Halsen snörper ihop sig,

Skriven av

ögonen tåras, hjärtat slår oregelbundet, andningen blir ansträngd och njurfunktionen sviktar. Vad är det som händer? Det är den beska sammanställningen från föreningen Vetenskap och Folkbildning av kvartalets faktagranskade villfarelser som dumpit ned i brevlådan. Och det är ingen nådig lunta.

Historisk recension från 2017

Det är för otäckt! Läs inte! Du kan drabbas av kunskaper.

Folkvett nummer 3, 2017 kommer med en rad sammanfattningar av den ding, ding, ding värld vi lever i idag. Omslaget liknar en del ur en målning av Hieronymus Bosch, med allehanda fabeldjur och märkliga avgudabilder.

Någon måste analysera dumheterna som försöker infektera svenskarnas hjärnor, när varken de själva, skolan eller stor-media är kapabla till en vettig analys och lite påföljande upplysning. Viralgranskaren gör sitt hårda jobb, men har ingen chans mot de enorma flöden av falska nyheter, tokiga konspirationer och förfalskade bilder som dyker upp på Internet i en allt stridare ström. Vi håller på att förvildas och bli likt våra anfäder trumporna, förlåt aporna, som i princip klarar sig utan reella kunskaper om världen och dess skeenden så länge de kan hålla ihop flocken och skaffa sig mat för dagen.

I artikeln Dags att kvalitetsgranska utbildningsutbudet tar Karin Noomi Karlsson upp ett ämne som jag vädrade för länge sedan: bildningsförbundens flummande (se referenserna). Universiteten har problem med de sjunkande kunskapsnivåerna och att studenterna inte längre kan läsa och förstå en akademisk text. För den som inte längre kan hantera sitt modersmål finns en smitväg till universitetspoäng via något bildningsförbund. Det är emellertid förenat med risker för ditt förnuft. Flummandet och pseudovetenskapen sipprar in genom alla springor och du riskerar att smittas av ”neurolingvistisk programmering” och kommunikologi med mera svammel. Och det är inte billigt heller. Samhällets största problem är att ingen, säger ingen är intresserad av att rätta upp det svenska utbildningsväsendet, utan att det varje dag sjunker allt djupare i träsket. Eller, VoF försöker, men så länge skolpolitikerna tittar åt andra hållet, de kränkta skriker och genusvetenskapen flödar, är det ett sisyfosarbete. Vi ska förbli dumma.

I artikeln Rapport från Almedalen berättar Stella Vallgårda om de märkligheter som utspelade sig vid årets Almedalsvecka. Föredragshållare som finska Jessica Aro berättar om de ryska trakasserierna mot henne efter att hon avslöjat de ryska trollfabrikerna. Professorn i teoretisk filosofi vid SU, Åska Wikforss berättade om det framväxande desinformationssamhället och hur alternativa fakta får fäste och spridning. Så där höll det på, veckan igenom. Och Nordiska Motståndsrörelsen höll Die Fane hoch och spred sin dynga bland utställningstälten.

I artikeln Mässlingsepidemin i Europa värre än vi tror beskriver Pontus Böckman vaccinationsvägrarnas framfart och de tragiska resultaten, framför allt i Mellaneuropa. Genom att sprida sitt skräp i Facebook och liknande har vaccinationsvägrarna skaffat sig fotfäste och resultatet är mest synligt i Östeuropa och allra mest i Rumänien. Under de senaste 20 månaderna har landet haft 8982 fall av mässling vilket får det att framstå som att ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) underrapporterar. Artikelförfattaren tror att det mest beror på eftersläpning i rapporteringen. Oaktat detta tyder en linjär prognos på ett årstal på knappt 20.000 fall under 2017, en fyrdubbling mot 2016. Vissa länder har valt att reagera, andra tittar åt andra hållet. Som tur är har Tyskland, Frankrike, England och Österrike nu lagstiftat om barnvaccinering. Vi i uppnästa Sverige struntar i problemet.

Artikeln Den mexikanska kvack-industrin av Peter Olausson skildrar inga nyheter direkt. Falska medicinska behandlingar för stora pengar har förekommit så länge ormolja varit ett faktum och pestläkarna gick omkring med kryddpåsar i näbbarna. Eftersom den amerikanska sjukvården ingalunda är kostnadsfri beger sig cancerpatienter gärna till korrumperade Mexiko där de tror att de kan bli botade från sin sjukdom av bittermandelolja och kaffelavemang. Men det kan de inte. Det enda som händer är att deras pengar vandrar ut från deras bankkonto och in på någon fuskläkares bankkonto. Sen dör de. Vi har sådant i Sverige också och staten kan som vanligt inte bestämma sig för om det är lagligt eller ej. Där sitter vi.

Sverige ligger ännu bra till i sjukdomsstatistiken. Vi har bra flockimmunitet mot det mesta och vi har bättre sjukvård än många andra länder.

  • Måste vi låta utbildning och sjukvård förfalla?
  • Måste vaccinationsvägrarna tillåtas förgifta de svagsinta?
  • Ska alternativmedicinarna få ha egna primärvårdsmottagningar i Stockholm?
  • Ska staten aldrig bestämma sig för att sluta betala ut bidrag till alternativmedicin?
  • När blir det slut på kommunal kommunikologi och virvlat vatten?

Allt går mot ökad fördumning. Bli medlem i VoF och läs mer själv.

Utsparkad!

Nyligen blev jag utsparkad från VoFs grupp i Facebook, för att jag inte kunde hålla min stora trut stängd. Teknikjournalist som jag är. Men jag sörjer inte. Denna grupp, såväl som så många andra grupper, är ett forum för evigt omtuggande av gamla frågeställningar om mikrovågor, virvlat vatten och kolloidalt silver, som ingen kommer ihåg från förra veckan. Det är inte VoFs fel egentligen, utan hela Facebook är som en samling madrasserade celler där du kan skrika bäst du vill. Det hörs inte ut och ingen kommer ihåg det nästa dag.

Jag kommer att fortsätta att hedra VoF som förening eftersom de är en av de få grupper i samhället som ifrågasätter och kämpar mot pseudovetenskap, kämpar för kunskap och upplysning och faktiskt lyckas föra ut det till befolkningen i och med sina priser Årets förvillare och Årets folkbildare. Den del av befolkningen som inte redan är dränkt i falska nyheter och konspirationsteorier, vill säga.
Läs mer

Gynna VoF: https://www.vof.se/

Om bildningsförbunden:
https://realistklubben.wordpress.com/2014/01/06/varen-ar-flummandets-tid/
https://realistklubben.wordpress.com/2013/10/24/utfor-kunskapsstupet/

Allt går mot ökad fördumning: https://realistklubben.wordpress.com/2015/11/23/en-dag-i-den-moderna-skolan/

ECDC-rapporter om mässling i Europa: https://ecdc.europa.eu/en/measles

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
pseudovetenskap · Recension

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *