Svensk halvledarforskning bland de bästa

Skriven av

Allt som kan läggas på en kiselchip är giltigt villebråd för forskarna vid Electrumlaboratoriet vid KTH i Kista. Men rymdgubbar klädda i plastdräkter, som arbetar i hermetiskt tillslutna rum verka vara ett förfärligt dyrbart experiment. Det verkar inte vara en vinst för samhället som helhet, ej heller för industrin eller universitetens sponsorer. Man förstår ju inte ens vad de gör. Allt man vet är att det är dyrt.

Men nu råkar det vara precis tvärt om. Myfabs renrum vid KTH i Kista används av både studenter och industri. Industrin gillar att ha sin produktion här tack vare den ständigt höga tillförlitligheten. På sätt kan de framställa högkvalitativa produkter, vilket faktiskt gör industrin väldigt intresserad av att sponsra laboratoriet. Hade företagen inte kunnat vara säkra på att produkterna alltid skulle hålla hög, jämn kvalitet hade de inte varit intresserade.

Det här är en introduktion till en längre, snyggare, vackrare, mera informativ artikel om Myfabs renrum i Kista, skriven av undertecknad.

Artikeln går in på behovet av väl fungerande maskineri, som ständigt håller hög kvalitet och hur Myfab har tacklat det problemet och lyckats.

Därefter tar vi en närsynt titt på materialet kiselkarbid, vad industrin har det till och de fördelar man får med halvledare i kiselkarbid jämfört med vanliga, gammaldags kiselhalvledare.

Artikeln fortsätter med att berätta om de finare detaljerna i halvledartillverkning och slutar med att konstatera att även om Myfab vid KTH inte har de allra senaste, snitsiga maskinerna, har de de allra mest tillförlitliga och stabila maskinerna och varför de som betalar för underhållet av laboratoriet gillar det. De behöver inte betala för ständigt trasiga maskiner, utan kan alltid få sina halvledare levererade på avtalad tid utan att behöva lägga ned tid på att undersöka tillverkningsfel.

Läs hela artikeln! Se alla fina bilder.

http://myfab.se/News/AllNews/tabid/69/itemId/164/Default.aspx

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
Halvledare · Myfab · Utbildning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *