Sommarplågan – bullriga grannar

Skriven av

Folk som bullrar och dånar med motorgräsklippare, kanttrimmers och stora högtalare morgon, middag och kväll är riktiga marodörer. Det verkar inte spela någon roll att de skrivit på ett avtal om att inte störa sina grannar. Det finns ett demokratiskt sätt att få slut på det. Modern teknik, naturligtvis.

Du har just kommit hem efter dagens shoppande och lagt in grejorna i kylen, tagit ut en öl och satt dig i vilstolen på terrassen. Solen gassar och du tänker ta det lugnt och njuta fram till middagen. Inte göra ett skapandes grand, utan bara njuta av solen och fåglarnas kvitter.


Bild: anonym, CC BY-SA 3.0

Då börjar han, Gräsklipparmannen. Brrrummm-vråååål. Och han håller på och håller på och det tar aldrig slut. Och just när hans marodörmaskin tystnar, tar nästa granne vid på tomten intill med den bensindrivna kanttrimmern eller lövblåsaren. Wrååång-wrååång-wrååång. Sen kommer motorcykelgänget och står och dundrar ett par tomter bort. Att det ska vara så roligt att varva en förbränningsmotor? Eftermiddagen är förstörd. Det enda du kan göra är att använda hörselskydd eller gå inomhus och stänga alla fönster. På kvällen börjar utefesterna med stora musikanläggningar på gräsmattorna och du tvingas lyssna på det senaste dunket till klockan tre på natten. För att inte tala om böneutrop och glassbilar.

Ett mardrömssceneri?

Det kan elimineras om man så skulle önska.

Antag att samfälligheten, villaägarföreningen, bostadsrättföreningen eller annan beslutande grupp i området monterar upp riktningskännande mikrofoner på stolpar så att man kan finna riktningen till allt buller inom området, mäta dess styrka och dessutom föra loggbok. Systemet ska vara så riktningskänsligt att det kan utesluta utifrån kommande buller och inte reagera på åskmuller, flygplan mm.

Liknande system, kallade ShotSpotter, används i USA för att identifiera skjutningar i storstäderna.

Data från alla mikrofonenheter i staden samlas in av ett centralt program som presenterar resultatet på en kartbild och graderar hur allvarligt det är, visar vågformer etc och kan föreslå ett ingripande av polis.

Resultatet av en tids användning av ShotSpotter blir en karta över skjutningar i en stad.

ShotSpotter var tidigare enbart en amerikansk företeelse, men den håller på att komma in på bred front i Sverige också, i alla sk utanförskapsområden.

Avtalet

De som köper in sig i samfälligheten eller bostadsrättsfören9ngen måste skriva på ett avtal där de förbinder sig att inte störa andra och att följa bullerreglerna och andra ordningsregler. I annat fall ska styrelsen ha rätt att avhysa den störande. Det är inget konstigt. Detsamma gäller i de flesta bostadsrättsföreningar idag.

Bullerbekämpning

Precis som med ShotSpotter behöver de bullerstörda ett datorprogram som sammanställer en bild av alla bullerkällor i området, räknar ut hur mycket buller varje kund eller husägare producerat och utfärdar varningar eller fakturor allt efter hur mycket marodörernas bullerkonton överskrids.

Så här ser gränssnittet till det hypotetiska buller-registreringsprogrammet Bulleribock ut. Kartan över området ska visa på bullerkällor i realtid och dessutom ska de loggas så man kan spela upp bullerscenariot senare, om det blir tvistigheter. Ett stapeldiagram visar vilka kunder som producerar buller och hur de ligger till för närvarande, samt deras ackumulerade tystnadskonton. Programmet ska kunna förses med olika bullerprofiler som anger hur bullret får förekomma, dvs olika mängder vid olika tidpunkter på dygnet, och för olika dagar i veckan. Överskrider någon profilens gränser subtraheras hans tystnadskonto och till sist går ett eller flera larm och föranleder ett ingripande.

Buller ska kosta

Tystnad är en eftersökt vara idag. Varför inte ta betalt för den, precis som vi får betala för vatten, avlopp och el? Enligt principen att de som förbrukar den, betalar för sig. De som inte bullrar, betalar inget. När man bosätter sig i området ska man skriva på ett kontrakt med samfälligheten där man godkänner bullerbekämpningsreglerna och kostnaden per överskriden bullermängd.

Bullermängden mäts lämpligen som en kvantitet, i decibeltimmar (dBt). Var och en har sedan ett tystnadskonto med ett antal dBt som han eller hon kan förbruka per dygn. Alla får ett konto som de kan fylla med tystnad, genom att helt enkelt inte föra oljud. Tystnade ackumuleras på kontot allt eftersom den produceras.

Alla har inte samma åsikt om buller. Standardversionen av Bulleribock kan ha ett helt bibliotek med olika bullerprofiler, som inte bara specificerar tillåten bullertid utan också typen av ljud som kan tillåtas eller begränsas. Bulleribock ska också kunna matas med olika profiler efter olika situationer, som ”tillåten klipptid” när flera dBt kan spenderas på kortare tid, eller ”tyst på morgonen” när inga eller bara få dBt kan spenderas, trots att man har ett välfyllt tystnadskonto. Man ska kunna ange en profil som specificerar när kvantiteten ska kunna förbrukas, för att styra så att ingen bullrar under nätterna eller när det är som skönast på eftermiddagen. Ett av resultaten bör bli att alla kommer att bullra samtidigt, då detta stör minst. Dessutom vet alla när det kommer att bullras och kan planera sin dag därefter. Exakt vilka bullerprofiler och tidsgränser som ska användas, kan bestämmas av varje samfällighet på demokratiskt sätt.

När någon börjar bullra händer flera saker.

  • Tystnad tas ut från tystnadskontot. Genom att spara på sig tystnad kan man tillfälligt överskrida uppsatta bullernormer utan att bli bestraffad.
  • Det momentana bullret mäts och om en gräns överskrids går ett larm som direkt resulterar i ett automatiskt telefonsamtal till den bullrande med lämpligt meddelande. Fortsätter bullret, ackumuleras ett bullerkvantum i dBt som efter ett tag resulterar i fakturering enligt uppsatta regler. Fortsätter bullret ändå, sker tilläggsfakturering.
  • Skulle den bullrande trots flera varningar fortsätta, går ett samtal till den ansvarige i samfälligheten, eller eventuellt till en störningsgrupp som rycker ut för att få slut på bullret, eller varför inte direkt till lämplig motorcykelklubb, som rycker ut på sitt lilla sätt. Detta sistnämnda kan visserligen resultera i en del extra buller, men det torde vara av kortvarig art.

Ansökan

Systemet skulle kunna ha en mobilapp där man kan ansöka om en utökad bullerkvot om man ska ha fest en kväll. Godkänns ansökan, eventuellt baserat på tidigare bullerhistorik, läggs ytterligare dBt in på tystnadskontot. Det kan tyckas besvärligt att göra detta för att få klippa gräset lite extra, men tänk istället att det ska vara besvärligt, så att folk hellre låter bli att bullra. Det är ju ändå själva avsikten.

Idéer?

Har du ytterligare idéer kring detta scenario? Kläm fram dem bara, som kommentarer till den här artikeln.

Känns det här som en hållbar idé? Kanske någon med audioologiska och elektroniska kunskaper och produktionskapacitet skulle ha lust att göra en prototyp och sätta upp på prov? Kom bara ihåg att det var min idé.

Läs mer

Så detekteras eldgivning: https://en.wikipedia.org/wiki/Gunfire_locator

Läs mer om ShotSpotter: http://www.shotspotter.com/

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Akustik · Brott · Ljudteknik

Kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *