärktes istället. De förstärkta frekvenserna råkade sammanfalla med olika radioband som är reserverade för myndighetsbruk i USA, varför forskargruppen drog slutsatsen att hattarna egentligen förbättrar myndigheternas kränkningsmöjligheter.

Foliehatt modell fez.

Foliehatt Le Classique.

Foliehatt modell Centurion.

Alla hattar förstärkte 30 dB vid 2,6 GHz och 20 dB vid 1,2 GHz oavsett var antennen placerades på kraniet. Dessutom uppvisade alla hjälmar en markant dämpning kring 1,5 GHz. Banden mellan 1,2 – 1,4 GHz avsedda för radiolokalisering och satellitkommunikation, medan bandet kring 2,6 GHz används för mobiltelefoni. De nuvarande foliehattarna motverkar alltså sitt syfte och utredarna hoppas att dessa fakta ska leda till utveckling av effektivare hattkonstruktioner.

Mätlabbet på MIT Media Lab.

En paranoid kontraskeptiker vid namn Lyle Zapato har vittgående kritik mot MIT-utredningen. Han ser som dess största brist att utredarna inte tagit hänsyn till den psykotroniska strålningen utan bara mätt vanliga radiovågor. Han har i sin bok “Psychotronic and AFDB Theory” förklarat att hjärnan bara kan påverkas av psykotronisk strålning. Vanliga EM-fält kan på sin höjd orsaka en känsla av en övernaturlig närvaro och då bara på små avstånd från sändaren.

Sändare i hjärnan

En gång för många år sedan blev jag uppringd av TV Söder, en lokal-TV-station på Södermalm i Stockholm. De skulle ha ett pratprogram om den farliga strålningen och ville ha mig som sakkunnig.

Det visade sig vara mest tanter i studion, som alla hade någon form av övertygelse om att staten/CIA/SÄPO var ute efter dem och de hade fått en sändare inopererad i hjärnan så att sagda myndighet kunde läsa deras tankar. När skulle denna sändare ha opererats in? Under nattsömnen, förståss. Därefter blev mina frågor lite näsvisare.

– Hur kunde SÄPO operera in sändaren utan att det blev några ärr eller andra märken. De kanske hade någon operationsteknik som resten av den medicinska världen inte kände till?

Tanterna började ilskna till. Min undran om de kände till att vi ännu inte vet hur tankar formas i hjärnan och än mindre kan tolka signaler i medvetandet, var givetvis helt irrelevant. SÄPO kunde.

Min fråga om hur SÄPO skulle bära sig åt för att byta batterier i sändaren föll även den på hälleberget. Det blev ganska många hårda ord, nyp och knuffar och efter sändningen var det ingen av paranoikerna som ville tala med mig utan jag blev i stort sett utjagad ur studion.

Flickan på bussen

Jag satt en dag på bussen från stan ut till Nacka när en flicka klev på. Jag satt och pillade med telefonen och hon gick på mig på en gång:

– Kan inte du stänga av telefonen? Jag blir sjuk av den.

Det var fel person att fråga. Jag svarade

– Nej. Kan du bevisa att du blir sjuk av telefonen?
– Jag mår så dåligt. Det finns många amerikanska undersökningar som bevisar att…
– Det gör det inte alls. Visa mig en.
– Jamen det finns israeliska undersökningar som…
– Det gör det inte. Visa mig en enda som är trovärdig.
– Men telefonen sänder radiostrålning!
– Det gör den inte. En mobiltelefon sänder väldigt sällan när ett samtal inte pågår. Den lyssnar mest hela tiden på dispatchkanalen (detta var före tiden för mobilsurfning).

Men hon gav sig inte. Hon trodde benhårt att telefonen sände hela tiden och mina argument om att batterierna då bara skulle räcka i en timme, fick inget fäste. Då pekade jag på nackamasterna vid sidan av motorvägen.

– Ser du nackamasterna där. De sänder hela tiden. Flera hundra kilowatt (då, före digital-TV). Mobilnätet är ingenting mot det. Du borde vara död vid det här laget. Nackamasternas farlighet kände hon dock inte till.

Välj ett symptom så får du det

Du trodde foliehattar bara var för töntar? De finns som kommersiell produkt. För 540 kronor får du SwissTulle Bobbinet huvudnät som ger över 98 % skydd från mikrovågor upp till och med 4 GHz och 24dB vid 2 GHz. Åjo, det finns dämpningskurvor i broschyren. Samma företag säljer även ledande blusar, skjortor och gardiner.

Bildskärmar, DECT-telefoner, elektriska installationer i hemmet, kraftledningar, lågenergilampor, mobilbasstationer och -telefoner, Tetra-radio, transformatorstationer och trådlösa datornät, allt detta bidrar till att skapa sk elsmog. De som drabbats av elsmogens förbannelse kan uppvisa en rad olika symptom: andnöd, aptitlöshet, cancer, depression, dimsyn, domningar i händerna, dubbelseende, dåligt minne, mm mm till sömnlöshet, trötthet, utmattning, värmekänsla, yrsel och öronsus. Det är väl ungefär vartenda symptom som den moderna människan någonsin känt.

Med luddiga ”bevis” är allting farligt

Mitt råd till alla elallergiker var ”rulla in dig i aluminiumfolie” menat som ett skämt alltså. Ända tills jag såg det här. Ska det vara en Faradys bur kanske? Dämpning 30-48 dB vid 200 MHz – 10 GHz. Tyget Dali kostar 690 kronor löpmetern. Du kan få en färdig baldakin Naturell 160 Kombi i samma form för facila 22.500 kronor!

Här har vi ett typiskt citat som saknar all underbyggnad, men låter väldigt vederhäftigt. Journalisten och författaren Mona Nilsson påstår på sin webbsida monanilsson.se att: ”Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrivs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser. Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna.” Säg emot det om du kan!

Hon fortsätter i Aftonbladet: ”Strålning från bland annat mobiltelefoner och trådlösa nätverk har stigit drastiskt de senaste tio åren, vilket gör att sömnproblemen ökar. Att mikrovågor […] orsakar sömnproblem är känt sedan länge.”

Du kan köpa ledande sängomhängen, ledande hattar och ledande kläder. En sänghimmel är väl romantisk? Den blir kanske mindre romantisk när du får höra att den kostar 11.900 kronor. Och i samma stund som prinsen sticker in huvudet börjar Törnrosa skruva på sig av elallergin.

Hon kommer själv med förklaringen: ”Det finns människor som märker av att de får sömnproblem ganska omgående efter att en mobilmast satts upp i närheten av deras bostad” Och sen avslutar hon med kvalificerat svammel: ”Det är bevisat att mobilstrålning ökar sömnproblem och sömnproblemen och försäljningen av sömnmedel i samhället har ökat samtidigt med ökningen av mobilstrålningen. Upprepade studier av hälsotillstånd runt mobilmaster har visat ökad förekomst av sömnproblem bland de boende och flera laboratoriestudier har visat påverkan på hjärnans elektriska aktivitet och på sömnen.”

Elsanerad glödlampa.

Gruppen ”Folkviljan mot 3G” använder sig av en massa pseudovetenskap för att föra fram budskapet att man plötsligt, alldeles oförhappandes kan bli elöverkänslig, när man råkar prata i mobiltelefon eller när en radiobasstation sätts upp nära hemmet. De försöker aldrig göra den omvända kopplingen att all desinformation om elöverkänslighet kan göra svagsinta hypokondriker instabila och allt som behövs är en utlösande händelse, som en nyuppsatt mobilmast eller en brummande transformatorstation.

Vad säger psykologen?

Psykologen Dan Katz reder ut begreppen.

Vi har talat med Dan Katz, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialinriktad på kognitiv beteendeterapi med egen mottagning. Dan undervisar också på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Vi börjar med att fråga om sambandet mellan mobilbasstationer och sömnproblem.

– Jag tror säkert att folk verkligen upplever att de får sömproblem av mobilmaster om de har en mast i närheten, men det finns mig veterligen inga kända naturkrafter som skulle kunna påverka dem. Jag vet att det genomförts blindtester och man har inte kunnat se att försökspersonerna kunnat gissa bättre än slumpen om en sändare finns i närheten eller ej.

Vår nästa fråga handlar om elallergin.

– Där har blindtester inte heller kunnat påvisa något, men med mycket elapparater i ett rum finns andra faktorer som kan påverka människor, som att luften blir väldigt torr. Det troliga är att detta är något som skapas av människors föreställningar. Vi är väldigt duktiga på att se samband och ibland ser vi samband som inte existerar.

Inlärningsmekanismen är enkel att förstå. Vi utför en handling och tycker att det gick lite bättre den här gången och då tror vi att det beror på den sak vi fokuserade på, fast det kan finnas tusen andra variabler.

Det finns en positiv sida av detta: placebo fungerar. Elallergi skulle kunna vara den negativa placeboeffekten. Människor fokuserar på någonting som egentligen inte är den påverkande variabeln, men personerna får på olika sätt faktum bekräftat, de känner att de mår dåligt och tänker att ”där är en sändare” och får misstanken bekräftad.

Det finns två mekanismer i sammanhanget. Den ena kallas för perceptuell bias. Om du är rädd för någonting, tenderar din hjärna att söka upp det du är rädd för. Är du rädd för strålning kommer du att hitta vad du tror är farliga strålningskällor. Dessutom finns kognitiv bias. När vi väl skaffat oss en uppfattning om något har vi en tendens att försöka hitta saker som bekräftar detta och ignorera det som motbevisar. Förmodligen mår man bättre av att ha rätt. Men det är inget tecken på psykisk sjukdom.

– Den andra typen av människor är de som tror att de har en sändare inopererad i hjärnan. Och det hjälper inte att man frågar hur SÄPO kommer åt att byta batterier i den. Varför finns ingen logik, undrar vi.

– Å, i deras föreställningsvärld finns det nog en bra förklaring, svarar Dan. Det görs medan de sover eller när de var hos tandläkaren senast. Här handlar det om något helt annat. Människor med den uppfattningen lider ofta av någon form av psyksjukdom, eller vad vi kallar för vanföreställningssyndrom. Det är väldigt vanligt bland människor med diagnosen schizofreni. I det fallet fungerar logik inte så bra längre. Men om man förstår hur de upplever världen, då kan man se en logik i det. De hör exempelvis röster och då finns det en ganska ”logisk” förklaring. Det måste ju vara någon som skickar rösterna och för en modern människa bör det ske via en radiosändare.

Ökar cancerfrekvensen ju närmare en TV-sändare man bor?

Den mesta strålningen från nackamasten går förbi högt uppe i himlen. Den ska räcka ända till Nynäshamn.

Kanske, men det beror i så fall inte på sändaren. Strålnivån sjunker ju närmare masten man kommer. Det är faktiskt så illa att de som bor runt någon av landets 300-metersmaster inte får någon strålning alls från mastens stora antenner. Antennen är så effektiv att husen inunder ligger i radioskugga. All strålning går dem förbi på 250 meters höjd. Därför tvingas Teracom ha en 100 watts extrasändare med en antenn som pekar nedåt från 275 meters höjd till Hästhagen-borna.

Grillad av 500 kilowatt, utan att det kändes

Redaktionsteamet badar i 12-megahertzstrålning i närfältet av en antenn i Hörby. Uteffekten var 500 kilowatt. Det kändes riktigt bra. Korna på ängen intill mjölkade blårandig mjölk, men det är sånt man får ta i ett kommunikationssamhälle.

Redaktionen var med ett redaktionsteam på besök vid Hörbysändaren år 2007. Den sände Sveriges Radio till hela världen på 12 MHz. Vi befann oss ute på ängen vid antennmattorna när en tekniker sade: ”Sändaren går igång om 30 sekunder. Låt bli att ta på ledningarna för då kan du få en smäll på fingrarna. Det är många kilovolt. Vi ställde oss bredbent framför dipolmattan och väntade på bärvågen. Och pang, så kände vi ingenting alls. Alla de 500 kilowatten gick tvärs igenom oss och vi kände absolut ingenting, inte ens en killning i lillfingret.

Sölvesborgs mellanvågsantenner. Här utsatte vi oss frivilligt för näreffekterna av 600 kilowatt. Det var så havet runt omkring gick i vågor. Buskar och träd intill var röda av strålning. Jasså, var det höst? Förlåt då.

För att göra det hela ännu bättre åkte vi vidare till mellanvågssändaren i Sölvesborg. Den sände med 600 kilowatt på 1179 kilohertz. Och kände absolut ingenting där heller. Där stod vi i vad som måste vara det kraftigaste närfält man kan tänka sig, och kände inte det minsta.

Hur är det ställt i världen?

Kommen så här långt börjar man undra. Tror folk verkligen på det här? Mycket är naturligtvis skämt och bluff. Den mängd webbplatser och böcker som finns tillgängliga, ja till och med nedladdbar programvara för Linux för att skydda hjärnan mot psykotronisk strålning, får mig att dra slutsatsen att: ja, det finns många som tror på det här.

Varning: Tillverkaren varnar för att titta på skärmbilderna för länge för att det kan orsaka sönderdelning av ditt medvetande.

Mängden produkter man kan köpa på Internet visar att det finns en marknad för ledande hattar, ledande kalsonger och andra klädesplagg och en riktig rädsla för svaga elektromagnetiska fält. Man kan undra vart världen är på väg. Med den låga status utbildning, teknik, logik och källkritik har i dagens skolor är det inte underligt att sådant som nämns i denna artikel, kan få fotfäste.

En sak är klar: Någon är ute efter dig. Se upp för de svarta helikoptrarna.

Läs mer

MITs utredning om foliehattar: https://mozai.com/writing/not_mine/aluminium_helmets_research.pdf

Kritik mot MITs utredning rörande psykotronisk strålning: https://zapatopi.net/blog/?post=200511112730.afdb_effectiveness

Skeptikersajter: https://www.skepdic.com/, https://michaelshermer.com/, https://web.randi.org/

Skydd mot tankestyrning för Linux och Amiga! Men den får bara användas av “icke-onda” användare. Anledningen till att programmet inte finns för Windows och Macintosh är att dessa operativsystem skapats av ”agenter” som ägnar sig åt tankestyrning. HJÄLP! https://zapatopi.net/mindguard/

Läs ännu mer

Och, nej, jag kommer inte att godkänna kommentarer från elallergiker om alla de pseudovetenskapliga “undersökningar” som “bekräftar” att man får olika sorters störningar och sjukdomar nära mobilmaster, kraftledningar och lysrör. Däremot inbjuder jag alla som känner sig allergiska och sjuka att läsa nedanstående artikel och meddela mig om du vill ställa upp på en opartisk och offentlig undersökning av fenomenet, men därefter också acceptera utslaget om det inte går att bevisa elallergi, och handla därefter.

Så tuktas en elallergiker

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Konspirationer · pseudovetenskap · Radio · Vetenskap

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *