Den spionerande telefonen

Skriven av

Publicerat 2023-04-12

Alla har den. Alla avslöjar allt för den. Alla tar med den överallt. Alla installerar allt skräp som blinkar och piper på Internet. Utan att tänka.

Ju mer vi gräver ned oss i Internet och ju mera polariserad världen blir, desto farligare blir mobiltelefonerna för den personliga integriteten och rikets säkerhet. Spänningarna ökar i världen och vi är på väg mot ett nytt kallt krig. Olika diktaturländers säkerhetstjänster/spioner vill ha reda på trender i fiendeland så de kan profilera sin desinformation för att sprida mesta möjliga sprittring, oro och aversion mot samhälle och myndigheter.

Vad du tycker, skriver, säger, filmar och fotograferar är oerhört värdefullt för spionerna. Det handlar inte om vad den enskilde medborgaren tycker. Vi är bara labbråttor i spionorganisationernas hat-laboratorier. Det är en kamp mellan öst och väst, tillverkarländer och konsumentländer och fattiga diktaturer och rika demokratier.

Men ta det inte personligt. De är inte ute efter dig. De vill bara ha ditt land.

Karta som visar hur spion-informationen flyter i världen och vad den används till

Det är alldeles klart att den moderna mobiltelefonen skickar spiondata tillbaka till tillverkaren och att väldigt många appar som man kunde tro bara var trevliga sociala medier, i själva verket samlar personligt data av olika slag och skickar tillbaka till tillverkarna. Insamlat data kan sedan användas i marknadsföring eller säljas till länder som använder personligt data från politiker, journalister och makthavare av olika slag till att sprida terror genom att fylla sociala media med desinformation och hotelser.

Du tror inte på det?

Det här är ett förslag på en teknisk undersökning som ska visa hur det går till. Kom med synpunkter och hjälp till att formulera en teknisk metod att utföra effektiv provning.

Inse

Den vanlige svensken, inklusive våra obildade politiker (med några få undantag) fattar över huvud taget inget alls om IT-säkerhet och spionerande telefoner. De installerar allt som blinkar och flimrar på Internet och matar ut filmer på sina underliv kors och tvärs, utan en tanke på vad det innebär.

Att utröna

Det finns en hel massa misstankar om vad telefonerna kan ta sig för utan vårt vetande, vilket måste beläggas, eller vederläggas, som:

 • Att telefonen lyssnar på samtal fast den är avstängd och skickar talet vidare, varefter det analyseras och blir till reklam, eller något annat
 • Att kamerabilder och filmer avslöjas
 • Att platsen avslöjas trots att man stängt av platsangivelse
 • Att plats och rutt avslöjas när man navigerar med kartfunktionen
 • Att kontaktlista, webbhistorik, mail, SMS, telefonsamtal mm avslöjas
 • Att inlägg i sociala media avslöjas, via den sociala mediesajtens webb eller app

Dessutom måste detta undersökas igen när olika appar installerats och avinstallerats.

OBS! Notera att detta inte handlar om kända spionprogram som planterats avsiktligt, såsom Pegasus.

Provets ingående delar

Bild: MikroLogika, CC BY-SA 3.0

Provet ska utföras på telefoner av flera fabrikat, införskaffade i olika delar av världen, väst såväl som öst: USA, Kina, Västeuropa, Östeuropa.

Provet ska utföras dels:

 • Med telefonerna i fabriksnytt utförande, då bara de fabriksinstallerade apparna finns med
 • Efter installation av olika populära appar, samt
 • Efter att apparna avinstallerats, för att se om det finns spionerande rester kvar.

Även publika USB-ladduttag ska undersökas, för att se om det flödar data, utöver laddström.

Kommunikation att undersöka

Datatrafiken från telefonen ska undersökas med exempelvis Wireshark och datatrafikens innehåll, riktning, mängd och destination ska undersökas.

Telefonen ska anslutas dels via Wifi och dels via LTE-nätet. Exakt hur man ska komma åt att registrera trafik över LTE-nätet är inte klarlagt.

Används LTE på ett dolt sätt trots att man är kopplad mot Wifi?

Vilka trafikvolymer åstadkoms när telefonen är avstängd? Uppenbarligen pushas ju nyheter och Messenger-inlägg fast man stängt av telefonen, men vad mera, okänt, flyter fram och tillbaka?

Metod

 1. Ta ny telefon
 2. Fabriksåterställ
 3. Börja registrera datatrafik
 4. Låt telefonen ligga orörd, släckt, för samtal intill med olika produktnamn etc
 5. Fyll på kontaktlistan
 6. Använd befintliga appar som finns med vid köpet, såsom kartapp, webbläsare, kamera
 7. Skicka mail via Gmail, Outlook och andra publika tjänster
 8. Gör en Google-sökning
 9. Använd Facebooks webbsida (inte app), desinformationssajter m fl på webben
 10. Http kontra https, läcker URL och DNS? Läcker DNSSEC? Säkerhetscertifikat?
 11. Ring samtal och skicka SMS
 12. Installera [ytterligare] en misstänkt app och gör om punkterna 4-11
 13. Avinstallera appen och gör om punkterna 4-11
 14. Fabriksåterställ och gör om punkterna 4-11
 15. Fortsätt tills alla misstänkta appar har provats
 16. Installera BankID och gör en banktransaktion
 17. Gå tillbaka till punkt 1

Misstänkta appar

CapCut, Clubhouse, Facebook, Flashback, Houseparty, Instagram, Linkedin, Messenger, Pinterest, Reddit, Shein, Snapchat, Telegram, Temu, Tiktok, Twitch, Twitter, Youtube (samt youtubeprenumeration), Zoom etc.

USB-uttag ute på stan

Ladduttag för mobiler och plattor börjar sättas upp över allt. De finns på bussar och tåg, på järnvägsstationer och flygplatser, på kaféer osv, men laddar de bara telefonen, eller överförs data samtidigt? Det borde testas och alternativ föreslås om det visar sig att datatrafik pågår på USB-ledningen samtidigt med laddningen.

Vad borde man göra?

Informationen i denna artikel är sannolikt redan välkänd hos de myndigheter och företag som sysslar med att skydda allmänheten och riket mot säkerhetshot, psykologiska hot och tekniska hot.

 • De borde se till att förbjuda alla skadliga appar från distribution i landet.
 • Alla i politisk tjänst ska förbjudas att använda dessa appar.
 • Skolan ska undervisa om farorna och mobiltelefoner ska förbjudas under skoltid.
 • Media ska upplysa om detta, och vara ihärdiga.
 • Om olika appbutiker fortsätter att distribuera skadliga appar ska de dras inför domstol.

Så varför händer inget?

Så länge politikerna i regeringen kan svajpa med fingret över telefonen, är det väl inget fel på Internet?

Så har det blivit eftersom majoriteten av politikerna inte har några kunskaper alls om cyberhot, Internet och spioneri och de svenska myndigheterna försöker göra så litet som möjligt.

Vad kan du göra?

Är någon intresserad av metoderna som efterfrågas i denna artikel? Känner du någon på MPF, Säpo, MSB, FRA eller någon allvarligt menad dagstidning som skulle vilja sponsra en provning enligt denna artikel?

Läs mer

Hur gör svenska Sectra: https://techworld.idg.se/2.2524/1.641104/tiger-svensk-mobiltelefon-omojlig-avlyssna

IT-skandaler 2023: https://www.teknikaliteter.se/2023/02/27/it-skandaler-som-ingen-bryr-sig-om-2/

Hur det borde fungera: https://www.teknikaliteter.se/2022/06/28/cyberforsvar/

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
cyberhot · Datakommunikation · Spioneri

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *