Järnvägsskandaler

Skriven av

Varje dag är det stopp, stopp och stopp. Inställda turer. Personalbrist. Vagnfel. Slagsmål och skadegörelse. Dagar utan pendeltågselände, utan signalfel och urspårningar är ytterst sällsynta.

Det är högsommar och varmt och gott. Poff, rälsen hoppar ur syllarna.
Det åskar. Poff, signalsystemet för halva Sverige slocknar.
Det regnar. Poff. Spårvagnen fastnar i vattenpölarna.
Det snöar. Poff. Växlarna fryser ihop.
Ynglingarna bråkar och klottrar i tunnelbanan. Poff. Inställda turer.
Det tycks bli allt vanligare med strömavbrott i Stockholm. Poff. Tunnelbanan strömlös.

Sverige är ett av världens mest högteknologiska länder. Järnvägar är en av världens mest lågteknologiska uppfinningar. Principen är känd sedan antiken. En järnväg består av långa bitar av helt vanligt stål, fastskruvade ovanpå bitar av helt vanligt trä med skruvar av stål. Inget konstigt. Vi i Sverige är duktiga på järn, stål och trä. Ja, faktiskt världsledande. Ändå har vi järnvägsspår som spricker och lossnar, syllar som ruttnar och växlar som ramlar sönder så tågen blir stående.

 • Men det där vet alla. Utom Trafikverket.

Varje år inträffar dessutom ett olyckstillbud som kallas vinter. Då faller fruset vatten ned från himlen och sätter igen järnvägen så den blir ofarbar.

 • Men det där vet alla. Utom Trafikverket.

Eländet fortsätter och artikeln uppdateras

Se rubrikerna “Det blev värre 2020” och “Än värre blev det 2021” och “2022 börjar inte bra” nedan.

Hur har statistiken samlats in?

Det här är inget jag har hittat på själv. Artikeln baseras på dryga 4200 mätpunkter, insamlade under två hela år, 2018-2019 och under den tiden har allt bara blivit värre, tågen allt trasigare, trots ständiga renoveringsarbeten.

Följande diagram gör inga anspråk på att vara heltäckande för landet, utan är snarast stockholmsscentrerade och innefattar endast de uppgifter som gått att få tag på enkelt på Internet, genom att lyssna på lokalradio eller åka tåg själv. Tyvärr blir de inte sämre av det. Dessutom finns inga referenser till tidigare år. Det behövs inte. Situationen är tillräckligt förfärlig som den varit under 2018-2019. Man behöver inte ha absolut vattentät statistik för att inse att 362 signalfel och 829 vagnfel under ett år är skrämmande. Under sommaren 2018 orsakades överlägset flest förseningar och inställda avgångar av underhållsarbete, men som du kan se, ledde arbetet inte till något utan felförekomsterna ökar istället mot slutet av 2018. Sen kom stormen Alfrida och totalspolierade statistiken med fantastiska toppar för alla typer av fel.

Alla händelser har inte tagits upp varje dag, utan bara en av varje typ för varje linje. Annars skulle det bli otroligt många händelser.

 • Saltsjöbanan kan missa femtio avgångar per dag på grund av hala spår, men jag tar ändå bara upp hala spår en gång den dagen.
 • Spårväg City är en ständig katastrof med ständig personalbrist. Trots det noteras bara ett fall av personalbrist per dag.
 • Men observera att exempelvis gröna linjens 17-18-19 är tre olika linjer och samma sorts fel på alla tre, tas upp som tre fel.

Skulle man ta upp alla felförekomster skulle det bli oerhört många fel, så många att de verkliga, bakomliggande orsakerna skulle dränkas i upprepningar.

Händelser som inte påverkat statistiken är broöppningar, exempelvis i Södertälje. Det är inte tågoperatörens fel. Ej heller kan statsbesök läggas SL till last.

Detaljer per månad

Beklagligtvis var jag för snäll i rapporteringen av fel av typen ”Annat” i början. Den svarta kurvan har justerats uppåt för att återspegla den troliga verkligheten bättre. Det spelar mindre roll. Den är ändå inte i närheten av värdena för slutet av 2019.

Ökningen mot slutet av 2019 kan tyckas våldsam, men den stämmer bra överens med ökningen av våldet och oron i samhället i övrigt, och förslumningen av vissa områden som trafikeras av tunnelbanan, samt våld mot bussförare och andra funktionärer, kopplat med det faktum att vissa befolkningsgrupper anser sig ha rätt att åka gratis i kollektivtrafiken.

Många av förseningarna är mindre, cirka 5-6 minuter, (bara för att folk måste hålla upp tunnelbanedörrarna för varandra) eller har okända orsaker som ”tekniskt fel” eller ”%ORSAK%”. Dessa två senare kanske borde har fördelats på typerna lila och brun, men det ändrar inget i sak.

Orsaken ”tekniskt fel på banan” har sorterats in under typen ”spårfel”.

Underhåll per månad

Antalet förseningar på grund av underhåll ökar på somrarna och minskar på höstarna. Tyvärr betyder det inget. Kurvan för antalet dagar helt utan fel är så liten att den knappt syns.

Summering av antalet större feltyper

Nedbrytning i feltyper

Hur ska SL, SJ och Trafikverket någonsin komma förbi det här? Först måste man ju ha en vilja, naturligtvis. Man måste tycka att det är meningsfyllt och lönsamt. Det är en fråga för politikerna att vilja.

Tittar man närmare bland de fel som SL inte tycker är allvarliga, så är det minst ett par, tre ordningsproblem varje dag och ungefär lika många trasiga tåg. Skulle man ta upp alla ordningsproblem som orsakar enstaka förseningar skulle det bli ett tusental per år.

Svart = annat, mänskliga problem

1280 fel under perioden

Det är inte maskinvaran som orsakar de stora problemen i spårtrafiken, det är människorna. Det bevisas inte minst av fallet med SLs trygghetstelefon. När den inrättades 2007 fick man in 1000 samtal men innan 2019 ens är klart har man fått in 40.000 samtal. Den svarta kurvan betecknar ”övrigt”, icke maskinberoende fel. Trafikhändelserna är den största orsaken till förseningar.

 • Under 2018-2019 har det varit väldigt många inställda turer på grund av förutsägbara problem som personalbrist.
 • Men passagerarna är utan tvekan det största problemet. Moderna människor vet inte hur man åker tunnelbana. Enkel bruksanvisning: Man visar sin biljett, går ned till spåret, åker, kliver av och går ut från stationen. Klart. Enkelt.
 • Numera går det till så här: Man försöker planka in, slåss med vakterna, skriker, bråkar, klottrar, skär sönder säten, åker mellan vagnarna, springer i tunnlarna, slåss med varandra och förarna och kastar sig framför tågen. Väktarna kommer. Tidningarna skriker om hur elaka väktarna är.
 • Koppelåkning är ett nygammalt problem. Enligt SL:s statistik förekom det 31 gånger under 2018. Det går ut på att man klättrar upp mellan vagnarna och tjuvåker utanför själva vagnen. Mellan åren 2014 och 2017 såg SL en oroväckande trend – antalet fall som upptäcktes steg från 80 till 190 fall mellan de fyra åren. Det blir inga straff, så då fortsätter det.
 • Självmorden ökar längs svenska järnvägar. 2018 var det 97 självmord. Flemingsberg verkar vara extra hårt drabbat av gratisåkare som vill smita från en perrong till en annan men blir utplattade under försöket.

Förslag till åtgärd: Håll ordning på tunnelbanestationerna. Ge väktarna utökade befogenheter och bestraffa skadegörelse, klotter, spårspring, gratisåkning och bråk mycket hårdare. De stackars hånade ordningsvakterna har nog att göra. Det skulle förmodligen bli mindre problem om folk inte vägrade köpa biljetter. Spårväg Citys ständiga personalbrist kan bara åtgärdas genom att man har tillräckligt med personal (!).

Bestraffa spårspring, olyckshändelse, vandalism, trafikhinder, ordningsproblem alltså tillfällen då människor som inte har på spåren att göra, ändå vistas där, eller saboterar i närheten av spåren. Bestraffa så det blir slut på trafikhändelserna. Det ska svida att ställa till oordning i tunnelbanan.

Grön = underhåll

888 fel under perioden

Sommarens 2018 långa underhållsarbeten åstadkom ingenting. Tvärtom ökade förseningarna efter sommaren. 2018 bjöd på 260 solkurvor, huvudsakligen beroende på slarv vid åtgärdande av tidigare solkurvor. Spåren hoppade loss igen. Är syllarna för ruttna?

Under sommaren 2019 var det ännu fler avstängningar.

Förslag till åtgärd: Ingen. Allt underhåll är bra.

Lila = vagnfel och vagnbrist

829 fel under perioden

Lokalbanorna och spårvagnarna lider ständigt av vagnbrist. Det är som om det aldrig någonsin funnits tillräckligt med vagnar för att kunna klara av alla passagerare, eller också är hälften av alla vagnar ständigt trasiga, eller också, hemska tanke, har någon snott en massa vagnar. Något av det måste det ju vara.

För det kan väl inte vara besparingar och dålig planering?

Förslag till åtgärd: Skaffa nya, fungerande vagnar till Saltsjöbanan eftersom de alltid tycks vara trasiga. Om någon har åstadkommit vagnbrist genom att stjäla vagnar, så ta tillbaka dem.

Brunt = spårfel

417 fel under perioden

Spåren spricker och rostar sönder, hoppar upp ur syllarna etc etc. Växlarna gnekar ihop. Bomfel, spårledningsfel, hala spår, samt det odefinierade ”tekniskt fel på banan” räknas också som spårfel.

Hala spår!! Till och med vid Hallonbergen, under mark. Sluta nu.

Rött = signalfel

362 fel under perioden

Signalfelet är det mest kända och berömda av alla feltyper, men det är ingalunda dominerande. Det tycks alltid vara signalfel mellan Uppsala och Knivsta.

Nu ska man komma ihåg att det egentligen inte är ett signalfel, utan ett signalrätt. Signalsystemet gör precis det som det är konstruerat för, upptäcker en fara i form av ett blockerat spår eller liknande och sätter stopp. Järnvägens signalsystem är oerhört robust och pålitligt. Om spåret är illa underhållet kan rapporten från spåret bli felaktig och orsaka onödiga driftfel, men det är inte signalsystemets fel.

Förslag till åtgärd: Börja med underhåll av banorna.

Cyan = spårspring

153 fel under perioden

 • Spårspring blir allt vanligare. Det är redan straffbart men bestraffas inte. Det är förbjudet att beträda spårområdet, enligt järnvägslagen. Olovligt beträdande av spårområdet kan ge böter på 3000 kronor. Men ingen blir någonsin dömd.
 • Det allra mesta spårspringet i tunnelbanan sker i no-go-zonerna, Tensta-Rinkeby-Kista-Akalla. I juni 2018 rödmärktes fyra T-banestationer (Rinkeby, Tensta, Rissne och Hjulsta) där ordningsvakter inte får arbeta utan poliseskort. Vakterna är numerärt underlägsna och utsätts för hot om våld, stenkastning och sönderslagna bilar. Norra Stockholm har blivit ett slumområde.
 • Antalet tågförseningar i Skåne på grund av spårspring har ökat stadigt under de senaste fem åren. År 2014 var det omkring 2700 förseningar med mer än tre minuter på grund av spårspring. 2018 året var det närmare 5300 förseningar på grund av obehöriga i spåren, enligt siffror från Trafikverket. Inför detta förbleknar ju stockholmsproblemen. TrV har satt upp kameror för att försöka upptäcka spårspringet men det verkar inte ha hjälpt.

Förslag till åtgärd: Bestraffa spårspring. Publicera straffet brett.

Gul = elfel

134 fel under perioden

Strömavbrott är inte så lätta att kontra. Tågen drar megawatt och det backar man inte upp med batterier. I England har de provat att använda sig av gasturbiner för att generera reservkraft, men en sådan kan ta lång tid att starta.

Förslag till åtgärd: Redundant kraft verkar inte finnas. Skaffa fler redundanta kraftledningar till järnvägen.

Orange = nedriven kontaktledning

78 fel under perioden

Tydligen ramlar kontaktledningen alltid ned mellan Uppsala och Knivsta. Det finns säkert en orsak till det, som Trafikverket valt att ignorera.

Hur är det över huvud taget möjligt att hela Lidingöbanan kan bli stående en dag på grund av frost på luftledningen?

Förslag till åtgärd: Kontaktledningar rivs ned på grund av slitna strömavtagare. Återinför systemet med tätare kontroller av slitbanan på strömavtagarna.

Kategorisering per bantyp

Tunnelbanan: Slagsmål, oreda, vandalisering. Det är väldigt många “olyckshändelser”, “trafikhändelse” och “skadegörelse” i tunnelbanan! Betydligt fler än på resten av järnvägen. Förslag: Håll slöddren borta så minskar felen till hälften. Vid sportevenemang, ha tillräckligt mycket polis ute så att slöddren/fansen inser att det inte är någon idé att bråka i tunnelbanan, utan man kan bråka någon annan stans. Det är inte ens ett tekniskt problem, det är ett mänskligt problem. Röj upp!

Pendeltågen: Hela provkartan, kontaktledningar, signalfel, strömavbrott, frusna växlar, snö. Tätare underhåll av strömavtagare skulle lösa många problem.

Spårväg City: Vagnfel och personalbrist. Intressant nog stannar Spårväg City och Tvärbanan allt oftare på sommaren på grund av hög belastning. Särskilt vid högtidligheter på Skansen och när andra linjer står stilla pga underhållsarbete. Det är ju förutsägbart. Vissa dagar verkar Spårväg City inte existera alls. Förslag: Planera personalen bättre, gör tätare underhåll på vagnarna, skaffa flera vagnar så ni kan undvika stopp på grund av hög belastning. Tvärbanan och Spårväg City får förvånansvärt ofta stopp på grund av framkomlighetsproblem, alltså att bilar blockerar spårvägen. Vägtrafikanterna har uppenbarligen inte tillräcklig respekt för spårvägen och dess tidtabeller. Man kanske bör fundera ut straff?

Tvärbanan: Vagnfel och vagnbrist. Ofta stopp på grund av hög belastning och framkomlighetsproblem. Förslag: Gör tätare underhåll på vagnarna. Skaffa flera vagnar.

Saltsjöbanan: Stopp i veckor på grund av hala spår. Och så vagnbrist. Förslag: montera stålborstar frampå loken och borsta bort löven. Skaffa flera vagnar.

Lidingöbanan: Ständiga signalfel och annat mellan stationerna AGA och Ropsten. Där ska underhållsinsatserna sättas in.

Alla bantyper: Det verkar alltid vara fel på högtalar- och skyltsystem, och dessutom oerhörda problem med avstängda hissar och rulltrappor, som varar i månader. Förslag: Åtgärda proaktivt. Gnäll inte på brist på reservdelar, som i Citytunneln. Skaffa ett reservdelslager. Hissar och rulltrappor är inte raketvetenskap. Spårspring är förbjudet. Grip och åtala.

 • Men det här fattar väl SL och TrV redan? Varför ska jag behöva skriva om det uppenbara?

I övrigt ständigt småförseningar på alla linjer, försenade avgångar, korta tåg etc. Bussarna har generellt mångfalt flera störningar än spårtrafiken, men det är å andra sidan mångfalt flera bussar och de har inte fri, klarerad väg.

Markbränder

Tåg orsakade 237 bränder i skog och mark under sommarhalvåret 2018, enligt en genomgång som myndigheten MSB har gjort. Trafikverket har detektorer som kan varna lokförare för tjuvbromsande hjul. Men först om två år kan nya detektorer installeras, trots regeringsuppdrag om att minimera bränder orsakade av tåg. Detektorerna kallas varmgångs- och tjuvbromsdetektorer och mäter hur varmt varje hjul är när tåget kör förbi. Om temperaturen är för hög får lokföraren ett samtal och blir ombedd att stanna och kontrollera hjulen.

En tjuvbromsdetektor kostar fyra miljoner kronor. Det är mindre än vad det till exempel kostade MSB att ersätta Filipstads kommun för en stor brand i Asphyttan förra året.

Ändå dröjer de nya detektorerna, förklarar Trafikverkets biträdande planeringsdirektör Tommy Jonsson. Innan de kan upphandlas ska de in i verksamhetsplanen som spikas i november 2019.

– Det blir först under 2021. Det är så långa ledtider i statlig verksamhet, säger Tommy Jonsson.

Punktlighet

Av de cirka en miljon avgångar som avgick 2018 var 12% försenade eller inställda, eller cirka 100.000. Förseningarna ökade med Citytunneln från 300 till 500 t/mån. 2018 samlade svenska tåg på sig 62.500 timmars försening. TrV lovar ännu mer under 2020.

Bara i Norrort var det >7200 inställda bussturer under 2018, dubbelt mot 2017, mest beroende på fordonsfel. Det är ändock bara 0,8% av alla turer.

Under de sex första månaderna 2019 hade drygt 160.000 krav på ekonomisk kompensation kommit in till SJ, men siffran kan öka eftersom resenärer kan komma in med anspråk i efterhand. Totalt har tågbolaget betalat ut 23 miljoner kronor första halvåret 2019, vilket ger ett snitt på ungefär 143 kronor per ärende. Under hela 2018 handlade det om 65 miljoner kronor.

Och då kläcker MTR det underbara förslaget att pendeltågsförarna ska börja ljuga om ankomsttiden för att situationen ska verka bättre än den är.

Och så rulltrapporna och hissarna

Det har inte med tågens punktlighet att göra, och har inte tagits med i statistiken, men hur kan rulltrapporna vid Stockholms olika järnvägs- och tunnelbanestationer ständigt var trasiga? En rulltrappa började skena baklänges i juni 2018 och sen dess är det bara trasigt och trasigt överallt. Brist på reservdelar, hävdar Trafikverket. Det hade varit snabbare att installera nya rulltrappor än att bara sitta på händerna och vänta på reservdelar som förmodligen aldrig kommer. Men som vanligt betyder passagerarnas väl och ve inget alls för Trafikverket och SL.

Hissarna är ständigt trasiga på ett flertal tunnelbane- och pendeltågsstationer. Det började sisådär 2019 och förvärrades under 2022. Folk skrattar på sociala media åt SLs inkomepetens. De kan vara trasiga flera månader i sträck. Hur kommer det sig?

SLs ständiga ljugande

Ett annat tekniskt problem är SLs bastubussar, som dock faller utanför denna utredning. SL-bussarna har varit heta inuti på somrarna så länge någon kan minnas, och varje år låter SL som om det var något nytt och underligt som de absolut inte kan lastas för. Sommaren 2019 var varm, men bussarna var betydligt mycket hetare inuti. Nyhetsmedia talade med SL om saken många gånger och fick som vanligt diverse lögner serverade, som att luftkonditioneringsaggregaten inte kunde hantera att det var många människor i bussarna och att dörrarna öppnades så ofta.

Det kommer alltså som en nyhet varje år för SL att det är många människor i bussarna och att dörrarna öppnas ofta.

Känner man efter så är sanningen en annan. Ibland är värmeelementen på, och bussförarna fattar inte vad värmeelement är, eller hur man stänger av dem, eller talar inte tillräcklig svenska för att förstå vad man säger, men för det mesta sitter det något uppe i taket som bullrar och blåser ut varmluft.

Eftersom det finns bussar, om än ett bara litet fåtal, där luftkonditioneringen faktiskt fungerar och håller bussen utmärkt kall trots solsken och många passagerare, kan man konstatera att:

 • De flesta bussar har trasig luftkonditionering
 • Förarna förstår inte hur den manövreras
 • SL är inte intresserade att göra något åt problemen

Varför struntar SL i saken? För att det går. Nyhetsmedia låter sig nöja med ljugandet och vågar aldrig gå till botten med saken och kräva resultat. SL har i praktiken trafikmonopol så vi stackars passagerare har inget val. Tig och lid.

Det blev värre 2020

Efter mätperiodens slut har jag ändå gjort sporadiska kontroller och de visar att eländet fortsätter med oförminskad styrka.

Sabotage

Mot slutet av 2020 började sabotagen mot spårtrafiken. I oktober 2020 anmäldes bombhot mot pendeltåg. Hotet riktades mot ett tåg på Gnesta Station. Givetvis blev det stopp i trafiken. En man i 40-årsåldern greps men ingen bomb hittades. I november begicks ett sabotage i form av en kopparstöld mellan Helsingborg och Ängelholm och tågtrafiken fick stoppas. Det var en av totalt 11 kopparstölder i Skåne under året.

Getingmidjan

Reparationen av Getingmidjan betydde ingenting. Pendeltågen och fjärrtågen stannar fortfarande varje dag av olika orsaker som inte har ett dugg med Getingmidjan att göra.

Spårspringet

Folk fortsätter att springa på spåren i stort sett varje dag och ingen straffas någonsin. De enda som straffas är betalande passagerare som blir försenade.

Pendeltåg

Pendeltågen går lika dåligt som under 2019. Spårfel, signalfel, förseningar, stillastående tåg.

 • Strömavbrott på strömavbrott. Tågen kan stå stilla en eller flera arbetsdagar på grund av strömavbrott i exempelvis Älvsjö. Då drabbas alla linjer, för alla måste förbi Älvsjö. Älvsjö har blivit en riktig SPOF (Single Point Of Failure).
 • Området kring Flemingsberg tycks vara extra hårt drabbat av spårfel, växelfel etc.
 • Signalfelen fortsätter i Citytunneln
 • En tredjedel av alla arbetsskador i spårtrafiken härrör från våld från passagerare som inte har biljett och vill åka gratis. Förare och tågvärdar knivskärs och bespottas. Örfilar, sparkar, hot och spott är vanligt. Även biljettkontrollanterna som är anställda av Securitas utsätts för våld under sitt arbete.
 • I slutet av januari 2020 fick pendeltågsförarna order att ljuga om förseningar för att passagerarna skulle känna att tåget var i tid, eftersom MTR får bonus av SL om passagerarna tycker att tågen är i tid. Att faktiskt komma i tid verkar svårt.
 • Det är något konstigt med Knivsta, för det är väldigt ofta fel just där.

Tunnelbana

Ingen skillnad mot förra året. Avstängda hissar, spårfel, växelfel fortsätter.

 • Våldet drar sig ned i tunnelbanan. I februari mördades in 17-åring på T-Centralen. Det är ingen ordning alls, men huta gärna åt väktarna som bara gör sitt jobb.
 • ”Blå linje stopp i båda riktningarna vid Kista på grund av order från Polisen.” Brottsligheten fortsätter som tidigare.
 • Rulltrapporna och hissarna fortsätter att vara trasiga i tunnelbanan. Nybohovshissen verkar man aldrig få ordning på.
 • Vi fick en ovanlig svensk sommar i juni med sol och 30 grader varmt, och vips blev det solkurva vid Skärmarbrink. Gröna linjen spårade ur och stod still i en vecka.

Lokalbanor

 • Våldet nådde Saltsjöbanan i början av 2020.
 • Lidingöbanan var inställd en dag på grund av frost på luftledningarna. Fast vi inte hade riktig vinter.
 • Så blev det lite solsken och genast är det solkurvor på Roslagsbanan.

Fjärrtåg

 • Det är ofta stopp mellan Stockholm och Göteborg och Malmö.
 • Kontaktledningarna faller som förut.
 • Tjuvar rusar in och stjäl värdesaker på nattågen.
 • Februari 2020: SJ drabbas allt hårdare av kapacitetsbrist på Öresundsbron och längs stambanorna. Därför kör SJ färre turer på linjerna Köpenhamn-Malmö-Stockholm och Köpenhamn-Malmö-Göteborg. Därmed blir allt fler avgångar fullbokade. ”Vi vill öka trafiken, men tvingas minska den” säger Petter Essén, affärschef på SJ.

Bussar

 • Man klottrar, krossar busskurer och kastar sten mot fordonen.

Nytt lågvattenmärke i juli 2020

Tågförseningarna har nu nått sådana nivåer att resenärerna börjar bli våldsamma. En försening i tågtrafiken i slutet av juli skapade så pass mycket ilska hos resenärer att tågpersonalen vid ankomsten kände behov av att barrikadera sig i stationshuset i Umeå. Efter förseningen på 80 minuter på SJ:s tåg från Stockholm till Umeå ska passagerarna uttryckt sig hånfullt mot personalen på perrongen och en av resenärerna fick vad som beskrivs som ett raseriutbrott. Anledningen till tågilskan var att SJ inte kunde ordna ersättningstrafik från Umeå för flera av dem.

Några av passagerarna ska därefter ha följt efter personalen till stationshuset.  ”De slet i dörren och plingade på flertal gånger. Sedan stod de utför dörren. Vi stannade kvar två timmar innan vi vågade oss ut”, skriver tågpersonalen.

Än värre blev det 2021

2020 var inget lyckat år över huvud taget för någon. Man kunde märka att antalet förseningar minskade mot 2019, men å andra sidan var det få som reste på grund av pandemin. 2021 började eländet precis som vanligt, med signalfel, växelfel, spårspring, viltolyckor, personalbrist och spårproblem i Citytunneln i och med att SL och SJ började pendeltrafiken i normal omfattning igen. Strömavbrott, strömavbrott, avbrotten inträffar ett par gånger i veckan för järnväg och hushåll. Bussarna är lika varma som alla tidigare år. Nytt för i år var SJs absoluta nederlag med regiontrafiken i Mälardalen med tusentals inställda tåg. Inget har hänt.

 • Våldet mot tågvärdarna i Mälardalstrafiken blir värre. Personalen ombord har fått ta emot hot, spott och sparkar. Bombliknande föremål kastades in i ett tåg, som fick tömmas på passagerare. Tåg har beskjutits. SJ funderar på att inte stanna vid Kumla och Hallsberg över huvud taget, eftersom hoten mot tågpersonalen är så allvarligt vid just dessa stationer. Det är framför allt personer som inte har biljett och därför får gå av tågen, som tar till hot och våld. När de lämnat tåget fortsätter oroligheterna på gator och i butiker i både Kumla och Hallsberg. Militanta plankare, alltså.
 • Sommaren 2021 började varmt. Så även problemen med solkurvor.
 • Innan snön ens hunnit börja falla i november-december orsakade SJ katastrof genom att dels byta planeringssystem, vilket totalkraschade och dels ställa in resor mellan Stockholm och Uppsala. SJ ställde in >1000 avgångar i Mälardalen under november på grund av dålig planering och helgen 11-12 december ställdes alla SJ-tåg mellan Stockholm och Uppsala in. ALLA. SJs pressansvarige svarade mest ”Vet inte” på alla frågor från Ekoredaktionen.
 • Sjukskrivningarna bland tågpersonal ökade under vintern 2021-2022 När vinterkylan kom 2021-2022 kom den vanliga kaskaden av spårfel, signalfel, växelfel mm mm. Trafikverket och SJ vet naturligtvis detta, men tycker nog inte att det är viktigt.
 • Trafikverkets statistik visar att endast 78% av tågen kom fram i tid till Stockholms Central under december 2021. TrV och SJ vet om detta, men tycker nog inte att det är viktigt.
 • DN konstaterade att punktligheten under december 2021 var den sämsta på 15 år.

2022 var inte heller bra

Tunnelbana och pendeltåg fortsätter som vanligt, med växelfel, vagnbrist, rälsbrott, strömavbrott, stopp på hela Röda linjen, signalfel, slagsmål, misshandlade förare mm. Det förekommer så ofta att det inte är någon idé att ta upp varje enskilt fall.

20211112-20220401 SJ skulle byta tidplaneringssystem för sina lokförare i slutet av oktober och det gick dåligt, vilket resulterade i att 30 avgångar per dag i Mälardalen och Bergslagen (eller ~1000 tåg totalt) fick ställas in på grund av “personalbrist” aka felplanering. Under dygnet 20211119 ställdes så många som 100 avgångar in. Det var alltså helt omöjligt att köra båda systemen samtidigt? “Vi har haft lite utmaningar” säger SJs presschef. Vissa chefer sade upp sig. MTR fick ta över vissa linjer, men det gjorde ingen skillnad. Fyra och en halv månad för att fixa detta? !! Problemen kvar 22020420.

20220129-30 lovade Trafikverket att ungefär hälften av alla tåg (fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg) som startade från, stannade i eller passerade Stockholms Central skulle bli inställda, på grund av personalbrist i fjärrklareringen i Stockholm. Det hela handlade om stor sjukfrånvaro bland klareringspersonalen. TrV har alltså ingen som helst förberedelse eller redundans för att ta hand om liknande situationer, trots att coronapandemin varit känd i flera år. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm kallade det hela för “ett historiskt infrastrukturmisslyckande. Det är under all kritik och visar åter att regeringen inte har förmåga upprätthålla sin verksamhet i kris på det sätt de kräver av alla andra”. Framför allt är det avgångar i och från Stockholm som påverkas ”men kan även påverka avgångar från andra destinationer som passerar eller ska till Stockholm”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Att inte kräva att tågklarerarna är vaccinerade och att inte ha reservpersonal får anses som en politisk skandal och inte en IT-skandal. Det visar sig att det inte gick att flytta personal från landets övriga trafikområden eftersom de olika datorsystemen är sins emellan inkompatibla. Det är en IT-skandal.

Samma helg slog stormen Malik till i södra Sverige och all tågtrafik stoppades i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland och över Öresundsbron. Tågstopp i hela södra Sverige, således.

20220209 Efter en brand i ett ställverk vid klockan 18.30 på tisdagskvällen stoppades all tågtrafik mellan Arlanda och Uppsala. Pendeltågen från Stockholm till Uppsala vände då på Arlanda. Prognosen var att felet skulle vara åtgärdat först den 21 februari. I pendeltågstrafiken var det även stopp mellan Västerhaninge och Nynäshamn söder om Stockholm, på grund av en broreparation. Tåg mot Sundsvall, Umeå, Åre/Duved och Falun/Mora och Borlänge leddes om via Västerås.

20220119 Sedan klockan 05.00 var det stopp i trafiken för pendeltågen på grund av signalfel eller elfel. Inga tåg stannade i Stuvsta. Pendeltågen går mellan Huddinge och Södertälje centrum och mellan Älvsjö och Märsta/Uppsala C/Upplands Väsby. Det är även strömlöst mellan Solna och Märsta/Arlanda/Knivsta/Uppsala och tågen på sträckorna står helt stilla. Även fjärr- och regionaltåg som ska in och ut från Stockholm drabbas.

20220217 Skadade spår ställer till flera förseningar. Den som ska åka tåg mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm och Malmö får räkna med att det går lite långsammare under de kommande fem veckorna. Göteborgs-Posten rapporterar att det upptäckts rälsskador på Västra stambanan mellan Flen och Sparreholm. För direkttågen och snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm, med undantag för dem som går via Västerås, kan de innebära förseningar på upp emot en halvtimme.

20220221 Signalfel i Norrköping gav stora förseningar för lokal- och fjärrtåg. Ja, nu är det ju vinter. Flera decimeter snö.

20220223 Mera problem efter en lokurspårning för ett Strukton-lok i Dingtuna samt ett tekniskt fel på ett annat tåg påverkade tågtrafiken för många resenärer. Först blev det stopp i tågtrafiken på sträckan Sala–Eskilstuna/Linköping och Stockholm–Västerås–Hallsberg–Göteborg.

20220306-07 Stopp på Nockebybanan.

20220317 Stopp på obestämd tid på Tvärbanan pga rälsbrott.

20220707 Personalen på SJ fortsätter att säga upp sig på grund av olidliga arbetsförhållanden, på grund av felaktig tidplanering. Många inställda turer. Fortfarande.

20220714 Cirka 1/3 av alla fjärrtåg kom inte fram i tid i hela landet under första kvartalet, meddelar Trafikanalys. SJ skyller på hastighetsbegränsningnar och personalbrist.

20220720 Så blev det sommar och tågstopp, som vanligt. Flera olika incidenter med början kring lunch gjorde att stora delar av Sveriges tågtrafik stoppades. Trafiken stod still på flera håll i södra Sverige. Bland annat stod trafiken helt still på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Både västra och södra stambanan drabbades av elfel och flera sträckor påverkades av bränder. Sammanlagt ställdes 50 av SJ:s tåg in under dagen på grund av de olika felen. El- och signalfelen fortsatte påföljande dagar. “Vår järnvägsanläggning är känslig” säger SJ:s kommunikationsstrateg Peter Krameus. Sen blev det helg (20220724): En misstänkt gasläcka, en nedriven kontaktledning, elfel, spårfel, signalfel samt obehöriga i spårområdet har ställt till det för helgens tågtrafik. Dessutom orsakar personalbrist hos MTR en mängd inställda avgångar. Vanligtvis brukar ett Mälartåg i timmen åka från Uppsala till Gävle, och vice versa. Men på grund av personalbrist var de flesta tågen inställda under söndagen. Inte nog med det. 20220726 visade det sig att felet delvis låg hos Trafikverkets datorer som används för trafikdirigeringen. Därav alla förseningar och felaktiga skyltar. Problemen fortsätter. TrV lovar problem ända fram i december med nuvarande system.

Augusti Det är långsamma banarbeten i hela landet. De ovanligt många banarbetena gör att sommarens många förseningar kommer att fortsätta under hösten. Antalet nedrivna kontaktledningar har dessutom ökat markant under sommaren. TrV ska enligt reglerna meddela 18 veckor i förväg hur tågtrafiken ska gå vid ett banarbete, men i dagsläget klarar man bara 2-5 veckor, vilket påverkar tågbolagens möjligheter att sälja biljetter. Detta hade kunna undvikas om man hade skött underhållet löpande och inte låtit järnvägen förfalla de senaste 25 åren.

September. På grund av personalbrist och TrVs oförmåga att tala om var och hur banarbeten ska försiggå under vintern, samt problemen med det nya planeringssystemet för tågtidtabeller, kan SJ inte sälja biljetter till de som vill resa under julen. De skulle normalt börja säljas i september, men nu får man vänta till november. Det har snart varit tågproblem i ett år. Sedan årets början har över 100 tågförare sagt upp sig och hänvisar till den usla tidplaneringen.

Och då! Slukhål stoppar trafiken i Varberg!

Oktober. C30-vagnarna i Stockholms tunnelbana överbelastas för att för många kliver på. Då blir det stopp. C30-tågen har ett inbyggt överlastskydd som slår till om tågen blir för tunga. Kliver det på för mycket folk kan C30-tågen inte köra. Leveransen började 2018 och det är redan problem. Hur har de fixat det i Japan, där folk kan klämmas in med skohorn? Ingen överbelastning där.

November. Nu är det höst och lövhalka och pendeltågen lider av vagnbrist. Har någon snott vagnarna? Och då, som en blixt från klar himmel, strejkar kortläsarna på stationerna. De måste beklagligtvis skickas till England för reparation, De de nya SL-korten som vaaaar så viktiga!

20221009-11 När SJ skulle börja sälja biljetter till jultrafiken kraschade biljettbokningssystemet Petra direkt, medan webbsidan höll uppe. Bokningssystemet är egenutvecklat och började utvecklas 1988 och togs i bruk 1992. Ungefär 1,2 miljoner kunder försökte handla. Och det har väl ALDRIG hänt förr?? Problemet var att SJ på grund av problem hos Trafikverket inte kunde börja sälja biljetter långt tidigare, som planerat.

20221207 Riksrevisionen underkänner Trafikverkets förbättringsarbete för järnvägen. RRV menar att det är ett slöseri med skattepengar och att pengar som kunde ha lagts på banunderhåll går i stället till administration av två system som enligt Riksrevisionen inte ens fungerar.

Det nya digitala planeringssystemet Och då: Jättestopp i hela landet på grund av en “uppgradering” Snart kommer TrVs nya bokningssystem där trafikbolagen själva kan boka sina resor hos Trafikverket att tas i drift. Tågbolagen bävar. Röran i tågtrafiken kostar resenärerna sju gånger så mycket som det kostar tågbolagen, har professor Lennart Nelldal på KTH räknat ut. Hittills har resenärernas ökade tidskostnad hamnat på 3,5 miljarder medan tågbolagens kostnader landar på 500 miljoner. Det skulle visa sig att systemet inte blev klart förrän i december 2023.

20221209 Pendeltågstrafiken stod nästan still i stockholmsområdet, på grund av personalbrist. Lokförare och tågvakter säger upp sig som aldrig förr. MTR påstår att det handlar om pensionsavgångar medan lokförarna hävdar att det inte vill köra utan tågvärdar, så som MTR vill ha det. Och ovanpå det kommer de tekniska problemen. Värre blev det påföljande dagar. 30% minskning av pendeltågstrafiken i stockholmsområdet. Antalet inställda linjer ökade. Inga tåg mellan Nynäshamn och Västerhaninge. Ersättningsbussar kommer sporadiskt. Inga pendeltåg till Arlanda. Alla tåg inställda mellan Märsta och Nynäshman och mellan Bro och Tumba, på grund av personalbrist.

20221222 KNAK så lade sig ett träd över järnvägen i höjd med Herrstorpet nära Hultsfred och ett Krösatåg körde på och spårade ur. Jag trodde man röjde skogen intill spåren preventivt för att förhindra sånt?

Och hur, om jag får fråga, kan pendeltågen i Stockholm lida av vagnbrist? Har någon stulit vagnarna? Eller är det bara dåligt underhåll, som vanligt?

En ny trend uppstod 2022, att folk flyttar från förorterna till ställen där de inte behöver åka pendeltåg för att komma till jobbet.

2023

Året började bra, med att Saltsjöbanan helt upphör med all trafik fram till i mars 2024. Så att även om man drar fram spåret till Katarinahissen som planerat vid den nya bussterminalen i Katarinaberget så finns det inga tåg att åka med. Å andra sidan verkar bussterminalen bli försenad till 2026.

Det blir allt våldsammare på tågen. Tågvärdar misshandlas (“flög en meter”) och gratisåkarna blir fler och våldsammare. Ingen ser till att röja upp.

Årets rapportering tar inte upp de vanliga veckorna med:

 • Ständig vagnbrist
 • Ständig personalbrist
 • Fel på skyltsystemet minst en gång i veckan
 • Vagnfel, växelfel, enkelspårsdrift, signalfel
 • Överbelastade tunnelbanevagnar

Det är stopp mellan Stockholm och Göteborg ett par gånger i veckan. Alltid spårfel norr om Knivsta. Håhå, jaja.

Januari Tågstopp i flera dagar mellan Kramfors och Örnsköldsvik efter misslyckad bärgning av ett urspårat lok. Passagerartåg blir stående i fem timmar.

20230104 Det snöar. Tågstopp i södra Sverige. 30 cm snö är numera ett stort problem.

Mot mitten av januari hade all snön smält bort. Då lägger SMHI ut en gul varning för stormar och vips står tågtrafiken still igen.

20230111 I stort sett alla typer av spårtrafik stannade eller drabbades av spårfel, bromsfel, elfel, signalfel eller andra problem. Nockebybanan, Lidingöbanan, Tvärbanan, pendeltåg, spårvagnen och tunnelbanan. Ersättningsbussarna gick slumpmässigt. Och då: Tadaaa: Brist på X2000-tåg gjorde att många tåg Stockholm-Göteborg fick ställas in. Så, vart tog X2000-tågen vägen? De var trasiga och inne på service, men alla mekaniker var sjuka. Då pajade SL:s reseplanerare!

20230116 Spårvagnen fortfarande trasig. Spårfel i Knivsta så att uppsalatågen inte kan stanna där. Då pajade SL:s reseplanerare igen! Är spårtrafiken kring Stockholm ett skämt eller är det sabotage? Det regnar i södra Sverige och tågen stannar. Sen blev det vagnfel på röda linjen vid Slussen.

20230206 Skyltsystemet trasigt på Tvärbanan.

20230301-0418 Mars började bra med 50-70% av alla pendeltåg inställda, på grund av personalbrist. Det hela var en protestaktion från tågförarna mot att tågen skulle börja köras utan tågvärdar, men MTR skyller ifrån sig på sjukskrivningar som inträffat bara de senaste 12 timmarna. Samt ett växelfel vid Årstaberg. Bojkotten förväntades hålla på minst en vecka, men det visade sig att det blev en månad.

Det har dessutom varit en förfärlig tågolycka vid Larissa i Grekland med fler än 40 döda. Där har de inget tågskyddssystem (ATC, ERTMS) och blocksträckorna i området var trasiga, hade så varit i flera år och ingen brydde sig om att reparera, utan man kör och hoppas. Visst, vi grinar över de ständiga signalfelen, men signalsystemet gör ändå sitt jobb.

20230306 Snöoväder drog in över södra Sverige, med 20 centimeter snö. Genast blev det tågstopp i södra delen av landet och stopp mellan Stockholm och Göteborg-Malmö etc.

20230308 Snön kom till stockholmsområdet. 30-50 centimeter snö är för mycket för den moderna tekniken. I stort sett all busstrafik var inställd i kustområdena från Nynäshamn och upp till Norrtälje. Pendeltågstrafiken hade rejält oregelbunden trafik på grund av växelfel, utöver problemen med förarnas bojkott. Tunnelbanan hade oregelbunden trafik och inställda avgångar på grund av hala spår. Tvärbanan hade stora problem med spårhinder, växelfel och vagnfel och dessutom var skyltsystemet trasigt. Saltsjöbanan var helt inställd. Lidingöbanan hade växelfel. Roslagsbanan var delvis inställd på grund av snö och växelfel.

20230323… Tågtrafiken kraftigt reducerad på Tvärbanan och Nockebybanan, och Roslagsbanan-Kårstalinjen körs med färre vagnar. De flesta spårvagnarna på Tvärbanan körs med endast en vagn pga “tekniskt fel”. Lidingöbanan lider av vagnbrist. Spårvagnen linje 7 helt inställd. Det är bromsfel på spårvagnarna och det beräknas ta en månad att åtgärda. Pendeltågsförarnas blockad fortsätter och alla hotar nu med strejk över problemet med tågvärdarna.

Cirka 88 procent av fjärrtågen kom i tid i mars, enligt Trafikverket. Det är den sämsta siffran på länge. Lägst punktlighet hade tågen den 9 mars, då enbart 77 procent kom fram i tid. Man skyller på snö. Voj voj, 20 centimeter. Mars månad bör ha kostat stockholmarna 240 miljoner, enligt KTH.

SJ meddelade att man ställer in all trafik mellan Göteborg och Malmö-Köpenhamn under sommaren på grund av banarbeten och personalbrist. SJ menar att det råder nationell lokförarbrist.

20230417 och vidare Pendeltågstrafiken minskades med 80 procent när alla pendeltågsförare anställda av MTR gick ut i strejk med kravet att få behålla tågvärdarna. 127 av 199 pendeltåg ställdes in. Sen blev det sämre. På tredje dagen stod 90 procent av tågen stilla. Massor av arbetstid gick förlorad i stockholmsområdet. 24 april införde fackförbundet skyddsstopp på alla tåg med ensam förare. Stopp och stopp. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsstoppet den 27 april och flera tåg går, men lokförarna ger sig inte. Tvärbanan mellan Alvik och Bromma ställdes in helt från den 26 april “tills vidare” utan någon hållbar anledning. Strömavbrott kan det inte vara, för tunnelbanan har ström.

Maj

Maj var en ovanligt livlig månad när det gäller spårtrafikfel. Allt som kunnat gå sönder har gått sönder under längre eller kortare tid. Reducerad trafik på pendeltågen. Reducerad! Ha! Tågförare över hela landet hotade med storstrejk från den 11 maj om inte Trafikverket kunde planera deras arbete bättre. Normalt ska det vara två veckors framförhållning av arbetsschemat, men det har inte fungerat sedan man införde det nya bokningssystemet i december 2022, vilket ännu inte fungerar. Strejkvarslet flyttades till den 12 maj och som förberedelse reducerade MTR trafiken i pendeltågsnätet runt Stockholm till 75%. Det blev ingen strejk. Bara reducerad trafik. Reduktionen fortsatte och den 26 maj, när ungefär hälften av pendeltågslinjerna var inställda helt och andra gick med “enstaka tåg”. För att slutligen få en ände på störningarna i pendeltågstrafiken gjorde SL som man brukar, vek sig för MTR och sänkte kraven och godkände att trafiken reduceras till 90%.

Fordonsbristen för pendeltågen börjar bli påtaglig. Tågen mellan Bålsta och Västerhaninge blir allt kortare (när de faktiskt går). Pendeltågstrafiken till och från Jakobsberg är avstängd från 1 juli till 14 augusti. Linjen mellan Kallhäll och Tumba är inställd på grund av personalbrist.

Driftfel: Som om inte det skulle räcka blev det växelfel på Öresundsbron den 15 maj. Det är växelfel hela tiden, överallt, men just detta stoppade all trafik mellan Sverige och Danmark. Dessutom stängdes all tågtrafik mellan Södertälje och Gnesta en vecka. För att? 26 maj var det signalfel vid Gnesta och Strängnäs vilket helt stoppade trafiken från Stockholm till Malmö-Göteborg-Gävle.

Tvärbanan är lustig. Linjen till Bromma hade varit avstängd en månad på grund av “tekniska problem” medan linjen till Solna gick utan tekniska problem. Tidigare var det tydligen problem med spårvagnarnas bromsar, men som jag upplevt det, bromsade spårvagnarna alldeles utmärkt på sin väg till Solna, så det kunde ju inte vara felet.

Bränderna börjar. Nu kommer sommaren snart. Då börjar bränderna kring tågspåren i Sverige, på grund av gnistor från bromsar som antänder torrt gräs, med risk för skogsbrand. Man skulle kunna tro att Trafikverket, efter att ha haft problemet i så många år, har kommit på en lösning, men icke.

20230527 Så var det dags för Arlanda Express att spåra ur. En kilometer spår förstört. Ingen trafik till Arlanda på en vecka, och tågtrafiken via Arlanda förväntas inte vara uppe i full kapacitet förrän i skiftet juni-juli. Enligt dokument som SVT tagit del av fanns flera kända fel på rälsen vid platsen där tåget spårade ur. Bara två veckor tidigare, i mitten av maj, hade en utredare konstaterat sprickor i den växel där problemen började. Polisen utreder brott. Växelfel, som vanligt. Och en brand i en ladugård i Järna fick stopp på all tågtrafik mellan Södertälje och Flen-Katrineholm. Avgångar till och från Göteborg, Malmö och Köpenhamn påverkades.

Knappt 88 % av tågen höll tidtabellen i maj.

Juni

Nu är det sommar. Tunnelbanan får spårproblem. Tvärbanan drabbas av “tekniska problem”. Ett X2000-tåg blir stående mitt i landet och måste evakueras. Växlar här, växlar där. Bränder längs spåren på grund av gnistor från tågens bromsar. Detta har TrV känt till i många år, men vadå? Nån annan få släcka. Tågen blir stående. Underhållsarbete längs banorna drar ut på tiden och hindrar trafiken. Tja… SL:s bussar är lika varma som vanligt på sommaren och SL vägrar reparera luftkonditioneringen, trots att problemet varit känt sedan 2014.

20230628-29 Stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Vänersborg på grund av kopparstölder.

Augusti

Stopp, stopp och strömavbrott. Båda skyltarna är fotograferade samtidigt, på samma station: Alvik. Och båda rulltrapporna var trasiga samtidigt.

20230807 Persontåg spårade ur och välte vid Hudiksvall på grund av underminerat spår. Samtidigt föll ett träd över kontaktledningen vid Ånge som hindrade all trafik söderut från Sundsvall. Ett träd gjorde detsamma vid Kolmården, så all trafik stoppades. Det var sådana träd man trodde att TrV skulle fälla i förebyggande syfte. Men, nej.

20230810 All trafik mellan Stockholm och Göteborg/Malmö stoppades på grund av nedriven kontaktledning utanför Skebokvarn och Mölnbo.

20230811 Det blev stopp i tågtrafiken på grund av varning för jordskred mellan Kolmården och Norrköping. Stoppet på Nyköpingsbanan påverkade tågen mellan Stockholm och Norrköping.

20230829 Sabotage mot signalskåp i Dalsland, i Mellerud. Tågstopp. Två signalskåp saboterades, men inget stals, vilket tyder på att det rör sig om just sabotage, måhända ryskt?

Sen rullar det på med nedrivna kontaktledningar, flera signalfel i veckan och underminerade spår.

September

Tågen i Sverige kommer allt mer sällan fram i tid. Under årets första sex månader var 30 % av alla långdistanståg mer än fem minuter försenade. Banvallar undermineras av regn och tågen stannar lite här och var. Förutom de vanliga signalfelen. Fortfarande inställda turer i pendeltågstrafiken på grund av personalbrist. Håhå jaja.

20230904 Tågstopp och förseningar i trafiken söder om Stockholm på grund av omfattande signalfel. Inga tåg kunde passera mellan Stockholms södra och Årstaberg.

20230921 Flera omfattande tågstopp väntar i Skåne de kommande veckorna på grund av banarbete. I tio veckor framåt kommer tågen stå still mellan Ängelholm och Helsingborg.

20230922 Från 22 september till och med 1 oktober stängs sträckan Malmö-Lund av för all tågtrafik. Detta eftersom Trafikverket ska koppla in de nya spåren och färdigställa bygget av fyrspåret. Stopp, stopp och stopp. “Tänk på att ta cykeln” skriver Malmö Stad.

Oktober-November

Ständiga stopp mellan Stockholm-Göteborg. Lövhalka på spåren så tunnelbanan i Stockholm drabbades av vagnbrist. Därtill den vanliga personalbristen, spårfelen och signalfelen som märkligt nog nästan alltid inträffar mellan Knivsta och Uppsala. Som vanligt. Snön började falla i november, så det blev strömavbrott, växelfel, enkelspår på järnvägen. Tågstopp, som vanligt.

20231107 Stort signalfel vid Norrköping stoppar trafiken mellan Stockholm och Malmö, samt Östgötapendeln. Dessutom spårfel som stoppar trafiken mellan Alvesta-Älmhult. Nyligen spolades banvallen bort vid Hudiksvall.

20231108 Strömavbrott i Sundbyberg orsakar tågstopp mellan Odenplan och Spånga. Stopp för alla pendeltåg och fjärrtåg.

Man kan också sammanfatta dagens trafikstörningar från Trafiken.nu: Avgrävd signalkabel: Norrköping-Tranås/Nässjö: Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel i Tranås. Elfel: Västerhaninge-Bålsta, Stockholm-Västerås-Skövde-Göteborg: Stopp i tågtrafiken i Sundbyberg på grund av ett elfel. Växelfel: Stockholm-Västerås: Förseningar kan förekomma i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Enköping och Västerås. Signalfel: Södertälje C – Märsta/Uppsala: Pendeltåg mot Upplands Väsby/Märsta/Uppsala stannar inte i Sollentuna och Häggvik tills vidare. Orsaken är ett signalfel mellan Sollentuna och Häggvik. Spårfel: Södertälje C – Märsta/Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av ett spårfel mellan Sollentuna och Häggvik. Ordningsproblem: Stockholm – Malmö/Göteborg, Södertälje Centrum – Märsta/Uppsala: Stopp i tågtrafiken sen kl 13:20 på grund av ordningsproblem i Huddinge. Spårfel: Stockholm-Malmö, Linköping-Sala: Förseningar i tågtrafiken på grund av spårfel mellan Norrköping och Katrineholm. Det verkar vara omöjligt för Trafikverket att hålla ordning på trafiken, grävmaskinerna, högspänningen, passagerarna och växlarna. Detta vara bara en enda dag!

20231112 Det verkar alltid vara stopp, vagnbrist och oroligheter i tunnelbanan nu för tiden. Som vanligt problem i pendeltågstrafiken mellan Uppsala och Södertälje på grund av personalbrist och en översvämning mellan Uppsala och Knivsta. Det verkar som att det alltid är problem i Knivsta, med strömavbrott och allmänna olyckor. Vad beror det på?

20231120 Sockerbruk exploderar i Örtofta mellan Eslöv och Lund och poff så står all trafik på Södra stambanan still.

20231124 Stora störningar för samtliga pendeltågslinjer grund av växelfel mellan Årstaberg och Stockholm City, alla tåg samsas om ett spår på den sträckan. Inga pendeltåg stannar vid Stockholms södra. Dessutom är flera avgångar helt inställda.

December Det mesta av kommunaltrafiken på spår stod stilla då och då på grund av vagnbrist, förarbrist, spårfel, växelfel, elfel osv. Det stora pendeltågsstoppet i Citytunneln på grund av växelfel tog en vecka att åtgärda. Sedan visar det sig att Trafikverket faktiskt har vetat om de usla växlarna på svensk järnväg under många år, men vägrat göra något åt det. Det ska ha berott på materialbrist.

20231210 Ett godståg spårade ur i höjd med Iggesund, söder om Hudiksvall, vilket orsakade stopp i tågtrafiken mellan Stockholm, Sundsvall och Umeå.

20231214 Efter att ett X2000-tåg fick en allvarlig hjulskada utanför Södertälje, togs alla X2000 in för inspektion. Det kan ta veckar att inspektera alla tåg. Det kallas “akut fordonsbrist”. Det sägs inget om hur skadad rälsen blev, men förmodligen uppstod skador.

20231217-20240220 Malmbanan spårade ur vid Vassijaure. 15 kilometer spår revs upp och 25.000 syllar måste bytas. Vagnar ligger huller om buller. Det kommer att ta många månader att reparera. Under tiden står Malmbanan och järnmalmsexporten till Norge still. LKAB förlorar 100 miljoner per dygn på detta. Malm för fem miljarder sitter fast på lager hos LKAB efter tågstoppet.

20231219… Det är ständiga växelfel vid Knivsta, vagnbrister och personalbrist på pendeltågen så SL inte kan köra alla tåg till Uppsala. Tågen vänder vid Arlanda osv. Och då, minsann ställer SJ in ett antal tågavgångar lagom till jul. Tusentals resenärer har fått trista SMS om saken och Stockholms Central svämmade över av folk som inte fick åka. Ombokning var omöjlig eftersom alla tåg redan var fullbokade. Det beror delvis på hjulskadan som upptäcktes förra veckan, vilket byggde upp köer i depåerna. Vagnbrist igen, alltså, på sträckorna Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Västerås. Då kom stormen Pia och gjorde så att alla tåg över Öresundsbron ställdes in.

December: Stormen Pia fällde en hel del träd över spår och luftledningar, med stopp som följd. Varför röjs inte träden i förebyggande syfte? I övrigt drabbades december av den vanliga skörden av trasiga tåg, värre förseningar än vanligt, inställda avgångar mm mm. Pendeltågseländet slog nya rekord med 146.000 ansökningar om ersättning för förseningar i SL-trafiken, mest beroende på strejkande förare, trasiga tåg och trasiga växlar. SJ har fått ett vite på 285.000 kronor för att 57 toaletter har varit ur funktion på sträckan Stockholm-Duved under tredje kvartalet 2023, och böter för bristande punktlighet vilket gör att bolagets totala vite blir 323.000 kronor för perioden. Ett tåg spårade ur på Avesta-Krylbo station vilket gav tågstopp Stockholm-Falun och Stockholm-Mora.

Nyåret: Pendeltågsstrulet fortsätter med korta tåg och inställda tåg på grund av brist på reservdelar och den vanliga personalbristen.

2024

I januari blev det ned till 40 grader kallt i Norrland. Givetvis ställdes alla passagerartåg in norr om Umeå. Ersättningsbussar gick inte heller. Pendeltågsstrul i Stockholm som vanligt, sommar som vinter. De vanliga problemen som växelfel, strömavbrott, signalfel och spårfel är allt för vanliga för att ta upp varje dag. Spårspringet ökar hela tiden, förståss, eftersom ingen gör något åt det. På något sätt blir det alltid stopp mellan Uppsala och Knivsta.

Januari

Här i sörlandet har vi en helt vanlig svensk vinter, som de var förr. Tågen fastnar på grund av frusna bromsar, både fjärrtåg och pendeltåg. Två tåg har fått evakueras eftersom bromsarna överhettats. Förseningar på 2-3 timmar från Göteborg till Stockholm blev vanliga på grund av elfel och frusna växlar, alternativt inställda avgångar. Januari blev den tredje sämsta månaden för tågens punktlighet sedan Trafikverket började föra statistik 2001.

20240106-0301… Från och med idag ställs 36 avgångar in från Stockholm på grund av is på tåg och spår. Så kan det bli i två månader framöver, på grund av vanlig svensk vinter, vagnbrist och förfrysta växlar.

20240110 Stopp i tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå på grund av urspårning söder om Örnsköldsvik.

20240116-0118 Tågstopp överallt på grund av snö och is och helt vanlig vinter. Stockholm C-Nyköping/Norrköping, Norrköping–Linköping–Motala, Linköping–Sala, Linköping-Västervik, Göteborg, Malmö. Växelfel mm. Flera timmars förseningar in till och ut från Stockholms Central på grund av växelfel – spårfel – elfel – infrysta tåg. Nattågen mellan Stockholm och Boden inställda flera nätter på grund av temperaturer nedåt -35°C.

20240122 SJ meddelar att resenärer får räkna med inställda tåg i minst till 3 mars. Anledningen är att det kalla vädret leder till isbildning som måste rensas bort från tågen. All tågtrafik mellan Södertälje och Norrköping kommer att köra en annan rutt på måndagen, detta innebär att tågen inte stannar i Vagnhärad, Nyköping och Kolmården. Anledningen är att man kommer behöva genomföra en ”akut kontroll av spåren” på grund av vädret.

20240125 Ett tåg har spårat ut mellan Märsta och Upplands Väsby vid Rosersberg. Urspårningen orsakar förseningar i pendeltågstrafiken.

20240129 En nedriven kontaktledning vid Stockholms central orsakade ett omfattande elfel. Strömmen bröts på spår 1-14. Tågen rullade inte en centimeter. Man kunde bara använda spår 15 till 18 och avgångar ställdes in. Även Arlanda Express påverkades. Pendeltågen gick emellertid som vanligt (Håhåhå! Tomten har kommit).

Februari

20240201 Under december och januari ställdes 11.000 tåg in i Sverige varav 1900 med SJ som operatör. Nu kallas SJ:s vd och andra tågföretag till riksdagens trafikutskott för att förklara sig och redovisa vilka åtgärder som vidtas. SJ räknar med inställda tåg och reducerad trafik en bra bit in på våren.

20230204 All tågtrafik mellan Malmö och Lund stod stilla på grund av ett läckage av asbest från ett godståg som stod på rangerbangården i centrala Malmö.

20240208 Flixtrain ställer in alla tågresor mellan Göteborg och Stockholm på obestämd tid för att tågbolaget har problem med underhållet av sina tågvagnar.

20240212 VY-tåg ställer in all persontrafik mellan Luleå och Abisko på grund av kylan.

20240215 Stora störningar i pendeltågs- och tunnelbanetrafiken kring Stockholm. Signalfel i Solna orsakar problem för pendel- och fjärrtåg. Helt stopp på röda linjen mellan Skärholmen och Vårberg. Arbetståg spårade ur vid Odenplans tunnelbanestation, skadade spåret och orsakade stopp på gröna linjen hela dagen.

20240222-28 Ett godståg spårade ur vid Borlänge station. Urspårningen väntas påverka trafiken i sex dagar, till den 28 februari, enligt Trafikverkets prognos. Kontaktledningen och själva anläggningen fick rätt rejäla skador. Det är stopp från Borlänge mot Avesta Krylbo.

20240223 Ett plattformstak på Göteborgs centralstation har blåst av och lagt sig över kontaktledningen över två spår. Alla spår på centralstationen är strömlösa enligt SJ. Totalstopp, som vanligt.

20240224-0307 Ett malmtåg spårade ur i Vassijaure på Malmbanan, på precis samma ställe som 20231217. Skador på 6 kilometer räls, slipers, kontaktledning och växlar.

Mars

20240316-17 I helgen påverkades tågen i hela Skåne efter att bland annat sträckorna genom Triangeln och över Öresundsbron ställs in.

20240318 Stopp i tågtrafiken norr om Stockholm efter att en brand uppstått i en transformator vid järnvägsspåret i Solna. Tågen söder om Stockholm stod stilla mellan klockan 18 och 20 på måndagskvällen på grund av ett SJ-tåg som rev ned en elledning mellan Järna och Flemingsberg. Det var även ett tågstopp vid Årstaberg i Stockholm, men där kom trafiken i gång vid strax innan klockan åtta på kvällen. Det var även stora störningar för fjärrtåg på sträckan Stockholm – Göteborg/Malmö samt Oslo, på grund av elfel vid Södertälje Syd.

20240319 Stopp för tågtrafiken Stockholm-Eskilstuna/Örebro och inställda avgångar hos Mälartåg pga signalfel.

20240322 Ett lok från Snälltåget tappade alla sina vagnar vid Flemingsbergs station.

Påsk: Många spårarbeten kring Stockholm gav omfattande problem i tågtrafiken, dels i Storstockholm och dels för fjärrtågen.

20240414 Stopp i tågtrafiken på södra stambanan efter en urspårning vid resecentrum i Linköping. Inga tåg kan passera och det är totalstopp mellan Stockholm och Malmö i södergående riktning

20240415 Stopp för Östgötapendeln mellan Linköping och Mjölby.

20240429 “Större störningar” i T-banetrafiken på grund av vagnfel vid Gamla Stan. En nedriven kontaktledning i Hässleholm har lett till stop i tågtrafiken på södra stambanan. SJ-tågen på sträckan Malmö–Alvesta står helt stilla.

20240522 Totalstopp för fjärr- och regionaltåg på Stockholms Central efter en nedriven kontaktledning. Alla spår strömlösa. Efter ett tag fick man igång spår 19-20. Senare samma dag blev det stopp i pendeltågstrafiken.

20240524 Totalstopp på Malmös Central på grund av ett stillastående tåg som hindrar ankomster och avgångar. Det ger återverkningar på trafiken i hela regionen. Totalstopp för all trafik söder om Stockholm eftersom inga tåg kan passera Stockholms Södra på grund av ett elfel. Ska vi gissa på den vanliga, nedrivna kontaktledningen?

20240526 Störningar i tågtrafiken från Göteborg på grund av ett elfel. Flera tåg stod stilla och ett antal avgångar till och från Göteborgs Central ställdes in. Ska vi gissa på ännu en nedriven kontaktledning?

20240529 Omfattande problem med pendeltågstrafiken med stopp, förseningar och inställda tåg pga signalfel. Framför allt gäller problemen sträckan Huddinge till Älvsjö, där det på morgonen har varit helt stopp i trafiken vid Stuvsta. Tågen som kommer från Södertälje stannar därmed i Huddinge, där passagerare får byta tåg. Motsvarande sak gäller också tågen som trafikerar sträckan norröver, där tågen från exempelvis Uppsala stannar i Älvsjö. Dessutom växelfel vid Sundbyberg, spårfel vid Årstaberg, vagnbrist för Tvärbanan. Problemen drabbar även regional- och fjärrtåg.

20240531 Just när man trodde att Malmbanan var reparerad, visar det sig att fyra solkurvor hittats mellan Abisko och Narvik. Trafiken stoppades.

20240604 Stockholms tunnelbanas blå linje i stort sett lamslagen efter att nästan alla tåg fått hjulskador av en trasig växel vid Kungsträdgården. Efter att tre tåg lånats från grön linje körs begränsad trafik på delar av blå banan. Problemen kan kvarstå i två veckor. Dessutom fjärrtågsstopp Skövde–Töreboda på Västra stambanan. Stopp för pendeltåg Krigslida-Jordbro efter obehöriga i spårområdet. Stopp för alla tåg vid Flemingsberg. Växelfel i Solna.

20240604 Ett spårfel på spår 8-16 vid Göteborgs central påverkade trafiken till Varberg, Stockholm, Karlstad och Uddevalla.

20240605 Omfattande störningar i pendeltågstrafiken i Stockholm. Ett växelfel mellan Stockholm city och Odenplan i Citytunneln gör att pendeltågen inte kan trafikera tunneln och inte stannar vid vare sig Odenplan, Stockholm City, Södra station eller Årstaberg. Tågen leds om via Stockholm centralstation.

20240610 Mellersta och västra Sverige drabbades av tågförseningar, på grund av el- och signalfel i Hallsberg-Borlänge, Hallsberg-Västerås, Kil-Karlstad och Vänersborg-Herrljunga-Borås.

20240611 Strömavbrott hela morgonen vid Stockholms Central på 14 av 19 spår. Stopp för Arlanda Express. Alla fjärrtåg och regionaltåg fick vända vid Uppsala respektive Flemingsberg.

20240619 En brand i ett elskåp orsakade totalstopp på alla spår på Stockholms Central i sex timmar. Vissa tåg vände i Flemingsberg. Långa förseningar resten av dagen.

20240620 Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg stoppades under en period på torsdagseftermiddagen. Ett brofel i Töreboda innebar att inga tåg kunde passera.

20240624 Struliga spanska spårvagnar sinkar SL-trafiken i Stockholm. Bromsfel, strulig elektronik, regnvatten som läcker in på förarna – de spanska spårvagnar som rullar i Stockholm har krånglat i drygt tio år. Enligt SL krånglar i princip samtliga vagnar – ofta. Främst är det bromsarna som går sönder. Våren 2023 var bekymren så allvarliga att samtliga tåg togs ur trafik. Men även elektroniken slirar. Dessutom förekommer en hel del mekaniska fel. 2020 upptäcktes allvarliga brister på fabriksnya tåg. Men SL vill inte häva mångmiljonavtalet med det spanska bolaget CAF.

20240625 Tågtrafiken mellan Uppsala och Knivsta stod still på grund av en olycka. Pendeltåg, fjärrtåg och Arlanda Express drabbades. Avgångar i stora delar av Sverige påverkades, bland annat tåg från och till Stockholm, Falun, Sundsvall och Linköping.

Juli

SJ, SL och TrV lovar en hel del renoveringsarbete som börjar under sommaren 2024 och ska sträcka sig till sommaren 2025. Resultatet blir givetvis enkelspårsdrift här och var och trasiga växlar. Fast om det är bra eller dåligt går inte att veta.

Polis och väktare gör alltid fel, fel, fel

Varje dag gör landets väktare och ordningsvakter i snitt 800 insatser vid misstänkt brott eller ordningsstörning, visar statistik från branschorganisationen Säkerhetsföretagen från 2019. Det är en ökning med 76 procent på årsbasis. Säkerhetsföretagen menar att statistiken bekräftar den förändring som såväl företag som medarbetare vittnar om: väktare och ordningsvakter får allt mer sociala uppdrag i takt med att efterfrågan på säkerhet ökar inom handeln, kollektivtrafiken, välfärden och för kommunerna. Oavsett vad väktare och polis gör, så förnedras de alltid i media. Det är alltid synd om våldsamma gratisåkare och klottrare som grips.

Ska det fortsätta så här, eller ska någon myndighet göra något?

Slutsats

Jag ber serietecknaren Max Gustafson om ursäkt för att jag lånat bilden, men den passar så bra här. Se fler på www.maxgustafson.se

Vid den stora branden vid järnvägsstationen i Hässleholm i augusti 2019 var förödelsen total, ledningsbryggor hade störtat, spåren krökt sig i värmen och signalsystemet var uppbrunnet. Trots det ordnade man upp saken på en vecka. Det går alltså att göra stora järnvägsarbeten fort och rätt om man bara vill.

Vad göra?

Så länge det inte är hårda, dyrbara straff på trafikhändelser, spårspring, skadegörelse, klotter och bråk (ordningsproblem) i tunnelbanan kommer situationen att förbli lika eländig. Så länge massmedia skyller alla problem på väktarna i tunnelbanan, som bara gör sina jobb, kommer SL och politikerna inte att vilja ta till hårdare straff. Hic sedet.

Vintern är en årstid då stora mängder kristalliserad divätemonoxid plötsligt och utan anledning kan falla ned från himlen i stora mängder och sätta stopp för järnvägstrafiken, genom att bilda vallar, genom att sugas in i tågens kylsystem och bromsar och hindra funktionen, eller att genom sin blotta hållfasthet sätta igen växlar och hindra deras funktion.

Problemet med kristalliserad divätemonoxid är relativt nytt. Det har bara varit känt sedan bronsåldern och kan vara svårt att åtgärda med så kort varsel.

Vi önskar Trafikverket lycka till.

Läs mer

Allt om järnvägens signalsystem: https://www.idg.se/2.1085/1.591542/jarnvagens-signalsystem–principer-och-logik-del-1

Allt om ATC-systemet, säkerhetssystemet som finns ovanpå signalsystemet: https://techworld.idg.se/2.2524/1.160472/med-atc-systemet-gar-taget-som-pa-rals

Allt om tunnelbanans säkerhetssystem: https://techworld.idg.se/2.2524/1.253031/sa-fungerar-tunnelbanans-sakerhetssystem

Stockholm är inte redundant: https://www.teknikaliteter.se/2019/12/08/stockholm-ar-inte-redundant/

Mina uppgifter är bara en liten del av det hela. Se vidare SJs rubrik “Punktlighet per vecka”. De har starkt fokus, men… https://www.sj.se/sv/om/om-sj/hallbarhet/punktlighet.html

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Akustik · Fordon · Järnväg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *