Allt du alltid velat veta om optiska nät men varit rädd att fråga

Skriven av

SUNET är det mycket stora optiska stamnät som håller samman alla svenska universitet och högskolor och förser dem med Internet, olika skolrelaterade tjänster, identitetstjänster, molntjänster, silning av epost och kopplingar ut i Europa och världen via NORDUnet- och Géant-näten.

SUNETs stamnät har en kapacitet på 100 Gbps och avstickarna till skolor och olika statliga institutioner (museer, observatorier, myndigheter etc) ligger mellan 10 och 100 GBps redundant. I och med att SUNET är uppbyggt som ett meshnät av ringnät är driftsäkerheten mycket hög. Bortfall har i stort sett aldrig inträffat. Nätets centrala nod i Stockholm är redundant delad i två redundanta delar, Tulegatan och Fredhäll på ett antal kilometers avstånd. Men egentligen behövs centralnoderna inte för nätets grundläggande funktion.

Stamnätet är förlagt i jordlinan överst i stolparna på det svenska kraftnätet. Det blåser inte ned. Nätet sträcker sig mellan Narvik i norr till Malmö i söder.

Bortfall har bara inträffat där fiberleverantören inte har följt SUNETs avtal utan förlagt de båda redundanta länkarna närmare varandra än 10 meter, till exempel på samma sida om en väg. Det kan inte SUNET lastas för.

SUNETs ansvar sträcker sig fram till avlämningspunkten i SUNETs router i högskolan, museet, observatoriet etc.

Undertecknad har dokumenterat hela nätet, från dess tillblivelse till färdigställning. Dessutom har jag beskrivit olika komponenter, ledningar och metoder. Här är en mindre sammanställning med allt du alltid velat veta om optiska nät.

Allt detta finns på SUNETs webbplats www.sunet.se, men inte i någon särskilt bra ordning, så här har jag ordnat det i kategorier åt dig. På SUNETs webbplats finns mycket mera information, både mera grundläggande, såväl som mera avancerad.

Grundläggande, historik, uppbyggnad etc

Nätet nedbrutet i delar: https://www.sunet.se/blogg/we-have-liftoff-del-1-av-2/
Nätet i Sverige och världen: https://www.sunet.se/blogg/we-have-liftoff-del-5-av-2/
Hela designprocessen: https://www.sunet.se/blogg/sa-designar-man-ett-fiberoptiskt-nat/

Den artikel som delats mest

Jag åskådliggör ett datapaket och mäter Sverige på längden: https://www.sunet.se/blogg/megabit-pa-langden-och-tvaren/

Driftcentral och driftläge

Nätdriftcentralen NUNOC: https://www.sunet.se/blogg/sa-arbetar-noc/
Olika sätt att se driftläget: https://www.sunet.se/sunets-driftlage-och-statistik/
Olika belastningsfall: https://www.sunet.se/blogg/nocen-spekulerar-1-hog-belastning/

Uppbyggnad och utbyggnad

Uppbyggnad och mätningar på en länk: https://www.sunet.se/blogg/forsta-dellanken-i-nya-sunet-ar-igang/
Länkar i storstäder: https://www.sunet.se/blogg/langlasning-folja-fiber-fran-tulegatan-till-stockholms-universitet/

Kringtjänster

DNS för att Internet ska fungera: https://www.sunet.se/blogg/dns-och-dnssec-utan-facksnack/

IT-säkerhet

KTHs säkerhetshandbok, som alla borde läsa, knycka och ta efter: https://www.sunet.se/blogg/sunets-handbok-i-informations-och-it-sakerhet/
Om trojanska hästar och hur de kommer in: https://www.sunet.se/blogg/den-okanda-hasten-fran-troja/
Endast redundans håller ett nät uppe: https://www.sunet.se/blogg/redundans-ar-allt/

Optiska finurligheter

L- och C-banden 1500-1650 nm, där all överföring sker: https://www.sunet.se/blogg/l-bandet-grundlaggande-om/
Olika våglängder: https://www.sunet.se/blogg/i-morkret-ar-alla-katter-infraroda/
Ljuset är polariserat: https://www.sunet.se/blogg/polarisation-och-informationsoverforing/

Komponenter och mätinstrument

Spektrumanalysatorn ser allt: https://www.sunet.se/blogg/spektrumanalysatorn-grundlaggande-om/
Det gör OTDR också: https://www.sunet.se/blogg/otdr-grundlaggande-om/
EDFA-förstärkare: https://www.sunet.se/blogg/teknisk-djupdykning-optisk-magi-med-edfa/
Ramanförstärkare: https://www.sunet.se/blogg/distribuerad-forstarkning-grundlaggande-om/
Den oerhört balla ramanförstärkaren: https://www.sunet.se/blogg/teknisk-djupdykning-optisk-magi-med-ramanforstarkare/
ROADM, optiska växlar: https://www.sunet.se/blogg/we-have-liftoff-del-4-av-2/
Modulationsteknik: https://www.sunet.se/blogg/we-have-liftoff-del-3-av-2/
Våglängder och hur de transporteras runt: https://www.sunet.se/blogg/we-have-liftoff-del-2-av-2/
Adva: https://www.sunet.se/blogg/adva-grundlaggande-om/
Var snäll mot fibern: https://www.sunet.se/blogg/langlasning-renlighet-ar-en-dygd/

Det svenska atomklockenätet – pålitlig realtid

Principen för en atomklocka: https://www.sunet.se/blogg/atomur-grundlaggande-om/
Spårbar tid är din försäkring: https://www.sunet.se/case/det-svenska-tidslagret-och-varfor-du-behover-det/
I atomurmakarens verkstad: https://www.idg.se/2.1085/1.443818/i-atomurmakarens-verkstad

Avslutning

Det fina med SUNET är att allt data är offentligt. Undrar du något om driftläge, hur man driver ett optiskt nät på ett säkert sätt och hur man upphandlar nät, är SUNET stället där du ska höra av dig och be om ett studiebesök. Killarna och tjejerna på SUNET och NORDUnet vet precis vad de håller på med!

Märken på artiklar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *