Svenska landvinningar

Skriven av

Vi ska vara stolta över teknik-sverige. Men det är vi inte. Idag hör man bara om amerikanska företags landvinningar, nya fantastiska kretsar, plasmafysik, raketer och fantastiska tunnelprojekt. Med mera. Och allting kommer från Kalifornien. Det är svårt att känna sig stolt över att vara svensk tekniker.

Med denna artikel vill jag förfäkta den svenska tekniken och den svenska teknikern och försöka vidhålla, och bevisa, att allt kul inte kommer från Kalifornien, Japan, Kina eller Bangalore.

Svenskt stål är i världsklass – masugn hos SSAB. Bild: Tortap, CC BY-SA 3.0

Svenska nobelpristagare finns med uppe i molnen bland de stora höjdarna, Einstein, Max Plack, de Broglie, ja, folk som verkligen åstadkommit något och givit industrin och vetenskapen luft under vingarna. Svenska media försöker så gott det går att tiga ihjäl och förlöjliga nobelpriset och ersätta det med prat om tiaror, laxmousse och Svenska Akademiens slirningar in på andra områden.

Det är därför inte med liten sorg man läser debatten om att svenskar inte vet någonting om svenska uppfinningar och svensk industriteknik. De flesta känner till dynamiten, tändstickorna och skiftnyckeln, men sen är det stopp. Den svenska skolan är idag så förfallen att inga ungar snart vet något om teknik alls lägre. De försjunker i sin mobiltelefon och har ingen aning om vad de håller i händerna.

Med bristen på kunskap kommer pseudovetenskapen och kreationismen som på beställning. Kreationisterna eliminerar snabbt all historisk vetenskap och menar att Jorden är platt och dinosaurierna uppstod för 6000 år sedan och våra mindre vetande politiker suger i sig och tror. De elallergiska, anti-vaxarna och chemtrailstroende menar att den mesta tekniken är en konspiration mellan regeringen och ”storföretagen” som vill förslava oss alla. Du skrattar?

Många av uppfinningarna fnissar vi kanske åt dag för att vi är så vana vid dem. Blixtlås, vem reflekterar över det? Men berätta det för en utlänning, som jag gjorde för en dam från Singapore för ett tag sedan, och du får en helt annan reaktion. ”That’s quite significant, isn’t it?” Då måste man känna sig stolt över att vara svensk tekniker.

Tidslinje över svenska landvinningar från 800-talet och framåt

0-talet

Man har konstaterat (2023) att stål tillverkades i norra Sverige, och Norge och Finland redan för 2000 år sedan, alltså innan romarriket började med stål. Luleå Universitet har hittat slagg, yxor och knivar i stål och sk blästugnar som kunnat dateras till omkring år noll. Forskargruppens arbete visar att de nordliga jakt- och fångstgrupperna hade omfattande och lika avancerade smideskunskaper som romarna, samtida och delvis före dem, dessutom att de sannolikt var mer stationära i området än vad historiker och arkeologer tidigare trott.

800-talet

800? Ruserna, alltså vikingar från Roslagen norr om Stockholm vandrade österut och in i det som idag är Ryssland och skapade Kievriket, alltså dagens Ukraina mellan åren 600-800 ungefär. Därav de finska och estniska namnen på svenskarna, Routsi och Rootsi. Det sentida Ryssland, eller Moscoviæ, uppkom långt senare.

850-1992 Falu koppargruva (Falu gruva, Stora Kopparberg) öppnades sannolikt mellan åren 850 och 1080. Under medeltiden bidrog den med 2/3 av Europas kopparproduktion. Produktionstoppen inträffade omkring år 1650 då 2/3 av hela världens kopparmalm bröts i Falun. I början av 1700-talet utrustades gruvan med maskiner som skapats av Cristopher Polhem (se nedan). Falukorven: I gruvan användes rep av tvinnad ox- och hästhud för att hissa upp malmen. Köttet blev en biprodukt som saltades och röktes. Under 1500- och 1600-talet hade tyskarna stort inflytande vid gruvan och lärde svenskarna göra korv av köttet. Det blev ursprunget till falukorven, idag en svensk stapelvara. Namnet “Falukorv” blev allmänt känt år 1889. Falu rödfärg: En av gruvdriftens biprodukter (kopparfattig rödmull) kunde användas som rött färgpigment, vilket finns belagt i källor från 1500-talet. Organiserad tillverkning av rödfärgspigment började 1764. Därav alla svenska röda stugor med vita knutar.

1400-talet

1477 Uppsala Universitet grundades, som det första universitet i Sverige.

1600-talet

1632 Universitet i Tartu (då Dorpat) grundades av svenskar och fick namnet Academia Gustaviana och blev Sveriges andra universitet, eftersom Estland då var en del av Sverige. Man undervisade i bland annat agronomi, teknik och arkitektur.

1640-1808 Åbo Universitet grundades. Finland var då en del av Sverige,

1648-1815 Universitetet i Greifswald kom i svensk hand genom Westfaliska freden 1648. Universitetet grundades redan 1456 och var i svensk hand fram till 1815.

1642 År 1642 hittades magnetit i Masugnsbyn i Norrland. Malmen i Svappavaara hittades i slutet på 1640-talet eller början på 1650-talet. Det första kända malmprovet från Malmberget dateras till 1660-talet och 1696 nämns namnen Kiirunavaara och Luossavaara för första gången. Sedan slutet av 1600-talet har de enorma fyndigheterna kring sjön Luossajärvi varit kända. Det dröjde dock till 1736 innan en ordentlig undersökning av bergen genomfördes. Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet. Gruvorna i Kiirunavaara och Malmberget är världens två största och modernaste underjordsgruvor för järnmalmsbrytning. Detta är grunden till gruv-landet Sverige och därmed grunden till tekniksverige.

Denna apparat kan tyckas enkel, men visar ändå Polhems princip för hur man omvandlar en roterande rörelse till en fram- och återgående rörelse. Mycket viktigt för gruvdriften.

1661 – 1751 Christopher Polhem grundade år 1699 Stjärnsunds bruk i Dalarna, ett manufakturverk som blev hans experimentverkstad. Som chefskonstruktör vid Falu gruva 1700 – 1716 konstruerade han olika maskiner, bland annat stånggångar för kraftöverföring. Bland hans övriga uppfinningar märks polhemsknuten, (en föregångare till kardanknuten), polhemslåset (hänglåset), pendeluret, hammarverk, slussar, broar och dockor, textil- och lantbruksmaskiner. Polhem utgav även en mängd vetenskapliga skrifter inom mekanik, fysik och matematik. Han tog även initiativet till Kungliga modellkammaren eller Laboratorium mechanicum, en föregångare till Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta var början till den svenska teknikindustrin.

1668 Lunds Universitet grundades.

1700-talet

1701 – 1744 Anders Celsius, mest känd för celsiusgraderna. Anders Celsius har fått månkratern Celsius uppkallad efter sig.

1707 – 1778 Carl von Linné, botanist, läkare och zoolog, införde sexualsystemet och indelade växter och djur i familjer efter logiska principer.

1742-1786 Carl Wilhelm Scheele svensk-tysk kemist och apotekare som levde i Köping. Upptäckte syre, klor, kväve, mangan, molybden, wolfram och barium, och identifierade glycerol, vätecyanid, citronsyra, vätesulfid och vätefluorid. En metod att ta fram stora mängder fosfor, vilket senare ledde till att Sverige fick en ledande ställning på marknaden för tändstickor.

1767 Kakelugnen, eller “Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing” som att “medelst elds och röks ledande flera omvägar, profitera af all möjlig värma, innan den samma slipper ut i fria luften” uppfanns av Carl Johan Cronstedt, för att spara på den dyrbara ved som Sverige behövde till så mycket annat än uppvärmning, som skeppsbygge och järnbruk. Kakelugnen minskade mängden ved som behövdes för att värma ett rum med 80 procent. Idén var att rökgaserna först ska avge sin värme till materialet i kakelugnen och därefter, avkylda, gå ut i det fria.

177? Barium, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1772 Kväve, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele, före Priestley.

1772 Syre, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele, före Priestley.

1774 Klor, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1774 Mangan, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1778 Molybden, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1781 Wolfram, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1786 grundades den första flickskolan i Sverige. Det inrättades av den Herrnhutiska brödraförsamlingen i Göteborg. Andra tidiga flickskolor var Wallinska skolan i Stockholm (1831) med gymnasium från 1874 och Kjellbergska i Göteborg (1836) med lärarinneseminarium från 1908.

1787 Mineralet Gadolinit hittades av amatörgeologen Carl Axel Arrhenius vid Ytterby gruva på Resarö i Stockholms skärgård. Han hittade en svart sten som var väldigt tung, så tung att han beslutade att skicka den till analys. Det döptes efter Johan Gadolin, en finne som lyckades bäst med analysen av den nya bergarten. Sammanlagt hittades sju nya grundämnen i Ytterby gruva, det mesta som någonsin hittats på något ställe i världen.

1800-talet

1803 – 1889 John Ericsson var svensk uppfinnare. Hans lönsammaste uppfinning var varmluftsmaskinen, en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är han som en av uppfinnarna till propellern (omkring 1835) och som konstruktör av det bepansrade skeppet Monitor. London Times kommentar när nyheten om slaget vid Hampton Roads nådde England: ”Whereas we had available for immediate purposes one hundred and forty-nine first-class warships, we have now two, these two being the Warrior and her sister Ironside (Britain’s experimental ironclads). There is not now a ship in the English navy apart from these two that it would not be madness to trust to an engagement with that little Monitor.”

1817 Litium, grundämne upptäckt av Johan August Arfwedson, vid analys av prover av mineralet petalit från Utö järngruvor.

1827 Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm grundades, då Teknologiska Institutet.

1829 Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg grundades.

1833 När sidenvävaren Knut Almgren smugglade in en Jacquardvävstol till Sverige, påbörjade han det automatiserade konstväveriet i landet, kanske först och främst på sitt eget Almgrens Sidenväveri som fortfarande är i drift i Stockholm, med originalmaskiner. Besök det!

1843 Scheutz, Georg (1785-1873) och Edvard (1821-1881), två stockholmare som byggde den första kommersiellt tillgängliga räknande maskinen, differensmaskinen i direkt konkurrens med Charles Babbage i England. Den första maskinen såldes 1843, men Scheutzarna gick i konkurs 1881 för ingen förstod det fina med automatisk databehandling. Andra, mindre kända svenska räkneautomater: http://web.telia.com/~u13101111/merschwib.html Babbage byggde en mycket mera avancerad maskin, men lyckades aldrig få den såld.

1843 Terbium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander i mineral från Ytterby gruva.

1843 Yttrium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander i mineral från Ytterby gruva.

1844 Säkerhetständstickorna. Gustaf Erik Pasch fick patent på säkerhetständstickan. Tändstickan är inte någon svensk uppfinning, men de tidigare tändstickorna, fosforstickorna, var allt för lättantändliga och kunde ibland tändas bara av att skramla omkring i tändsticksasken. Vad Pasch gjorde var att välja andra material som krävde så hög friktion att de endast gick att tända mot ladans plan. Tändsticksfabriken eller Swedish Match har en tid stått för 75% av hela världsproduktionen.

1850 (cirka) Smörgåsbordet får anses vara en svensk gastronomisk uppfinning som spridit glans åt svensk matkultur över hela världen och förmodligen ökat den svenska matexporten. En traditionell svensk buffé som utvecklats ur borgerskapets brännvinsbord, ända från 1500-talet. Smörgåsbordet blev mycket populärt på järnvägsstationernas restauranger innan tågen började föra restaurangvagnar vid 1900-talets början. Till och med själva ordet har funnit sin väg in i engelskan: ”Smorgasboard” betyder inte bara ”Swedish Table” utan är ett uttryck för överväldigande mångfald.

Bessemerblåsning, Hagfors. Fotografi 1880-talet av Alfred Dahlgren. Källa: Jernkontorets bildsamling

1858 Bessemermetoden. Göran Fredrik Göransson uppfann inte alls färskning av stål genom inblåsning av luft i en sk bessemerkonverter, en tippbar ugn. Det gjorde engelsmannen Henry Bessemer tre år tidigare, 1855. Göransson gjorde emellertid metoden praktiskt användbar genom att öka mängden inblåst luft och erhöll ett homogent, smidbart stål. Därefter var han med och bildade Sandvikens Jernverks AB, numera Sandvik.

1863 organiseras den offentliga sjukvården av Sveriges landsting, finansierat med skattemedel.

1863 Längdenheten Ångström (1 Å = 10-10 m) etablerades i skriften “Ny bestämning av ljusets våglängder” av Anders Ångström (1814-1874) som behandlade olika ämnens spektrallinjer. Enheten antogs internationellt i Oxford 1905. Ångström var ordförande i Uppsala universitets drätselnämnd, sekreterare i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala samt ledamot av stadsfullmäktige 1868–1873. Han var Uppsala universitets rektor 1870–1871 samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från 1850, Vetenskapssocieteten i Uppsala från 1851, Fysiografiska sällskapet i Lund från 1866, Royal Society från 1870, Videnskabernes selskab i Köpenhamn från 1873 och Institut de France från 1873. Månkratern Ångström bär hans namn liksom asteroiden 42487 Ångström.

1864 Tändhatten. Alfred Nobel var inte först med tändhatten, men var först med att göra en med kvicksilverfulminat som initialsprängämne, som var kraftigt nog att tända dynamit. Kvicksilverfulminat används än idag.

1865 Dynamiten. Alfred Nobel hade problem med att hans nitroglycerinfabriker exploderade och under ett experiment med att stabilisera nitroglycerin råkade han bryta sönder ett glaskärl, varvid nitroglycerinet rann ned i packmaterialet och sögs upp. Packmaterialet var kiselgur, allmänt använt som torkmedel. Det bibehöll sin sprängkraft men var betydligt svårare att antända. Problemet var löst.

1874 Statens Meteorologiska Central Anstalt bildades 1874 och var först i världen med att hämta hem väderdata via nätverk. Elektroniskt var det dock inte, utan telegrafi med morsenyckel. 1945 antogs namnet SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

1875 Spränggelatin. Alfred Nobel blandade nitroglycerin med 7-8% nitrocellulosa (bomullskrut) och fick en annan form av sprängmedel som också tålde att transporteras. Eftersom nitrocellulosa också är ett sprängämne, blev sprängkraften högre än med dynamit, som till största delen består av sten.

Hilda och Lars-Magnus Ericsson med Ericssons telegrafskrivare

1876 LM Ericsson & Co ⇒ LM Ericsson ⇒ Ericsson. Lars Magnus Ericsson var finmekanisk hantverkare med internationell erfarenhet. 1876 startade han en liten verkstad på Drottninggatan i Stockholm med några tusen kronor i startkapital. Han lindade huvudsakligen spolar som underleverantör åt Bell Telephone. Ericsson har försett många av Jordens länder med telefoni och var först med att installera elektroniska telefonväxlar i stor skala. Den första stad som utrustades med en automatisk växel blev Södertälje.

1876 Branobel, eller Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel var ett ryskt oljebolag startat av bröderna Ludvig Nobel och Robert Nobel, söner till Immanuel Nobel d y, bror till Robert och Alfred Nobel. Oljan (nafta) togs upp i Baku i nuvarande Azerbajdzjan vid Kaspiska havet med början 1876. Bolaget hade sitt huvudkontor i Sankt Petersburg och blev inom kort det största industriella företaget i Ryssland. En av uppfinningarna var den numera så bekanta pipelinen, som då drogs genom Georgien och förde oljan nära 1000 km till Batumi vid Svarta Havet. Man skapade också världens första specialbyggda oljetanker, S/S Zoroaster på 2000 ton. Familjen Nobel lämnade Ryssland efter den ryska revolutionen.

1877 Separatorn uppfanns av Gustaf de Laval (1845 – 1913, KTH-ingenjör 1866) först för att separera vatten från olja i hans ångturbin, Lavalturbinen, men kom senare att användas inom mejeriindustrin för att separera mjölk och grädde. Han grundade AB Separator 1883.

1879 Svensk normaltid införs, alltså samma tid över hela landet och var därmed bland de första i världen. Tidigare hade varje svensk stad haft sin egen lokala tid baserad på soltiden, men detta blev otympligt i och med järnvägens införande. England var visserligen före oss (1855), men anda länder, som USA började först 1883.

1879 Erbium upptäcktes av Per Teodor Cleve i mineral från Ytterby gruva

1879 Holmium upptäcktes av Per Teodor Cleve (Holmium kommer av ”Stockholm” på latin) i mineral från Ytterby gruva

1879 Skandium upptäcktes av Lars Fredrik Nilsson (efter Skandinavien) i mineral från Ytterby gruva

1879 Tulium upptäcktes av Per Teodor Cleve i mineral från Ytterby gruva.

1882 Blåslampan. Carl Nyberg tog patent på blåslampan. Han byggde världens första hangar och var först med att använda vindtunnel för testning av flygfartyg. Han byggde också en experimentell helikopter 1874.

1883 ASEA. Detta år bildades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Företaget skulle tillverka elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner (generatorer), baserade på ingenjören Jonas Wenströms konstruktioner. Grundare var grosshandlaren Ludvig Fredholm. 1890 fusionerades företaget med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag, vars affärsidé var elkraftöverföring för industri och transport. Detta bolag hade bildats 1889 och den ena grundare var Jonas bror Göran Wenström. Det nya bolaget döptes till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 1889 uppfann Jonas Wenström trefassystemet – som omfattade hela kedjan generator, transformator och motor. 1893 byggde Asea landets första trefaskraftöverföring (på 300 hk enligt den tidens mått) för en längre sträcka (15 km), mellan Hellsjön och Grängesberg. Detta var också världens första kommersiella trefasöverföring. Asea bidrog till Sveriges elektrifiering – såväl av industrin och hemmen som av järnvägsnätet. Den första HVDC-överföringen kom 1954. 1965 fick Asea Atom beställning av det första svenska kärnkraftverket, O1 i Oskarshamn. ASEA blev ABB 1988 och gick från storhet till storhet med sina industriella system, och inte minst med det tyristorstyrda Rc-loket. ABB styrsystem 800xA finns i stort sett i alla industrianläggningar där man har med kraftkontroll att göra, kraftverk, kärnkraft, gruvor och värmeverk.

1884 Nobelkrutet Ballistit. Alfred Nobel blandade 50% nitroglycerin och 50% nitrocellulosa och erhöll ett sk. röksvagt krut, en avsevärd förbättring över svartkrutet. Den som kan skjuta med mindre rök får en fördel eftersom det inte bildas rök som skymmer sikten för kanonservicen och avslöjar för fienden varifrån elden utgår.

1884 Telefonluren. Lars Magnus Ericsson (1846 – 1926) uppfann inte telefonen, men väl telefonluren. Han byggde samman mikrofonen och hörluren och kallade skapelsen för handmikrotelefonen. Han gjorde telefonen till en svensk storindustri.

1889 Rörtången uppfanns av Johan Petter Johansson, 1853-1943. En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen. År 1886 startade han företaget Enköpings Mekaniska. På 1890-talet började han tillverka de första patenterade skiftnycklarna och rörtängerna och fabriken bytte namn till Bahco (B A Hjorth & Co).

1890 Trefassystemet. Systemet är grundat på bl.a. ett patent från 1890 av Jonas Wenström, 1855-1893. År 1883 grundades Allmänna Svenska Elektriska AB (ASEA), som bland annat byggde på Wenströms patent. Wenström hyllas tillsammans med Nicola Tesla som växelströmmens fäder.

1890 Gustaf de Laval uppfann lavalamunstycket som ett ångmustycke för sin Lavalturbin. Idag används principen i brännkammaren i alla raketmotorer.

1891 Scania-Vabis, först Vabis, Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge, startades för tillverkning av järnvägsvagnar. Den första bilen levererades 1901. År 1969 gick Scania-Vabis och Saab ihop, och bildade storföretaget Saab-Scania. Scanias tunga arbetsfordon finns numera överallt i världen. Brandförsvaret i Hongkong (bilden ovan) kör till exempel Scania.

1892 Primusköket. År 1892 fick Frans Wilhelm Lindqvist,1862-1931, patent på ett tryckluftdrivet fotogenkök, det sk. Primusköket som blev en stor svensk exportframgång över hela världen. Lindqvist kom på att om man förvärmde fotogenet så att det förångades före antändningen fick man ett mycket bättre värmeutbyte och ett kök som inte sotade.

1892 Skiftnyckeln patenterades av Johan Petter Johansson, 1853-1943.

1894 Kombinationsmåttsatsen, eller populärt ”passbitarna” uppfanns av Carl Edvard Johansson (CEJ) eller populärt ”Mått-Johansson”. Måttsatsen innehåller 102 precisionsslipade passbitar av härdat stål som kan kombineras att ge alla mått mellan 1 och 201 mm i steg om 0,01 mm. Det ställs stora krav på passbitens mätytor. Mätytan på en passbit skall vara plan och dessutom skall de båda mätytorna vara parallella inom någon tiondels mikrometer. Lägger man två bitar mot varandra så att luften pressas ut, så håller det yttre lufttrycket ihop bitarna som om de vore klistrade. Passbitarna användes för repetitiva mätningar i produktion, mest innan andra mätmetoder, som till exempel skjutmått, eller idag, elektroniska mätmetoder blev vanliga. Idag används de huvudsakligen till kalibrering av andra mätverktyg. Wikipedias avslutande ord ”har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av all modern industriproduktion” värmer ett svenskt teknikerhjärta.

1896 Mjölkmaskinen ”laktatorn” uppfanns av Gustaf de Laval. Laktatorn var inte så bra, så den blev aldrig någon stor produkt, men idén var född.

1897 – 1989 Carl Munters, utvecklade absorptionskylskåpet tillsammans med Baltzar von Platen under sin tid på KTH. Han startade sedan sin eget företag, Munters Industri AB efter att han uppfunnit skumplasten. Vid sin död 1989 hade han tagit patent på över tusen uppfinningar.

1898 – 1984 Baltzar von Platen utexaminerades 1922 från Kungliga Tekniska Högskolan. Som exjobb uppfann han ett kylsystem tillsammans med Carl Munters 1918, absorptionskylskåpet. Det blev det första praktiskt användbara kylskåpet för hemmabruk. Tillsammans med Anders Kämpe på ASEA i Stockholm gjorde han världens första konstgjorda diamant 1953.

1899 Hägglund & Söner var en verkstadskoncern som startade i Örnsköldsvik som en snickeriverkstad av Johan Hägglund (1866-1956). Företaget växte senare till ett av Norrlands största verkstadsföretag med tillverkning av bland annat bussar, lyftverktyg, lastmaskiner, spårvagnar och flygplan. Efter att ha valsat in och ut ur ASEA är det numera en del av industrikoncernen BAE under namnet BAE Systems Hägglunds.

Hägglunds bandvagn 206 började utvecklas år 1990. Bild: Jorchr – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Deras bandvagnar och stridsfordon finns överallt i hela världens otillgängligaste områden, från nord- till sydpol. Deras produkter är mycket populära bland världens försvarsmakter.

1900-talet

1900 Brinellprovning är ett mått på ett materials hårdhet, främst stål, som bestäms med en metod uppfunnen av Johan August Brinell (1849-1925). Brinell gjorde en lysande vetenskapskarriär som överingenjör vid Fagersta Bruk, vars produktion han lyckades fördubbla. Mellan 1903 och 1914 var han överingenjör vid Jernkontoret i Stockholm. Hans forskning kring stålets egenskaper presenterades vid Stockholmsutställningen 1897 och världsutställningen i Paris 1900. Från 1902 var han ledamot av Vetenskapsakademien och från 1919 av Ingenjörsvetenskapsakademien. 1908-? var han knuten till Tekniska Högskolans materialprovningsanstalt, som senare kom att utgöra Statens provningsanstalt. Andra liknande metoder för hårdhetsprovning av stål kom senare: Vickers (1921) och Rockwell (1908).

1901 Nobelpriset är årliga internationella utmärkelser, som av tre svenska och en norsk institution tilldelas personer som “gjort mänskligheten den största nytta” inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Priserna fastställdes av dynamitens uppfinnare, Alfred Nobel, genom hans testamente från 1895, och delades ut första gången 1901. Varje nobelpris anses som den mest prestigefyllda utmärkelsen inom sitt område. Nobelpriset är den utmärkelse som mest av allt visat upp Sverige som ett av världens främsta teknik- och innovationsland. Nobelkommittén är en privat stiftelse som inte kostar staten något. Prispengarna består av räntor på Alfred Nobels förmögenhet.

1903 Svante Arrhenius (1859 – 1927), nobelpristagare i kemi för den elektrolytiska dissociationsteorin, om hur salter löser sig i vatten och hur syror och baser reagerar.

1904 ESAB (Elektriska svetsningsaktiebolaget) grundades av Oscar Kjellberg för utveckling av hans uppfinning av den belagda svetselektroden. ESAB är en mycket stor tillverkare av elektroder och svetsutrustning. Elektroderna benämns fortfarande OK efter företagets grundare.

1905 Klippapparaten. Gustaf Dalén löste problemet med de acetylendrivna fyrarnas stora gasförbrukning och problemet med att få dem att blinka istället för att avge fast sken, något man tidigare löst med mekaniska slutare. En klippljusapparat styr fyrens blinkande genom att slå av och på gastillförseln med korta, regelbundna intervaller.

1906 AGA-massan. Acetylengas kan inte förvaras i en flaska under tryck eftersom den är mycket explosiv. Detta sysselsatte teknikerna på AGA (Aktiebolaget Gasackumulator) under lång tid. Acetylen löser sig dock i aceton varvid risken elimineras. Man kan tro att AGA-massan var helt och hållet Gustaf Daléns förtjänst, men det ursprungliga patentet kom från Frankrike. Den franska metoden var fortfarande riskfylld och det var Gustaf Dalén som gjorde den praktiskt användbar för dagligt arbete, genom att uppfinnas AGA-massan, ett fluffigt material som absorberar acetonet.

1907 – 2002 Astrid Lindgren, vars böcker om barn som inte bär sig åt som den gängse modellen föreskrivit, har erövrat världen och till och med trängt in i, och lyst upp den mörka Sovjetunionen. Alla fd sovjetmedborgare vet vem Karlsson på taket är. Pippi Långstrump föddes 1945.

1907 Kullagret tar vi för givet att det är en svensk uppfinning, men det har existerat sedan romartiden. Sven Wingquist tog år 1907 patent på ”Anordning vid kullager” nämligen det flerradiga självreglerande radialkullagret med sfärisk form på ytterringens löpbana, allmänt kallat sfäriskt kullager. Detta lager var en banbrytande uppfinning som gjorde det möjligt att få lagren att fungera även om axlarna hade en viss avvikelse i axiell led. De tidigare kullagren var styva utan någon flexibilitet utom det interna glappet. En liten avvikelse i uppriktning kunde medföra stora lagerkrafter som ledde till att lagret lätt havererade. Återigen en svensk som tagit en oduglig idé och gjort den praktiskt användbar. För att exploatera detta grundade han 1907 den Svenska Kullagerfabriken SKF. SKF grundade 1926 bilföretaget AB Volvo som ett helägt dotterbolag.

1907 Solventilen. Gustaf Dalén löste slutligen problemet med fyrarnas stora acetylengasförbrukning genom att skapa en ventil som släckte fyren på dagen med hjälp av värme från solen. Tack vare klippapparaten (1905) och solventilen lyckades han reducera gasförbrukningen med 90 % jämfört med tidigare konstruktioner.

1911 Alexanderssongeneratorn, högfrekvensgeneratorn som möjliggjorde radiosändningar på en bestämd frekvens, till skillnad från gnistsändning som varit vanligt fram tills dess. Elektronrören var ännu inte uppfunna. Uppfinnaren Ernst Alexandersson (1878 – 1975) var svensk, från Uppsala och utbildad på KTH i Stockholm. Han utvandrade till USA 1902 och arbetade större delen av sitt liv på General Electric. Han fick patent på sin generator 1911. Den enda överlevande, fungerande sändarstationen med alexanderssongenerator är Grimeton på svenska västkusten. Den sänder med 200 kilowatt på 17,2 kHz och används än idag vid högtidliga tillfällen.

1911 Allvar Gullstrand, nobelpristagare i medicin för sitt arbete om ögats dioptrik, däribland hur linsens kurvatur påverkar dess brytningsindex. Han förklarade också slutligen iris funktion, som dittills inte varit helt klarlagd.

1912 Gustaf Dahlén, nobelpristagare i fysik för AGA-fyren med klippapparaten. Han kom på hur man skulle förvara acetylen under tryck i sk AGA-massa, där acetylenet löstes i aceton.

1913 Astra AB, eller Aktiebolaget Astra Apotekarnas Kemiska Fabriker, bildades år 1913 av apotekaren Adolf Rising i Södertälje. Till en början hade företaget endast tio anställda, men utvecklades redan under de första åren starkt. En av anledningarna till detta var det ökade läkemedelsbehov som uppstod i samband med första världskriget. Idag heter företaget Astra-Zeneca, men har kvar en stor del av produktionen i Södertälje.

1913 Blixtlåset uppfanns inte av en svensk, utan av en amerikan, som dock använde sig av lösa metallhäktor som fick sys fast en och en. Svenskamerikanerna Peter Aronsson år 1906 och Gideon Sundbäck år 1913 förbättrade det så att det gick att använda praktiskt i produktion av kläder. Sundbäcks idé var att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin. Den enda förändringen till dags dato är att häktorna för det mesta görs av plast.

1916 Glödnätsväxlaren. En AGA-fyr med glödnätsväxlare, en apparat som automatiskt byter ut ett trasigt glödnät mot ett nytt gjorde att en typisk fyr bara behövde ses till en gång om året.

1919 Axel Wenner-gren startade Electrolux som numera är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux sålde dammsugare från starten och från 1924 kylskåp efter att ha köpt uppfinningen av Baltzar von Platen och Carl Munters. Electrolux har köpt upp en stor mängd kända varumärken, som AEG, Electro-Helios, Huskvarna, Eureka, Flymo, Frigidaire, Juno, Kelvinator, Marijnen, Molteni, Rosenlew, Simpson, Therma, Tornado, Tricity Bendix, Wascator, Westinghouse, Volta, VOSS, Zanussi, Zoppas, med flera.

1923 500-väljaren var en motordriven mekanisk linjeväljare för telefonväxlar, konstruerad av Knut Kåell på LM Ericsson. 1923 var det år den första prototypen togs i provdrift. 500-väljaren möjliggjorde storskaliga automatiska telefonväxlar.

1924 Grimetons radiostation SAQ byggdes, för att möjliggöra telegrafisk kommunikation med New York, mest för att hålla fortsatt kontakt med de svenska emigranterna. Den är idag den enda radiostation med elektromekanisk generator, alexandersongenerator, som finns kvar i världen och den fungerar fortfarande och finns med på UNESCOs världsarvslista. Den har också använts för att kommunicera med svenska ubåtar.

1924 – 2000 David H Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi. Bland ”de lärde i Lund”.

1924 Manne Siegbahn (1886-1978), nobelpristagare i fysik för upptäcker och forskning rörande röntgenemissionsspektroskopi med vilken han kunde bestämma vilka grundämnen som ingick i en okänd substans. Han förstod också röntgenstrålarnas brytning.

1925 Postgirot (numera Plusgirot) var en tidig form av kontantlös överföring av pengar på elektronisk väg, med hålkort 1954, den första IBM 1410-datorn 1962 och det stora genombrottet optisk läsning 1963. För att tillgodose samhällets behov av effektivare betalningsförmedling tillsattes 1919 en utredning, som föreslog införandet av en ”postcheckrörelse” i Sverige, efter mönster från kontinenten. Första världskriget medförde depression, arbetslöshet och sjunkande statsinkomster, och en besparingskommitté som tillsattes 1923 fann att en postgirorörelse, som nu blev benämningen, också skulle minska statens hantering av kontanter och därmed bli en sparfrämjande faktor. Riksdagen biföll förslaget 1924 och på nyåret 1925 startade Postgirot som en del av Postsparbanken. Idén med kontantlösa betalningar genom girering fick ett snabbt genomslag och redan under det första verksamhetsåret öppnades över 5000 konton. Postgirot är tämligen unikt i världen utanför Norden.

1926 Theodor (The) Svedberg, nobelpristagare i kemi för sina studier av dispersa system, alltså kolloidala lösningar. Han kunde därmed bestämma vikten på olika långa organiska molekyler. Det var för detta han uppfann ultracentrifugen.

1929 Hans von Euler-Chelpin, KTH-professor och nobelpristagare till halva priset i kemi för sina studier av jäsning av socker och jäsningsenzymer. Upptäckten gav vidare kunskaper om hur växter och djur förbränner kolhydrater.

1932 Facit AB var en industrikoncern med huvudkontor i Åtvidaberg. Företagets moderbolag Åtvidabergs industrier (1906) tillverkade från början träprodukter (möbler, inredningar, karosser, komponenter) men från 1940-talet dominerades företagets produktion av kontorsmaskiner. Facit fick under 1930-talet stora framgångar med räknemaskiner och köpte upp svenska tillverkare som Halda och Original-Odhner. 1932 får betraktas som ett genombrottsår för Facit som räknemaskinstillverkare då man introducerade modellen Facit T och den elektriska varianten. Bolaget växte sedan kraftigt efter andra världskriget med försäljning över hela världen och tillverkade även minnen och annan maskinvara till svenska tidiga datorer (Datasaab). Bolaget hamnade i början av 1970-talet i en djup ekonomisk kris som en följd av teknikskiftet till elektroniska maskiner och köptes upp av Electrolux 1972 och såldes vidare till Ericsson 1983. 1998 likvideras slutligen alla kvarvarande delar av Facit. Bild: Facits räknemaskin från 1954. Av Hannes Grobe, CC BY-SA 2.5.

1934 Elljusstaken började tillverkas när Oskar Andersson arbetade på Philips i Göteborg.

1934 Smörgåstårtan uppfanns och annonserades i Söderhamns Tidning. Redan från början var fyllnngen ansjovis- och laxkräm, men även leverpastejfyllning och ostkräm föreslogs.

1936-2023 Ralph Harold Lundsten var en av Sveriges mest kända tonsättare av elektronisk- och synthesizermusik. Han var uppvuxen i norrbottnisk lantmiljö men flyttade till Boo utanför Stockholm 1958, där han byggde upp musikstudion Andromeda i sin bostad vid Kocktorpssjön, och från 1970 i sin Villa Frankenburg i Tollare vid Skurusundets strand. Ralph förde den svenska naturlyriken världen runt i precis samma mån som Wilhelm Peterson-Berger, till exempel. Han kan mäta sig i storhet med andra elektronmusikkompositörer som Walter Carlos eller Isao Tomita. Ett av de mest spelade verken av Ralph Lundsten är troligen Sveriges Radio Internationals signaturmelodi Ut i vida världen. Förutom musik var Lundsten även verksam som konstnär, filmskapare och författare. Han gjorde fler än 660 opus (2022). Läs mer på https://www.teknikaliteter.se/2023/07/17/fotterna-pa-jorden-men-huvudet-bland-molnen.

1937 SAAB, Svenska Aeroplan Aktiebolaget grundades som flygplanstillverkare 1937 med huvudkontor i Trollhättan. Företaget skapades för att säkra tillverkning av svenska stridsflygplan. Efter andra världskriget hade SAAB en överproduktion av flygplan och annan verksamhet behövdes. 1949 började därför serieproduktionen av personbilen SAAB 92. 1976 lämnade den miljonte bilen sammansättningsbandet. Saab införde 1976 en ny typ av turbomatad motor för bilar som bara använde turboläget när extra kraft behövdes. Några år senare presenterade man den första kommersiellt tillgängliga turbomatade personbilen. Flygdelen av verksamheten, Saab AB skapade ett antal succéer för det svenska flygvapnet, som Saab 29 Tunnan, Saab 32 Lansen, Saab 35 Draken, Saab 37 Viggen och allra senast det makalösa stridsflygplanet Saab 39 Gripen som satt många andra länders flygförsvar på pottan. Se detta (1988).

1938 Lise Meitner (Elise Meitner) lanserade den revolutionerande hypotesen att kärnklyvning uppstår då uran utsätts för neutronbestrålning. Hon var judinna och utsattes för judeförföljelse i Tyskland men flydde till Sverige 1938 och det var i samarbete med den svenska docenten i fysik Eva von Bahr som hon kom på teorin om fission. I Sverige var Meitner först verksam vid Nobelinstitutet för fysik, därefter vid FOA och vid KTH, där hon hade ett av Atomkommittén finansierat laboratorium. Hon fick 1947 en personlig tjänst vid Stockholms högskola med en lön motsvarande en professors. Hon blev svensk medborgare 1949 och deltog i uppbyggnaden av reaktor R1 (1954), den första svenska kärnreaktorn, vid KTH. Meitner invaldes 1945 som utländsk ledamot nummer 826 av Kungliga Vetenskapsakademien, och räknades från 1951 till de inhemska ledamöterna, med nummer 968.

1940 Arne Carl-August Beurling (1905 – 1986) var svensk matematiker. 1940 lyckades han knäcka chiffret för den tyska G-skrivaren, en krypterad teleprinter som sände över de telegrafledningar som tyskarna hyrde av Sverige, mellan det ockuperade Norge och Tyskland. Genom Beurlings bedrift hade svenska myndigheter förhandskunskap om många viktiga händelser under kriget, bland annat operation Barbarossa, Tysklands anfall på Sovjetunionen. Han fortsatte med att hjälpa finnarna att knäcka sovjetiska krypton. Det var alltså inte bara engelsmännen som knäckte telexchiffer (Lorenz).

1941 Hasselblad i Göteborg är en kameratillverkare som blivit mest känd för sin höga kvalitet, vilket ledde till att NASA valde Hasselbladskameror för sin utforskning av månen. Det tyska angreppet mot Danmark och Norge, under andra världskriget, åtföljdes omedelbart av totalmobilisering av den svenska krigsmakten. I ett av de tyska spaningsflygplan, som under våren 1940 kränkte det neutrala Sveriges territorium och sköts ned, påträffades en tysk flygkamera tillverkad av Fritz Völk i Berlin. Denna kamera kallades HK 12,5/7×9, eftersom man använde ett 12,5 cm objektiv och negativformatet var 7×9 cm på perforerad 80 mm film. Svenska Flygvapnet behövde kameror, och en förfrågan ställdes till redan då namnkunnige kameramannen, trettiofyraårige Victor Hasselblad: ”Kan ni tillverka en sån här kamera?” Svaret blev: ”Nej, det kan jag inte, men jag kan göra en som är bättre.” 1941 levererades Flyghandkameran Ross HK7 för samma filmtyp som den tyska, men avsevärt förbättrad. Så har det fortsatt.

1943 IKEA Ingvar Kamprad från Emtaryd-Agunnaryd kan knappast sägas ha uppfunnit möblerna, men väl blivit världskänd för sin tillverkning av högkvalitativa möbler i byggsats (flat-pack furniture). Från en blygsam start i Älmhult finns IKEA idag i i stort sett världens alla civiliserade länder. Ska man leta solskenshistorier från svensk industri finns det ingen som lyckats så bra som IKEA. IKEA är ett begrepp över hela den civiliserade världen, och sysselsätter mängder av underleverantörer från samma civiliserade värld. I augusti 2014 hade IKEA totalt 315 varuhus i 27 länder. På de flesta Ikeavaruhus finns en restaurang där man säljer svensk mat, däribland köttbullar. IKEA har kommit att bli den största exportören av förädlade livsmedel från Sverige. Restaurangen är obligatorisk i alla ikeavaruhus, med meningen ”Inga affärer görs på fastande mage”, något Kamprad själv sade. Utomlands och numera i många varuhus i Sverige finns även en matbutik där svensk husmanskost finns att köpa. För många utlandssvenskar innebär ett närbeläget ikeavaruhus ett smidigt sätt att få tag i hemlandets mat.

1943 Xylocain är varumärket för ämnet Lidocain, ett lokalbedövningsmedel som uppfanns av Nils Löfgren vid Astra i Södertälje. Hans kollega Bengt Lundkvist började med att prova ämnet på sig själv. Marknadsföringen började 1948. Xylocain har mer än något annat ämne fört ut Astras namn över världen. Det finns ingen tandläkare någonstans som inte injicerar sina patienter med Xylocain före en operation.

1944 Tetrapacken uppfanns av Erik Wallenberg, men han fick inte erkännande förrän 1991 eftersom Ruben Rausing tills dess själv vidhållit att han uppfunnit den. Grundidén är förståelsen för hur man kan svetsa ihop en förpackning under vätskeytan, i en kontinuerlig process, och därmed aldrig få in bakterier.

1945 Pippi Långstrump, en liten rödhårig flicka som spritt Sveriges namn till fler än hundra länder, föds. En exportframgång utan like, som både innefattade export av litteratur och varma, vänliga tankar.

1947 Ivar Bryntse från Hälsingland, som arbetade på BT (Bygg- och Transportekonomi) i Ulvsunda uppfann inte palllyften (eller handtrucken), men han gjorde den praktiskt användbar. Den amerikanska modell han hade som förlaga var helt mekanisk och han ansåg att den var farlig för användarna. Han tänkte om och konstruerade den hydrauliska variant vi ser överallt i hela världen idag. Till detta tog han fram och standardiserade den 80×120 cm stora Europa-pallen eller SJ-pallen (eller EUR-pallen) som den kallas i Sverige.

1947 Håkan Lans från Enskede är en svensk uppfinnare och ingenjör, som gjort många stora uppfinningar inom den digitala världen. Mindre bemedlade journalister påstår ibland att han uppfunnit datormusen, men sanningen är att han uppfunnit digitaliseringsbordet (digitizern), en exaktare form av handhållet kodningsverktyg som används vid digitalisering av ritningar. Hans absolut största uppfinning torde ändå vara AIS-systemet (Automatic Identification System), som är ett navigeringssystem för sjöfarten där alla fartyg ständigt sänder sin GPS-position, fart, kurs mm på VHF-radio. Andra AIS-utrustade fartyg hör denna position och kan plotta alla andra fartyg på ett elektroniskt sjökort för att undvika kollisioner. AIS-transpondern kan också vidaresända andra fartygs positioner. AIS-systemet är numera obligatoriskt för alla handelsfartyg över 500 ton och börjar sitt inträde även inom flyget. Håkans rättsliga krav på att ha uppfunnit grafikkortet med separat processor har valsat runt i domstolar sedan 1985 och sannolikt har vi inte sett slutet än. Det är bara att beklaga att den lilla människan inte har så mycket att sätta emot när de stora multijättarna vill sno en idé utan att betala för sig. Vi hejar ändå på Håkan!

1948 Arne Tiselius, nobelpristagare i kemi för sina studier av elektrofores och adsorptionsanalys, och upptäckten av serumproteiners komplexa natur. Elektrofores används för att separera olika långa organiska molekyler.

1950 Svenska matematikmaskiner: BARK (Binär Automatisk Relä-Kalkylator) var Sveriges första dator och stod klar på Kungliga Tekniska Högskolan i februari 1950 till en kostnad av 400 000 kronor. En 32-bitarsmaskin helt uppbyggd med telefonreläer. Det huvudsakliga användningsområdet för BARK var beräkning av projektilbanor och skjuttabeller för Kungliga Marinförvaltningen. BARK utförde en addition på 150 ms och en multiplikation på 250 ms. Bild: Tekniska museet, CC BY 2.0.

1951 Tetra Pak grundades av Ruben Rausing i Lund som försett hela världen med aseptiska livsmedelsförpackningar i papp och förpackningsmaskiner och steriliseringsmetoder därtill. Oavsett var man hamnar i världen står det en juice-kartong på matbordet och tittar man under den, hittar man namnet Tetra Pak. Tetra Pak, Brick Pak, Tetra Brik är de vanligaste varumärkena. Tetra Paks maskiner har idag satt ihop hundratals miljarder förpackningar.

1951 Det första mobiltelefonnätet i världen, MTL-nätet (Mobiltelefonsystem Lauhrén) provkördes i Lidingö på 160 megahertz den 3 december och visade sig fungera. Det var ett helautomatiskt flerkanalssystem med impulsmanövrering. Upphovsmän var Sture Lauhrén (1913-2000) och Ragnar Berglund, anställda på Televerket. LM Ericsson fick ta fram växlar och basstationer och Svenska Radio AB fick ta fram mobiletelefonerna. Mobildelen var inte särskilt optimal, utan vägde 40 kilo, tog upp en hel bagagelucka i en bil och kostade nästan lika mycket som bilen. MTL lanserades i stor skala den 5 april 1956. Systemet kom senare att kallas MTA och var i bruk fram till slutet av 1960-talet. Mycket senare, 1981 infördes det analoga mobiltelefonnätet NMT (Nordisk Mobiltelefoni) i de nordiska länderna.

1953 Svenska matematikmaskiner: BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator) var Sveriges andra dator och maskinen färdigställdes 1953 på Kungliga Tekniska Högskolan. Ett tag var den världens snabbaste dator. BESK var i drift till 1966. BESK hade 2400 elektronrör och 400 germaniumdioder, så den var delvis baserad på halvledarelektronik. Det var en 40-bitarsmaskin som utförde en addition på 56 μs och en multiplikation på 350 μs. BESK beräknade vingprofiler med mera för Saab 32 Lansen, väderdata för SMHI meteorologiska byrå, statistik för Televerket och vägprofiler för Vägverket. Under nätterna utnyttjade Försvarets radioanstalt (FRA) BESK för att knäcka krypterade radiomeddelanden. BESK användes också för beräkningar för den svenska kärnkraftsindustrin, till exempel Monte Carlo-simuleringar av neutronspektrum. BESK kunde visa rörlig grafik. Bild: Ellinor Algin, CC BY-SA 4.0..

1953 Världens första konstgjorda diamant, framtagen av Baltzar von Platen på ASEA.

1954 Svenska matematikmaskiner: ALWAC. Den svenske finansmannen Axel Wenner-Gren (Electrolux bl a) grundade år 1951 ett amerikanskt-svenskt datorföretag kallat Alwac. Upprinnelsen till det amerikanska företaget var att Wenner-Gren startat ett tågföretag, Alweg som behövde signal- och kontrollsystem och han kontaktade då Glenn Hagen, med planer att datorisera Long Island Railroad som han köpt och avsåg trafikera med Alweg-tåg, alltså monorail-järnväg. Den första elektronrörsdatorn, Alwac II levererades i juni 1954 till marinens aerodynamiska laboratorium för vindtunnelprov. Alwac III började levereras till kunder i december 1955.

1954 Talmetern, det hoprullbara, självinrullande stålmåttbandet, uppfanns av Ture Anders Ljungberg. Mätverktyget kan mäta både utvändiga och invändiga mått och med pi-skalan kan man mäta en omkrets och direkt få fram diametern.

1955–1997 Svenska stridsflyg: Saab 32 Lansen, attack-, spanings- och jaktflygplan med allväderskapacitet, utrustat med Rolls-Royce-motor. Planet var måttligt pålitligt. Under åren 1955–1960 levererades totalt 447 flygplan till det svenska flygvapnet. En tredjedel förstördes under 25 års tjänst i haverier varvid 100 besättningsmän omkom (samt 7 civila i Vikbo). Olyckorna berodde på tekniska fel i flygplanen, som var tekniskt omogna för flygtjänst, samt piloternas bristfälliga utbildning i flygning i mörker och dåligt väder.

1955 Hugo Theorell, nobelpristagare i medicin för upptäckter rörande oxidationsenzymernas natur och funktionsprincip. Han förstod sig på många av de enzymer som behövs för att livet ska kunna fortgå, och enzymreaktionernas hastighet och riktning.

1957 – Christer Fuglesang född 1957 i Nacka, Stockholm, docent i partikelfysik och den första svenska rymdfararen. Naturligtvis utbildad på KTH där han blev civilingenjör 1981 och där han numera är adjungerad professor. Han fortsatte att studera partikelfysik vid Stockholms universitet och blev docent 1991. Fuglesang har bedrivit egna experiment på Internationella rymdstationen 2006, rörande högenergetiska partiklars inverkan på ögonen, dvs om man ser blixtar när den kosmiska strålningen kör igenom ögonen, som många astronauter hävdat. Även Fuglesang så sådana blixtar och kunde registrera dem.

1958 Pacemakern. Den första pacemaker som gick att operera in byggdes av läkaren och uppfinnaren Rune Elmqvist (1906-1996) och opererades in 1958 av Åke Senning vid Karolinska Institutet på en patient vid namn Arne Larsson. Den hade en pulsamplitud på 2 volt och en pulsbredd på 1,5 millisekunder med konstanta 70-80 pulser per minut. Kraftförsörjningen utgjordes av två NiCd-batterier som man fick ladda genom att stråla radioenergi genom patientens hud till pacemakerns antenn.

1959 – 1964 Svenska matematikmaskiner: Wegematic 800 och Wegematic 1000 var svenska elektronrörsdatorer. Wegematic-datorerna tillverkades åt Wennergren-koncernen av AB Bo Nyman (ABN-bolagen) i Bollmora. Bo Nyman (ABN-bolagen) skötte Wenner-Gren-bolaget Alwacs försäljning i Sverige och utvecklade Wegematic, en elektronrörsdator, som en kopia av Alwac III. Den utförde en addition på 1 ms och en multiplikation på 16 ms. Bilden ovan visar ett av kretskorten, någon slags logikfunktion utförd med elektronrör. Maskinerna bestod av ett ”CPU”-rackskåp på 1,5 meter, ett I/O-skåp och sex skåpmeter med ett vertikalt stående magnetiskt trumminne på 8 kiloord, dessutom 10.000 dioder och 500 elektronrör. Wegematic var dock efter sin tid redan när de var färdigställda och skänktes bort till olika undervisningsinstitutioner. En Wegematic gick under många år på Åbo Akademi och användes för utbildning av programmerare.

1959 Trepunktsbältet uppfanns av Nils Bohlin på Volvo. Man skänkte bort patentet för trafiksäkerhetens bästa.

1960-1999 Svenska stridsflyg: Saab 35 Draken (i tjänst till 2005 i Österrike) ett enmotorigt svenskt jakt-, attack- och spaningsflygplan med dubbel deltavinge som utvecklades av Saab AB för det svenska flygvapnet, utrustat med Rolls-Royce-motor. Totalt byggdes 644 Drakenflygplan. De tjänstgjorde i fyra olika flygvapen i sammanlagt 46 år. Kapabelt till dubbla ljudhastigheten.

1960 – 1981 Datasaab avknoppades tidigt från SAAB och började konstruera datorer för de svenska stridsflygplanen under åren 1950-60. 1957 hade man sin SARA (Saabs räkneautomat) klar. Den var en kopia av BESK utförd i halvledare och användes till hållfasthetsberäkningar för Saab 37 Viggen och det blev starten för svenska massproducerade datorer. För kommersiellt bruk började man 1960 med D-2 som senare utvecklades till stordatorer i D-serien. D-21 marknadsfördes som en mycket snabb maskin uppbyggd av 10.000 transistorer som kunde addera två tal på 10 mikrosekunder och multiplicera på 36 mikrosekunder med 2,5 MHz klocka. Den såldes i cirka 30 exemplar. Vi har nu nått fram till fullödiga serietillverkade stordatorer för affärsbruk, som kunde fås med hålkortsläsare och stans, bandstationer, radskrivare och hårddiskpackar. Datasaab var pionjärer inom högnivåspråken och skapade sitt eget, Algol-Genius som delvis lånat element från Algol60. Märk då att det mesta av kringutrustningen också utvecklats i Sverige, främst på det som senare skulle bli Facit. D-21 användes till numerisk bearbetning av flygplansdelar, väderprognoser åt SMHI och projektering av nya vägar, men såldes kanske mest som vanlig företagsdator för administrativ databehandling. D-22 kom år 1966 och var helt bakåtkompatibel, men hade mycket större minne och var snabbare. Den klarade multikörning och såldes i ungefär 70 exemplar. CK37 från 1971 var en mycket speciell maskin. Centralkalkylator 37 var luftdator i stridsflygplanet Viggen och mycket speciellt uppbyggd för att klara påfrestningarna vid snabba manövrer och eldgivning. Sverige köpte inte maskinvara från USA utan skulle absolut bygga allting själv. Det har visat sig vara klokt.

1960 – Peter Löthberg, svensk tekniker som i princip, via ihärdigt tjatande på olika aktörer, införde Internet i Sverige i slutet av 1980-talet. Det blev ursprunget till Tele2:s nät Swipnet. Han tog 1979 initiativet till det svenska universitetsdatornätet SUNET, vilket först inte var Internet, men efter att man ändra uppbyggnaden och införde protokollet TCP/IP omkring 1990 blev SUNET en del av Internet. Peter tilldelades 2005 IP-priset av den svenska nätanvändarföreningen Swedish Network Users’ Society och tilldelades Kungliga Vetenskapsakademiens guldmedalj 2022.

1961 Mentometern uppfanns av Sigvard Strandh, intendent vid Tekniska Museet i Stockholm. Den lanserades för första gången 1961 av Carl-Eiwar Carlsson i popmusikprogrammen Tio i Topp och Sommartoppen. Mentometern är en enkel elektronisk apparat för rösträkning, som oftast används i TV-program.

1962 infördes 9-årig obligatorisk grundskola.

1962 Rullbältet uppfanns av Hans Karlsson på Volvo. Man skänkte bort patentet för trafiksäkerhetens bästa.

1964 Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) är Europas enda skjutplats för stratosfärraketer. Basen är belägen 40 kilometer öster om Kiruna och omfattar 20 kvadratkilometer markyta. Varje år skjuts cirka 20 obemannade raketer upp. Där släpper man också upp vetenskapliga ballonger som är betydligt större än Globen i Stockholm. Esranges tredje ben är underhåll av satelliter och man har underhållsavtal med många av de stora satellitägarna. I arbetet ingår både katastrofhjälp åt trasiga satelliter, och att hämta ned bilddata från jordresurssatelliter. Kiruna har en unik position uppe i norr att ta data från satelliter över Nordpolen. År 1972 togs ägandet över av det nyligen startade Rymdbolaget (Swedish Space Corporation) från ESRO (European Space Research Organisation).

1964 Satellitstationen på Råö byggdes först för att ta emot TV-satellitsändningar från USA, Europa och Japan. När man slutade med det 1967 blev det istället Råö-observatoriet eller Onsala Rymdobservatorium som drivs av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Sverige ägnar sig minsann också åt radioastronomi, och dessutom i samarbete med de stora grabbarna, till exempel i Cambridge. Man producerar kontinuerligt 4 Gbps stjärnbrusdata som korreleras med signaler från Joddrell Bank och flera andra observatorier i ett försök med sk långbasinterferometri (VLBI), där alla antenner fungerar som en enda.

1964 Svenska matematikmaskiner: Stansaab Censor 932. Stansaab arbetade främst med militära teknikprojekt och ett av dessa var radargruppcentralerna (rgc) som behövde radarskärmar och tillhörande stridsledningssystem. Styrdatorn som att kallas Censor (CENtral procesSOR) och utvecklades under många år till ett absolut kraftpaket. Den spreds långt utanför den militära sfären. Censor har inte bara stått som flygledningssystem på flygplatser (som ATCAS på Arlanda) utan har även funnits med ombord på svenska torpedbåtar under namnet ELPLO (Elektroniskt PLOttsystem) som stridsledningssystem och i patientdatasystem på flera sjukhus. De utmärkt snabba grafikplottenheterna som var tänkta som radarskärmar lämpade sig dessutom för CAD. De sista Censor-systemen för flygtrafikledning brottades i konkurrens med så moderna maskiner som DEC VAX-11. När man beaktar hur ”svag” Censor i ATCAS-tillämpningen var i jämförelse med en modern PC och den uppgift den faktiskt klarade av att utföra, nämligen trafikledning på hela Arlanda, måste man säga att de svenska utvecklarna var skickliga och utnyttjade sin utrustning till det yttersta. Naturligtvis var det assembler och ingen C++ eller andra resursslukande dumheter. De här grabbarna visste vad de gjorde. Idag låter man kompilatorerna sluka hundratals megabyte utan att blinka.

1965 Svenska matematikmaskiner: TRASK (TRAnsistoriserad SekvensKalkylator) var en halvledarbaserad dator som började utvecklas av Matematikmaskinnämnden (som utvecklat BESK) från 1960, övertogs och färdigställdes av Datasystem AB och togs i bruk 1965. Planen var att skapa en snabbare maskin med erfarenheterna av BESK som grund men uppbyggd kring halvledare som sedan transistorn uppfanns 1947. När Matematikmaskinnämnden upplöstes 1963 var utvecklingen halvvägs och projektet övertogs av Nobelinstitutet för fysik i samarbete med Datasystem AB. TRASK användes fram till 1980. TRASK var en 40-bitarsmaskin som utförde en addition med flyttal på 10 μs. Bland annat användes den för att beräkna brytningsplaner för gruvan i Kiruna och att göra beräkningar för Nya Lidingöbron i Stockholm. Bild: Tekniska museet, CC BY 3.0.

1965 AGA var bland de första som tillverkade värmekameror, alltså kameror som registrerade infraröda våglängder för sökning av värmeläckage och dylikt. De första modellerna hette AGA Thermovision. Thermovision blev till Agema Infrared, men heter idag FLIR AB (Forward Looking Infrared). FLIR behärskar i stort sett världen med sina, numera, mycket lätthanterliga infrarödkameror. Tekniken började med en sensor som fick kylas med flytande kväve, men idag använda okylda sensorer. Från början skapades bilden genom att omvärlden scannades genom två roterande prismor i germanium, men idag är sensorn en stillastående array, precis som i vilken digitalkamera som helst.

1967 – 1988 Rc-loket tillverkades av ASEA och var det första tyristorstyrda loket i Sverige. Totalt tillverkades 360 stycken av detta mycket framgångsrika lokomotiv. Tack vare slirkänning och individuell drift på varje axel kan Rc-loket dra mycket mera last än andra lok med motsvarande tjänstevikt, något som ASEA var först i världen med. Det var ASEAs samarbete med Brown Boveri som resulterade i tyristorstyrningen. Loket är 15,4 meter långt, väger 78 ton (Rc 6) och har en maximal effekt på 3,6 megawatt. Det kan dra 236 kN.

1967 Ragnar Granit, nobelpristagare i medicin. Granit var en av världens ledande forskare inom nerv- och sinnesfysiologin och utförde bl.a. grundläggande undersökningar av färgseendet, för vilka han tilldelades Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med amerikanarna Haldan Keffer Hartline och George Wald.

1969 Svenska ASEA-Atom (senare ABB-Atom, och ännu senare Westinghouse Electric Sweden AB) byggde de tidiga svenska kärnreaktorerna i Oskarshamn, Forsmark, Ringhals och Barsebäck och det finska Olkiluoto. Det får anses som ett otroligt ambitiöst projekt för ett litet teknikland som Sverige. Under tiden 1966–1985 var ASEA-Atom den dominerande leverantören vid uppbyggnaden av de svenska och finska kärnkraftsprogrammen. Men Aseas nukleära historia började redan på 1950-talet när man var med och konstruerade reaktorn i Ågesta. År 1971 stod bränslefabriken klar för tillverkning styrstavar och kompletta bränsleelement och 1986 utökade man verksamheten ytterligare med uranåtervinning.

1969 Nobelpriset i ekonomi heter egentligen “Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne“, instiftades 1968 i samband med Riksbankens 300-årsjubileum, och delades ut första gången 1969.

1969-1975 Victor Hasselblads kamera Hasselblad 500C ansågs vara den mest driftsäkra och fick följa med på Apollofärderna till Månen.

1970–1990 Svenska stridsflyg: Saab 37 Viggen var ett stridsflygplan konstruerat och byggt av Saab AB på beställning av Kungliga Flygförvaltningen (senare Försvarets materielverk), utrustat med svensk RM8A-motor. Första flygningen skedde den 8 februari 1967 och leveranserna till Flygvapnet inleddes år 1971 och togs ur tjänst 2005. Planet fanns i fem versioner, för attack, jakt, utbildning, havsövervakning och fotospaning. Totalt serietillverkades 329 individer av Viggen fördelade på fem versioner.

1970 Hannes Alfvén (1908-1995), nobelpristagare i fysik för sina grundläggande upptäckter kring magnethydrodynamik och deras tillämpning inom plasmafysiken. Han klarlade plasmats fysiska egenskaper, vilket har legat till grund för fusionsforskningen. Han upptäckte de efter honom uppkallade alfvénvågorna, magnethydrodynamiska vågor på Solen. Undertecknad har själv suttit på ett föredrag med Hannes Alfvén på KTH om hans tankar om universum och Big Bang och jag kan försäkra att han var fascinerande att lyssna till.

1970 Ulf von Euler, nobelpristagare som erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin för upptäckten av transmittorsubstansen noradrenalin och hur denna lagras i vesiklar i nervändarna.

1972 – 1982 ABBA, svensk popgrupp med namn från medlemmarna (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) som sålt Sveriges namn utomlands utan motstycke. Gruppen upplöstes 1982 men återbildades 2022 och säljer åter utan motstycke. ABBA är, med sina över 360 miljoner sålda skivor i hela världen, Sveriges mest framgångsrika musikexport genom tiderna. År 2000 tackade ABBA nej till ett erbjudande om en miljard dollar för en återföreningsturné. Än idag går musikalen Mamma Mia! för fulla hus i Las Vegas (undertecknad har själv sett köerna) och resulterade i musikalfilmerna Mamma Mia! och Mamma Mia Again! med Meryl Streep i huvudrollen. Nästan oavsett var man kommer i världen, spelas ABBA. ABBA-musik sålde i piratversioner i gamla Sovjetunionen och blev en påminnelse om friheten utanför, och kan till exempel höras i kloster i Kina. ABBA har fått utstå smälek för att vara kommersiella, glammiga med mera, men tidens tand har inte lyckats nöta ned det svenska undret från Metronome-studion på Karlbergsvägen. Den genialiske ljudtrollaren Michael B Tretow skapade ABBA-soundet med hjälp av små, omärkliga tidsförskjutningar saltat med genidrag på genidrag. Uppenbarligen håller Tretows idéer än idag, för många har försökt kopiera soundet, men inte lyckats.

1976 AXE-växeln var den första datoriserade telefonväxeln. Den är moduluppbyggd och olika moduler kan kombineras för olika funktioner, eller bytas ut mot modernare moduler när sådana kommer. Detta modultänkande har varit mycket framgångsrikt. Den första stad som utrustades med AXE var Södertälje 1976 och den sista var Älvros 1998. ”AXE” betyder ingenting, är ingen förkortning, utan en intern typbeteckning i Ericsson omfattande typnummersystem där A står för telefonisystem, X för växlar och E för telefoni för civilt bruk.

1978 Rollatorn med fyra hjul uppfanns av Aina Wifalk, som själv var drabbad av polio. Wifalk tog aldrig ut patent på uppfinningen för hon ville att den skulle komma alla till del. Idag är rollatorn spridd över hela världen.

1978-1985 ABC 80 var en mycket populär svensk hemdator från Luxor. Själva datorkonstruktionen gjordes av Dataindustrier AB med hölje, tangentbord och skärm från Luxor, som ursprungligen var TV-tillverkare. Maskinen hade en 8-bits mikroprocessor Zilog Z80 och hade 16 kB RAM samt 16 kB ROM, vilket rymde en tolk för en egen dialekt av programspråket BASIC. Data kunde lagras både på kassettband och diskett och maskinen kunde nätverkskopplas i ett kontorsnät (CAT-net) med gemensam diskettstation och skrivare. En kraftfullare modell, ABC 800 för kontorsbruk introducerades i april 1981. Bild: Ellinor Algin, CC BY 4.0.

1980 ATC-systemet, Automatic Train Control är ett tågsäkerhetssystem utvecklat på Ericsson på beställning av Statens Järnvägar. ATC eliminerade i ett slag alla större tågolyckor i Sverige, utom i de få fall systemet kopplats bort av föraren eller givits felaktiga indata på grund av felkopplingar i banan. ATC-systemet förhindrar att tåget framförs snabbare än hastighetsgränsen och bromsar automatiskt tåget om föraren missat en stoppsignal. ATC-panelen ger lokföraren förvarning om kommande signaler och hastighetsbegränsningar, men om föraren inte skulle reagera stoppas tåget automatiskt och bromsar mjukt enligt en förutbestämd bromskurva. ATC kallas idag ATP (Automatic Train Protection) och har spritt sig till hela världen.

1980- Marcus Wandt belv den andra svenska astronauten. Han fick tillbringa 22 dagar ombord på den Internationella rymdstationen. Han är en svensk flygingenjör och stridspilot som ingår i ESA:s astronautgrupp. Han är utbildad elektronikingenjör på Chalmers tekniska högskola och har också genomgått officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Uppskjutningen av Wandt skedde på kvällen den 18 januari 2024 och dockningen med ISS skedde på förmiddagen den 20 januari. Den 9 februari landade kapseln i havet utanför Floridas kust.

1981 Kai Siegbahn, nobelpristagare, erhöll hälften av nobelpriset i fysik för insatser i utvecklingen av den högupplösande elektronspektroskopin. Hans upptäckter hjälpte till att förstå elektronernas bindningsenergi.

1981 Torsten Wiesel, nobelpristagare, erhöll en fjärdedel av nobelpriset i medicin för sina forskningsrön om hjärnans syncentrum, nämligen exakt hur signalerna från näthinnan tolkas och utvärderas av syncentrum. Han förstod också hur näthinnan utvecklas med hjälp av visuella stimuli efter födseln.

1981 infördes det analoga mobiltelefonnätet NMT (Nordisk Mobiltelefoni) i de nordiska länderna. Det var det första standardiserade mobiltelefonnätet i världen. Nordiska mobiltelefonigruppen med ordförande Thomas Haug ledde utvecklingen av NMT-nätet baserat på den av Televerket tidigare konstruerade MTA-, MTB- och MTD-tekniken. Gruppen hade år 1973 tagit fram en specifikation för NMT-systemet, och Televerket var det första bolag som byggde upp ett fungerande NMT-nät.

1982 Sune Bergström, Bengt Samuelsson, nobelpristagare, erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin vardera för upptäckten av prostaglandinerna och hur de till exempel styr allergier, inflammationer och kärlsjukdomar.

1983 Svenska trafikflygplan: Saab 340 är ett turbopropflygplan med två General Electric-motorer (CT7) utvecklat av Saab och Fairchild. Det första provflygplanet flög första gången 1983 och typen certifierades 1984. Totalt byggdes det 459 exemplar. En ombyggnation till fraktflyg har utvecklats i Kanada. Det har normalt säten för 34 passagerare.

Två Gripar och en Erieye

1988 Svenska stridsflygplan: Gripen (JAS 39 Gripen) tillverkat av Saab Aerotech, är ett fjärde generationens stridsflygplan som var unikt på många punkter när det kom. Det är så kallad swing-role som betyder att det kan användas för jakt-, attack- och spaningsuppdrag programstyrt bara genom att man slår om en brytare i cockpit. Det var världens första stridsflygplan med rörlig canardvinge. Piloterna kan kommunicera med både tal och bild via den krypterade ”jaktlänken”, ett koncept som var så långt före sin tid att det tedde sig nästan obegripligt för dåtidens flygvapenfolk. Den i- och urtagbara minnesmodulen ”datastaven” (som vi idag snarast skulle kalla minnespinne) gör att piloterna kan planera sin flygning i simulator, i skydd, och sedan ladda upp flygningen till planet genom att plugga i staven och omedelbart vara redo för avfärd. Planets flygegenskaper gör det fortfarande svårslaget i luftstrid. Gripen togs i aktiv tjänst i det svenska försvaret 1996. Gripen är en av svensk industris allra mest respektingivande landvinningar. Ett av grundkraven var att Gripen ska kunna användas i Flygvapnets Bas 90-system. Det innebär att Gripen ska klara att starta och landa på befintliga vägbaser med en 800 meter lång bana. Hittills har 306 exemplar tillverkats.

1989 De sju svenska statsisbrytarna är bland de största i världen. Den nyaste, Oden II, är 108 meter lång med ett deplacement på 11.000 – 13.000 ton och den kan kontinuerligt bryta en 29 meter bred ränna i 1,9 meter tjock is med 3 knops fart. Den klarar 30.000 sjömil i ett sträck eller omsatt i tid 100 dagar utan avbrott. Oden byggdes på Götaverken-Arendal i Göteborg 1989. Maskineriet, som tyvärr inte är svenskproducerat, består av 4 stycken 8-cylindriga dieselmotorer är på totalt 18 megawatt. Oden hyrs även ut som forskningsfartyg och ger vissa inkomster även när isbrytarsäsongen är över i våra farvatten. Fartyget väckte global uppmärksamhet 1991 genom att som första västerländska ytfartyg nå Nordpolen.

1992 Svenska trafikflygplan: Saab 2000 är ett flygplan med turbopropmotorer, och är en modifierad och förlängd version av Saab 340. Det är ett av de snabbaste trafikflygplanen av denna typ, med en hastighet över 665 km/h. Kapaciteten är 50 passagerare. Det första Saab 2000-planet flög 1992; efter 63 tillverkade exemplar lades tillverkningen ned år 1999.

ARTHUR

1994 Artillerilokaliseringsradar eller Arthur (“Artillery Hunting Radar”) eller ArtLokRRBv 2091 är ett artillerilokaliseringssystem utvecklat av Saab Microwave Systems och ursprungligen monterat på en Hägglunds bandvagn, men kan levereras för montage på olika fordon. Den är avsedd att lokalisera projektiler i flykt, såsom kanon, granatkastare och raketammunition. Det är en phased-array dopplerradar som arbetar mellan 5,4–5,9 GHz, når upp till 60 km och kan hålla reda på 100 mål per minut. Britterna gav den mycket beröm i Balkankonflikten och 2022 används den i Ukraina.

1995 Ubåt av Gotland-klass har två dieselmotorer och två stirlingmotorer vilket ger tyst drift, luftoberoende och fördubblad uthållighet jämfört med tidigare ubåtstyper. En gascykel driver en generator som laddar upp båtens batteri som är kopplat till propellermotorn. För passiv spaning är hon utrustad med cirkulär sonar och FAS (“Flank Array Sonar”). Dykdjupet är 300 meter (avsedd för Östersjön) och den kan vara i u-läge i flera veckor. Ubåten är så tyst att amerikanska försvaret inte kunde hitta den, medan den var utlånad till USA under åren 2005-2007. Stirlingmotorn uppfanns av den skotske prästen Robert Stirling 1816 men den blev aldrig till mer än en kuriositet. Den är en kolvmotor som fungerar med extern förbränning och rätt konstruerad är verkningsgraden mycket högre än ottomotorns och vibrationerna mycket lägre. Det första företag som gjort något riktigt av stirlingmotorn är Kockums varv i Göteborg som utrustat ubåtarna i Gotlands-klass med en dylik.

Erieye monterad på SAAB 2000

1996 Erieye är ett Airborne Early Warning and Control System (AEW&C) utvecklat av Saab Electronic Defence Systems. Svenska flygvapnet kallar den för S100B Argus. Det består av en syntetisk radarantenn monterad på ryggen av exempelvis en Saab 340, Saab 2000 eller Embraer 145. Radarns räckvidd är 350-450 km (beroende på nivån av radarstörningar) från en höjd av 7 kilometer, där den kan stanna i mer än 9,5 timmar på ryggen av en SAAB 2000 och kan hålla koll på fler än 2000 samtidiga mål. Erieye är NATO-kompatibel.

1996 Losec (senare Nexium), protonpumpshämmande magsårsmedicin från Astra i Södertälje som blev den mest sålda medicinen i världen. Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för behandling av bland annat duodenalsår, ventrikelsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Läkemedlet säljs för närvarande i Sverige under handelsnamnen Losec, Omedar samt Omeprazol. I samband med patentförlusten lanserade AstraZeneca en efterföljare till Losec: Nexium.

1997 började Bluetooth, eller Blåtand, utvecklas under namnet “MC Link” vid Ericsson Mobile Communications i Lund. 1998 internationaliserades det hela i form av en standardiseringsgrupp bestående av Intel, IBM, Ericsson och Nokia.

2000-talet

2000 Arvid Carlsson, nobelpristagare, erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin för sina upptäckter rörande signalöverföring i nervsystemet. Han bevisade att dopamin var en neurotransmitter. Han kunde tömma nervcellerna på dopamin med reserpin, vilket gjorde försöksdjuren stela och orörliga, och återställa dopaminet med L-DOPA. Det gav honom idén att behandla Parkinsons sjukdom med L-DOPA.

2000 Loken IORE till Malmbanan är världen starkaste ellok, med en effekt på 5,4 megawatt, eller 10,8 MW med två parkopplade lok. ”Iore” är en akronym för engelskans iron ore, järnmalm, och valt medvetet för likheten med den buttra åsnan I-or i sagan om Nalle Puh. Normalt dras 52 malmvagnar av två Iore-lok kopplade i par, men loket kommer att kunna dra 68 nya 120-tonsvagnar. Precis om ASEAs Rc-lok har det individuell drivning och slirkänning på alla hjul. Det har en tjänstevikt på 180 ton och kan dra 700 kN i maximalt 80 km/t och är byggt av Bombardier i Västerås. Det förra, tredelade Dm3 från 1970, var på 7,2 MW, vägde 273 ton och kunde dra 940 kN. Där ser man vad slirkänningen ger: vikten har minskats till 66% men dragkraften minskade bara till 74%. 5,4 MW på 16 kV ger 337 ampere (!).

2000 Korvett av Visby-klass är ett stealth-fartyg med liten infraröd signatur som har utformats av FMV och tillverkas av SAAB Kockums AB i Karlskrona. Skroven till de 650 ton tunga fartygen tillverkas av kolfiberarmerat plastlaminat i stället för stål. Fartygen har inte konventionella propellrar utan utnyttjar istället vattenjetaggregat som drivs av ett kombinationsmaskineri bestående av både dieselmotorer och gasturbiner. Det första fartyget i serien sjösattes den 8 juni 2000 och den 16 december 2009 levererades de första två fartygen till marinen. Totalt har hittills byggts fem fartyg. Huvudområdet är undervattenslokalisering (minröjning och ubåtsjakt) och till detta finns ett flertal hydrofoner, varav en är stor som en folkvagnsbuss.

2001 Electrolux självgående dammsugare Trilobite lanseras under hösten och är den första självgående dammsugaren på marknaden. Funktionen är dock omtvistad, dvs ”it sucks”.

2003 – 2006 Svenska Rymdbolaget var projektledare för månsonden Smart-1, ett lågbudgetprogram för utprovning av jonmotorer, som lyckades över förväntan. Smart-1 blev den första europeiska rymdfarkost som gick i bana runt Månen. Smart-1-projektet är ett av de minsta projekt som ESA någonsin har beställt när det gäller forskningssatelliter och det är också första gången som ett så litet bolag som Rymdbolaget har fått ansvaret att utveckla och leverera satelliten. Vi fick visa upp svensk know-how, projektledning och innovationsförmåga. Saab Ericsson Space levererade separationssystemet och konstruerade kablaget, levererade antenner och elektronik, hade elmiljöansvaret och ansvarade för att bygga ihop satelliten och testa den.

2003 Skype, gratis digitaltelefoni för alla, uppfanns av svensken Nikas Zennström och dansken Janus Friis.

2008 Dreamhack i Jönköping är världens absolut största nätspelarmöte. Detta år möttes fler än 7500 nätspelare i Elmia-hallen för att sätta världsrekord i antal spelare tillsammans i samma lokal. Telia bistod med 2×10 Gbps ledningar mot Internet. Stamnätet i lokalen höll 40 Gbps. Dreamhack började som en källarhändelse i Malungs grundskola på 1990-talet men växte snart ur sina lokaler och flyttade till Arena Kupolen i Borlänge, som dock inte klarade el- och kylbehovet. Numera hålls en vinter- och en höstfestival i Jönköping. 2008 bestämde man att ytterligare ett Dreamhack ska hållas i Expolaris kongresscenter i Skellefteå. Världsrekordet är 10.455 datorer i nätverket.

2006 Spotify startades i april 2006 av entreprenörerna Daniel Ek och TradeDoubler-grundaren Martin Lorentzon i direkt samarbete med en rad av världens främsta skivbolag.

2007 Flightradar24 (www.flightradar24.com) startades år 2007 av två svenskar, Fredrik Lindahl och Mikael Robertsson. Flightradar24 visar all kommersiell flygtrafik och en del militär också, på en världskarta. Systemet baseras på att privatpersoners ADS-B-mottagare lyssnar på flygplanens ADS-B-kommunikation och rapporterar positionen till en server. De flesta moderna trafikflygplan har en transponder, en automatisk radarsvarssändare kallad ADS-B som, bortsett från att den svarar på radarpulser också självmant sänder ut information om bland annat flygplanets fart, kurs, position och färdväg till alla som vill lyssna. Från början täcktes bara norra- och centraleuropa, men allt eftersom nätet av ADS-B-mottagare utökades, täcktes år 2010 hela världen. Flightradar används idag av både militär och civil underrättelse, såväl som alla nyhetsredaktioner, särskilt vid större världshändelser.

2016 De flesta läkemedel blev gratis för dem under 18 år.

2022 Svante Pääbo är en svensk genetiker (1955-) som 2022 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina “upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”. Pääbo är känd som en av grundarna av paleogenetiken, en disciplin som använder genetiska metoder för att studera tidiga homo och andra forntida populationer. Han har fått ett antal utmärkelser för sin forskning och år 2007 utsågs han till en av de mest inflytelserika personerna i världen av tidskriften Time.

Svenska grundämnen

De blågula grundämnena i det periodiska systemet ovan har upptäckts av svenskar, nämligen barium, cerium, erbium, holmium, klor, kobolt, kväve, lantan, litium, mangan, molybden, neodym, nickel, praseodym, selen, skandium, syre, tantal, terbium, torium, tulium, vanadin, wolfram och yttrium.

Sverige anses ha världsrekordet när det gäller antalet upptäckta grundämnen. Inte mindre än 23 stycken, cirka 25% av antalet grundämnen har upptäckts av svenskar. En del av dessa upptäckter är givetvis omtvistade, men låt oss heja på svenskarna. En svensk har dessutom varit inblandad i bestämningen av kisel.

Sverige!!

Det finns massor av svenska uppfinningar, upptäckter, uppfinnare och upptäckare som fått stryka på foten i detta historiska svep. Jag hade kunnat skriva mycket mer, men tiden medgav det inte.

Du svenske tekniker, oavsett om du är fysiker, maskintekniker, flygtekniker, elektrotekniker, kemitekniker, ljudtekniker eller datortekniker: var stolt över ditt lands framgångar! Få länder på Jorden har givit mänskligheten så mycket med så begränsad budget. Världen skulle ha varit väldigt mycket fattigare, och farligare utan de svenska framgångarna!

Allt kul kommer inte från Kalifornien!

Märken på artiklar:

Kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *