Vidskepelsen vilar tungt

Skriven av

Nu är alternativmedicinarna på väg in i EU och WHO. Mässlingen sprider sig. Vaccinationsvägrarna klappar i händerna, medan politikerna ser på med ett dumt uttryck i ansiktet.

Jag har varit med i VoF under många år och jag kan tyvärr inte se någon förbättring i samhället. VoF kämpar på mot fördumning, vidskepelse, antroposofi, homeopati, jordstrålning, magnetmadrasser, vaccinationsvägrare, elallergiker och fluorhatare, men alla svammelrörelser bara ökar i samhället. Tidningar, politiker och sociala media sjunker allt djupare i konspirationsträsket.

Folkvett 4/2019 från föreningen Vetenskap och folkbildning

Det nya numret av Folkvett är som vanligt en tung vetenskaplig uppgörelse med ovetenskapen och hur denna tränger sig allt längre in i EU och Världshälsoorganisationen WHO och orsakar epidemier i världen.

Världen blir raskt allt dummare, men VoF är ändå ett ljus i mörkret.

Färga mig hit och färga mig dit

VoF delar ut de årliga prisen Årets folkbildare och Årets förvillare och med årets prisutdelning spinner man delvis vidare på 2018 års förvillare Thomas Eriksson och hans bokserie ”Omgiven av idioter” och hans helt ovetenskapliga färgteori. Det visar sig att 2019 års folkbildare Christian Dahlström var den som hjälpte till med bakgrundsarbetet kring 2018 års förvillarpris. Dahlström har en blogg kallad Sinnessjukt där han mest ägnar sig åt ångest, men kunde alltså vederlägga den tidigare nämnda färgteorin. Läs hans blogg på https://sinnessjukt.se/

Big Five – egenskaper i fem kluster

En bättre metod att åsätta människor personlighetsegenskaper redovisas av fil. kand. Astrrid Boisen i artikeln med namnet Big Five.

Årets förvillare 2019

Till årets förvillare utsågs ett antal svenska regioner (Region Halland, Region Östergötland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen) som lagt ut skattepengar på pseudovetenskapliga utbildningar och test i Thomas Erikssons färglära. Utmärkande för dessa test är att de delar in mänskligheten i fyra färger som har tilldelats olika personlighetsegenskaper. Träffsäkerheten och vetenskapligheten är likvärdig med den i ett kvällstidningshoroskop. Trots att forskare tydligt påpekat att dessa personlighetsformulär är ren pseudovetenskap, fortsätter man inom ett flertal av Sveriges regioner att göra bruk av dessa test. Läs mer på https://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2019/

Biodynamiskt – religiös odling

De biodynamiska bönderna får sig en släng av sanningssleven och deras religion blottläggs. Biodynamisk odling uppfanns av antroposofen Rudolf Steiner 1924. Han tog avstamp i den ekologiska trenden och införde en del mysticism, en hel del homeopati och annat larv. Här handlar det om närmast religiösa handlingar med nedgrävda kohorn, kotarmar och urinblåsor fyllda med rutten frukt och kobajs. Alltihop ska späs ut med enorma mängder vatten under rituella former och sprutas ut på åkrarna. Till absolut ingen nytta, annat än att det går att ta mera betalt i matvarubutikerna.

EU och WHO infiltreras

Antroposofer, homeopater och andra alternativmedicinare gör allt de kan för att sprida dumheter bland klentrogna EU-parlamentariker. Avsikten är att underlätta försäljningen av homeopatiska ”läkemedel” och liknande i Europa.

WHO har utsatts för liknande påverkan och har tyvärr ”smutsat ned” ICD (International Classification of Diseases), hela världens sjukdomslexikon, med diverse kinesisk bluffmedicin. Läkarvetenskapen har naturligtvis protesterat, men frågan är om det hjälper.

Samtidigt rapporterar WHO att vaccinationsmotståndarna lyckats stort i sin strävan att göra oss sjukare genom att återinföra mässlingen i världen. Mellan 2018-2019 drabbades 350.000 personer världen över. Det senaste utbrottet var på ögruppen Samoa där 4200 drabbades och 60 dog.

Genomträngande energi som inte finns

I kapitlet Energin som genomtränger allt – finns den? slaktar KTH-professors Sven Ove Hansson all kinesisk blufflära om Feng Shui och Qi (chi) i en recension av boken ”Feng Shui, teaching about science and pseudoscience” av Michael R Metthews. Feng Shui används brett vid samhällsbyggnad i Kina och kostar massor av pengar. Höga byggnader i Hongkong har till exempel stora sk ”drakhål” mitt i för att qi ska kunna passera igenom dem från bergen och ned till havet. Under de senaste decennierna har Feng Shui utvecklats till en multinationell affärsverksamhet som säljer spådomskonster. Trots det är Feng Shui, akupunktur, moxibustion och de andra qi-lärorna bara pseudovetenskap.

Läs mer

Det finns mera läsning, men det får du klara av själv, om du blir medlem i VoF. Trots att jag blev utslängd från VoFs facebooksida för att jag krävde för mycket saklighet och mindre svammel, rekommenderar jag ett medlemskap i en av de få riktigt robusta skeptikerföreningarna i landet: https://www.vof.se/

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
pseudovetenskap

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *