Svenska landvinningar

Skriven av

Vi ska vara stolta över teknik-sverige. Men det är vi inte. Idag hör man bara om amerikanska företags landvinningar, nya fantastiska kretsar, plasmafysik, raketer och fantastiska tunnelprojekt. Med mera. Och allting kommer från Kalifornien. Det är svårt att känna sig stolt över att vara svensk tekniker.

Med denna artikel vill jag förfäkta den svenska tekniken och den svenska teknikern och försöka vidhålla, och bevisa, att allt kul inte kommer från Kalifornien, Japan, Kina eller Bangalore.

Svenskt stål är i världsklass – masugn hos SSAB. Bild: Tortap, CC BY-SA 3.0

Svenska nobelpristagare finns med uppe i molnen bland de stora höjdarna, Einstein, Max Plack, de Broglie, ja, folk som verkligen åstadkommit något och givit industrin och vetenskapen luft under vingarna. Svenska media försöker så gott det går att tiga ihjäl och förlöjliga nobelpriset och ersätta det med prat om tiaror, laxmousse och Svenska Akademiens slirningar in på andra områden.

Det är därför inte med liten sorg man läser debatten om att svenskar inte vet någonting om svenska uppfinningar och svensk industriteknik. De flesta känner till dynamiten, tändstickorna och skiftnyckeln, men sen är det stopp. Den svenska skolan är idag så förfallen att inga ungar snart vet något om teknik alls lägre. De försjunker i sin mobiltelefon och har ingen aning om vad de håller i händerna.

Med bristen på kunskap kommer pseudovetenskapen och kreationismen som på beställning. Kreationisterna eliminerar snabbt all historisk vetenskap och menar att Jorden är platt och dinosaurierna uppstod för 6000 år sedan och våra mindre vetande politiker suger i sig och tror. De elallergiska, anti-vaxarna och chemtrailstroende menar att den mesta tekniken är en konspiration mellan regeringen och ”storföretagen” som vill förslava oss alla. Du skrattar?

Många av uppfinningarna fnissar vi kanske åt dag för att vi är så vana vid dem. Blixtlås, vem reflekterar över det? Men berätta det för en utlänning, som jag gjorde för en dam från Singapore för ett tag sedan, och du får en helt annan reaktion. ”That’s quite significant, isn’t it?” Då måste man känna sig stolt över att vara svensk tekniker.

Tidslinje över svenska landvinningar från 1600-talet och framåt

1600-talet

Denna apparat kan tyckas enkel, men visar ändå Polhems princip för hur man omvandlar en roterande rörelse till en fram- och återgående rörelse. Mycket viktigt för gruvdriften.

1661 – 1751 Christopher Polhem grundade år 1699 Stjärnsunds bruk i Dalarna, ett manufakturverk som blev hans experimentverkstad. Som chefskonstruktör vid Falu gruva 1700 – 1716 konstruerade han olika maskiner, bland annat stånggångar för kraftöverföring. Bland hans övriga uppfinningar märks polhemsknuten, (en föregångare till kardanknuten), polhemslåset (hänglåset), pendeluret, hammarverk, slussar, broar och dockor, textil- och lantbruksmaskiner. Polhem utgav även en mängd vetenskapliga skrifter inom mekanik, fysik och matematik. Han tog även initiativet till Kungliga modellkammaren eller Laboratorium mechanicum, en föregångare till Tekniska Högskolan. Detta var början till den svenska teknikindustrin.

1700-talet

1701 – 1744 Anders Celsius, mest känd för celsiusgraderna. Anders Celsius har fått månkratern Celsius uppkallad efter sig.

1707 – 1778 Carl von Linné, botanist, läkare och zoolog, införde sexualsystemet och indelade växter och djur i familjer efter logiska principer.

1742-1786 Carl Wilhelm Scheele svensk-tysk kemist och apotekare som levde i Köping. Upptäckte syre, klor, kväve, mangan, molybden, wolfram och barium, och identifierade glycerol, vätecyanid, citronsyra, vätesulfid och vätefluorid. En metod att ta fram stora mängder fosfor, vilket senare ledde till att Sverige fick en ledande ställning på marknaden för tändstickor.

177? Barium, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1772 Kväve, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele, före Priestley.

1772 Syre, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele, före Priestley.

1774 Klor, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1774 Mangan, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1778 Molybden, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1781 Wolfram, grundämne upptäckt av Carl Wilhelm Scheele.

1787 Mineralet Gadolinit hittades av amatörgeologen Carl Axel Arrhenius vid Ytterby gruva på Resarö i Stockholms skärgård. Han hittade en svart sten som var väldigt tung, så tung att han beslutade att skicka den till analys. Det döptes efter Johan Gadolin, en finne som lyckades bäst med analysen av den nya bergarten. Sammanlagt hittades sju nya grundämnen i Ytterby gruva, det mesta som någonsin hittats på något ställe i världen.

1800-talet

1803 – 1889 John Ericsson var svensk uppfinnare. Hans lönsammaste uppfinning var varmluftsmaskinen, en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är han som en av uppfinnarna till propellern (omkring 1835) och som konstruktör av det bepansrade skeppet Monitor. London Times kommentar när nyheten om slaget vid Hampton Roads nådde England: ”Whereas we had available for immediate purposes one hundred and forty-nine first-class warships, we have now two, these two being the Warrior and her sister Ironside (Britain’s experimental ironclads). There is not now a ship in the English navy apart from these two that it would not be madness to trust to an engagement with that little Monitor.”

1833 När sidenvävaren Knut Almgren smugglade in en Jacquardvävstol till Sverige, påbörjade han det automatiserade konstväveriet i landet, kanske först och främst på sitt eget Almgrens Sidenväveri som fortfarande är i drift i Stockholm, med originalmaskiner. Besök det!

1843 Scheutz, Georg (1785-1873) och Edvard (1821-1881), två stockholmare som byggde den första kommersiellt tillgängliga räknande maskinen, differensmaskinen i direkt konkurrens med Charles Babbage i England. Den första maskinen såldes 1843, men Scheutzarna gick i konkurs 1881 för ingen förstod det fina med automatisk databehandling. Andra, mindre kända svenska räkneautomater: http://web.telia.com/~u13101111/merschwib.html Babbage byggde en mycket mera avancerad maskin, men lyckades aldrig få den såld.

1843 Terbium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander i mineral från Ytterby gruva.

1843 Yttrium upptäcktes av Carl Gustaf Mosander i mineral från Ytterby gruva.

1844 Säkerhetständstickorna. Gustaf Erik Pasch får patent på säkerhetständstickan. Tändstickan är inte någon svensk uppfinning, men de tidigare tändstickorna, fosforstickorna, var allt för lättantändliga och kunde ibland tändas bara av att skramla omkring i tändsticksasken. Vad Pasch gjorde var att välja andra material som krävde så hög friktion att de endast gick att tända mot ladans plan. Tändsticksfabriken eller Swedish Match har en tid stått för 75% av hela världsproduktionen.

1850 (cirka) Smörgåsbordet får anses vara en svensk gastronomisk uppfinning som spridit glans åt svensk matkultur över hela världen och förmodligen ökat den svenska matexporten. En traditionell svensk buffé som utvecklats ur borgerskapets brännvinsbord, ända från 1500-talet. Smörgåsbordet blev mycket populärt på järnvägsstationernas restauranger innan tågen började föra restaurangvagnar vid 1900-talets början. Till och med själva ordet har funnit sin väg in i engelskan: ”Smorgasboard” betyder inte bara ”Swedish Table” utan är ett uttryck för överväldigande mångfald.

Bessemerblåsning, Hagfors. Fotografi 1880-talet av Alfred Dahlgren. Källa: Jernkontorets bildsamling

1858 Bessemermetoden. Göran Fredrik Göransson uppfann inte alls färskning av stål genom inblåsning av luft i en sk bessemerkonverter, en tippbar ugn. Det gjorde engelsmannen Henry Bessemer tre år tidigare, 1855. Göransson gjorde emellertid metoden praktiskt användbar genom att öka mängden inblåst luft och erhöll ett homogent, smidbart stål. Därefter var han med och bildade Sandvikens Jernverks AB, numera Sandvik.

1864 Tändhatten. Alfred Nobel var inte först med tändhatten, men var först med att göra en med kvicksilverfulminat som initialsprängämne, som var kraftigt nog att tända dynamit. Kvicksilverfulminat används än idag.

1865 Dynamiten. Alfred Nobel hade problem med att hans nitroglycerinfabriker exploderade och under ett experiment med att stabilisera nitroglycerin råkade han bryta sönder ett glaskärl, varvid nitroglycerinet rann ned i packmaterialet och sögs upp. Packmaterialet var kiselgur, allmänt använt som torkmedel. Det bibehöll sin sprängkraft men var betydligt svårare att antända. Problemet var löst.

1874 Statens Meteorologiska Central Anstalt bildades 1874 och var först i världen med att hämta hem väderdata via nätverk. Elektroniskt var det dock inte, utan telegrafi med morsenyckel. 1945 antogs namnet SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

1875 Spränggelatin. Alfred Nobel blandade nitroglycerin med 7-8% nitrocellulosa (bomullskrut) och fick en annan form av sprängmedel som också tålde att transporteras. Eftersom nitrocellulosa också är ett sprängämne blev sprängkraften högre än med dynamit, som till största delen består av sten.

Hilda och Lars-Magnus Ericsson med Ericssons telegrafskrivare

1876 LM Ericsson & Co –> LM Ericsson –> Ericsson. Lars Magnus Ericsson var finmekanisk hantverkare med internationell erfarenhet. 1876 startade han en liten verkstad på Drottninggatan i Stockholm med några tusen kronor i startkapital. Han lindade huvudsakligen spolar som underleverantör åt Bell Telephone. Ericsson har försett många av Jordens länder med telefoni och var först med att installera elektroniska telefonväxlar i stor skala. Den första stad som utrustades med en automatisk växel blev Södertälje.

1877 Separatorn uppfanns av Gustaf de Laval (1845 – 1913, KTH-ingenjör 1866) först för att separera vatten från olja i hans ångturbin, lavalturbinen, men kom senare att användas inom mejeriindustrin för att separera mjölk och grädde. Han grundade AB Separator 1883.

1879 Erbium upptäcktes av Per Teodor Cleve i mineral från Ytterby gruva

1879 Holmium upptäcktes av Per Teodor Cleve (Holmium kommer av ”Stockholm” på latin) i mineral från Ytterby gruva

1879 Skandium upptäcktes av Lars Fredrik Nilsson (efter Skandinavien) i mineral från Ytterby gruva

1879 Tulium upptäcktes av Per Teodor Cleve i mineral från Ytterby gruva.

1882 Blåslampan. Carl Nyberg tog patent på blåslampan. Han byggde världens första hangar och var först med att använda vindtunnel för testning. Byggde också en experimentell helikopter 1874.

1883 ASEA. Detta år bildades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Företaget skulle tillverka elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner (generatorer), baserade på ingenjören Jonas Wenströms konstruktioner. Grundare var grosshandlaren Ludvig Fredholm. 1890 fusionerades företaget med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag, vars affärsidé var elkraftöverföring för industri och transport. Detta bolag hade bildats 1889 och den ena grundare var Jonas bror Göran Wenström. Det nya bolaget döptes till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 1889 uppfann Jonas Wenström trefassystemet – som omfattade hela kedjan generator, transformator och motor. 1893 byggde Asea landets första trefaskraftöverföring (på 300 hk enligt den tidens mått) för en längre sträcka (15 km), mellan Hellsjön och Grängesberg. Asea bidrog till Sveriges elektrifiering – såväl av industrin och hemmen som av järnvägsnätet. Den första HVDC-överföringen kom 1954. 1965 fick Asea Atom beställning av det första svenska kärnkraftverket, O1 i Oskarshamn. ASEA blev ABB 1988 och gick från storhet till storhet med sina industriella system, och inte minst med det tyristorstyrda Rc-loket. ABB styrsystem 800xA finns i stort sett i alla industrianläggningar där man har med kraftkontroll att göra, kraftverk, kärnkraft, gruvor, värmeverk.

1884 Nobelkrutet Ballistit. Alfred Nobel blandade 50% nitroglycerin och 50% nitrocellulosa och erhöll ett sk. röksvagt krut, en avsevärd förbättring över svartkrutet. Den som kan skjuta med mindre rök får en fördel eftersom det inte bildas rök som skymmer sikten för kanonservicen och avslöjar för fienden varifrån elden utgår.

1884 Telefonluren. Lars Magnus Ericsson (1846 – 1926) uppfann inte telefonen, men väl telefonluren. Han byggde samman mikrofonen och hörluren och kallade skapelsen för handmikrotelefonen. Han gjorde telefonen till en svensk storindustri.

1889 Rörtången uppfanns av Johan Petter Johansson, 1853-1943. En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen. År 1886 startade han företaget Enköpings Mekaniska. På 1890-talet började han tillverka de första patenterade skiftnycklarna och rörtängerna och fabriken bytte namn till Bahco (B A Hjorth & Co).

1890 Trefassystemet. Systemet är grundat på bl.a. ett patent från 1890 av Jonas Wenström, 1855-1893. År 1883 grundades Allmänna Svenska Elektriska AB (ASEA), som bland annat byggde på Wenströms patent. Wenström hyllas tillsammans med Nikolas Tesla som växelströmmens fäder.

1891 Scania-Vabis, först Vabis, Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge, startades för tillverkning av järnvägsvagnar. Den första bilen levererades 1901. År 1969 gick Scania-Vabis och Saab ihop, och bildade storföretaget Saab-Scania. Scanias tunga arbetsfordon finns numera överallt i världen. Brandförsvaret i Hongkong kör till exempel Scania.

1892 Primusköket. År 1892 fick Frans Wilhelm Lindqvist,1862-1931, patent på ett tryckluftdrivet fotogenkök, det sk. Primusköket som blev en stor svensk exportframgång över hela världen. Lindqvist kom på att om man förvärmde fotogenet så att det förångades före antändningen fick man ett mycket bättre värmeutbyte och ett kök som inte sotade.

1892 Skiftnyckeln patenterades av Johan Petter Johansson, 1853-1943.

1894 Kombinationsmåttsatsen, eller populärt ”passbitarna” uppfanns av Carl Edvard Johansson (CEJ) eller populärt ”Mått-Johansson”. Måttsatsen innehåller 102 precisionsslipade passbitar av härdat stål som kan kombineras att ge alla mått mellan 1 och 201 mm i steg om 0,01 mm. Det ställs stora krav på passbitens mätytor. Mätytan på en passbit skall vara plan och dessutom skall de båda mätytorna vara parallella inom någon tiondels mikrometer. Lägger man två bitar mot varandra så att luften pressas ut, så håller det yttre lufttrycket ihop bitarna som om de vore klistrade. Passbitarna användes för repetitiva mätningar i produktion, mest innan andra mätmetoder, som till exempel skjutmått, eller idag, elektroniska mätmetoder blev vanliga. Idag används de huvudsakligen till kalibrering av andra mätverktyg. Wikipedias avslutande ord ”har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av all modern industriproduktion” värmer ett svenskt teknikerhjärta.

1896 Mjölkmaskinen ”laktatorn” uppfanns av Gustaf de Laval. Laktatorn var inte så bra, så den blev aldrig någon stor produkt, men idén var född.

1897 – 1989 Carl Munters, utvecklade absorptionskylskåpet tillsammans med Baltzar von Platen under sin tid på KTH. Han startade sedan sin eget företag, Munters Industri AB efter att han uppfunnit skumplasten. Vid sin död 1989 hade han tagit patent på över tusen uppfinningar.

1898 – 1984 Baltzar von Platen utexaminerades 1922 från Kungliga Tekniska Högskolan. Som exjobb uppfann han ett kylsystem tillsammans med Carl Munters 1918, absorptionskylskåpet. Det blev det första praktiskt användbara kylskåpet för hemmabruk. Tillsammans med Anders Kämpe på ASEA i Stockholm gjorde han världens första konstgjorda diamant 1953.

1899 Hägglund & Söner var en verkstadskoncern som startade i Örnsköldsvik som en snickeriverkstad av Johan Hägglund (1866-1956). Företaget växte senare till ett av Norrlands största verkstadsföretag med tillverkning av bland annat bussar, lyftverktyg, lastmaskiner, spårvagnar och flygplan. Efter att ha valsat in och ut ur ASEA är det numera en del av industrikoncernen BAE under namnet BAE Systems Hägglunds. Deras bandvagnar och stridsfordon finns överallt i hela världens otillgängligaste områden, från nord- till sydpol. Deras produkter är mycket populära bland världens försvarsmakter.

1900-talet

1903 Svante Arrhenius (1859 – 1927), nobelpristagare i kemi för den elektrolytiska dissociationsteorin, om hur salter löser sig i vatten och hur syror och baser reagerar.

1904 ESAB (Elektriska svetsningsaktiebolaget) grundades av Oscar Kjellberg för utveckling av hans uppfinning av den belagda svetselektroden. ESAB är en mycket stor tillverkare av elektroder och svetsutrustning. Elektroderna benämns fortfarande OK efter företagets grundare.

1905 Klippapparaten. Gustaf Dalén löste problemet med de acetylendrivna fyrarnas stora gasförbrukning och problemet med att få dem att blinka istället för att avge fast sken, något man tidigare löst med mekaniska slutare. En klippljusapparat styr fyrens blinkande genom att slå av och på gastillförseln med korta, regelbundna intervaller.

1906 AGA-massan. Acetylengas kan inte förvaras i en flaska under tryck eftersom den är mycket explosiv. Detta sysselsatte teknikerna på AGA (Aktiebolaget Gasackumulator) under lång tid. Acetylen löser sig dock i aceton varvid risken elimineras. Man kan tro att AGA-massan var Gustaf Daléns förtjänst, men det ursprungliga patentet kom från Frankrike. Den franska metoden var fortfarande riskfylld och det var Gustaf Dalén som gjorde den praktiskt användbar för dagligt arbete, genom att uppfinnas AGA-massan, ett fluffigt material som absorberar acetonet.

1907 – 2002 Astrid Lindgren, vars böcker om barn som inte bär sig åt som den gängse modellen föreskrivit, har erövrat världen och till och med trängt in i, och lyst upp den mörka Sovjetunionen. Alla fd sovjetmedborgare vet vem Karlsson på taket är. Pippi Långstrump föddes 1945.

1907 Kullagret tar vi för givet att det är en svensk uppfinning, men det har existerat sedan romartiden. Sven Wingquist tog år 1907 patent på ”Anordning vid kullager” nämligen det flerradiga självreglerande radialkullagret med sfärisk form på ytterringens löpbana, allmänt kallat sfäriskt kullager. Detta lager var en banbrytande uppfinning som gjorde det möjligt att få lagren att fungera även om axlarna hade en viss avvikelse i axiell led. De tidigare kullagren var styva utan någon flexibilitet utom det interna glappet. En liten avvikelse i uppriktning kunde medföra stora lagerkrafter som ledde till att lagret lätt havererade. Återigen en svensk som tagit en oduglig idé och gjort den praktiskt användbar. För att exploatera detta grundade han 1907 den Svenska Kullagerfabriken SKF. SKF grundade 1926 bilföretaget AB Volvo som ett helägt dotterbolag.

1907 Solventilen. Gustaf Dalén löser slutligen problemet med fyrarnas stora gasförbrukning genom att skapa en ventil som släcker fyren på dagen med hjälp av värme från solen. Tack vare klippapparaten och solventilen lyckades han reducera gasförbrukningen med 90 % jämfört med tidigare konstruktioner.

1911 Alexanderssongeneratorn, högfrekvensgeneratorn som möjliggjorde radiosändningar på en bestämd frekvens, till skillnad från gnistsändning som varit vanligt fram tills dess. Elektronrören var ännu inte uppfunna. Uppfinnaren Ernst Alexandersson (1878 – 1975) var svensk, från Uppsala och utbildad på KTH i Stockholm. Han utvandrade till USA 1902 och arbetade större delen av sitt liv på General Electric. Han fick patent på sin generator 1911. Den enda överlevande, fungerande sändarstationen med alexanderssongenerator är Grimeton på svenska västkusten. Den sänder med 200 kilowatt på 17,2 kHz och används än idag vid högtidliga tillfällen.

1911 Allvar Gullstrand, nobelpristagare i medicin för sitt arbete om ögats dioptrik, däribland hur linsens kurvatur påverkar dess brytningsindex. Han förklarade också slutligen iris funktion, som dittills inte varit helt klarlagd.

1912 Gustaf Dahlén, nobelpristagare i fysik för AGA-fyren med klippapparaten. Kom på hur man skulle förvara acetylen under tryck i sk AGA-massa, där acetylenet löstes i aceton.

1913 Astra AB, eller Aktiebolaget Astra Apotekarnas Kemiska Fabriker, bildades år 1913 av apotekaren Adolf Rising i Södertälje. Till en början hade företaget endast tio anställda, men utvecklades redan under de första åren starkt. En av anledningarna till detta var det ökade läkemedelsbehov som uppstod i samband med första världskriget. Idag heter företaget Astra-Zeneca, men har kvar en stor del av produktionen i Södertälje.

1913 Blixtlåset uppfanns inte av en svensk, utan av en amerikan, som dock använde sig av lösa metallhäktor som fick sys fast en och en. Svenskamerikanerna Peter Aronsson år 1906 och Gideon Sundbäck år 1913 förbättrade det så att det gick att använda praktiskt i produktion av kläder. Sundbäcks idé var att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin. Den enda förändringen till dags dato är att häktorna för det mesta görs av plast.

1916 Glödnätsväxlaren. En AGA-fyr med glödnätsväxlare, en apparat som automatiskt byter ut ett trasigt glödnät mot ett nytt gjorde att en typisk fyr bara behövde ses till en gång om året.

1919 Electrolux är numera en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux sålde dammsugare från starten och från 1924 kylskåp efter att ha köpt uppfinningen av Baltzar von Platen och Carl Munters. Electrolux har köpt upp en stor mängd kända varumärken, som AEG, Electro-Helios, Huskvarna, Eureka, Flymo, Frigidaire, Juno, Kelvinator, Marijnen, Molteni, Rosenlew, Simpson, Therma, Tornado, Tricity Bendix, Wascator, Westinghouse, Volta, VOSS, Zanussi, Zoppas, med flera.

1923 500-väljaren var en motordriven mekanisk linjeväljare för telefonväxlar, konstruerad av Knut Kåell på LM Ericsson. 1923 var det år den första prototypen togs i provdrift. 500-väljaren möjliggjorde storskaliga automatiska telefonväxlar.

1924 – 2000 David H Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi. Bland ”de lärde i Lund”.

1924 Manne Siegbahn (1886-1978), nobelpristagare i fysik för upptäcker och forskning rörande röntgenemissionsspektroskopi med vilken han kunde bestämma vilka grundämnen som ingick i en okänd substans. Han förstod också röntgenstrålarnas brytning.

1925 Postgirot (numera Plusgirot) var en tidig form av kontantlös överföring av pengar på elektronisk väg, med hålkort 1954, den första IBM 1410-datorn 1962 och det stora genombrottet optisk läsning 1963. För att tillgodose samhällets behov av effektivare betalningsförmedling tillsattes 1919 en utredning, som föreslog införandet av en ”postcheckrörelse” i Sverige, efter mönster från kontinenten. Första världskriget medförde depression, arbetslöshet och sjunkande statsinkomster, och en besparingskommitté som tillsattes 1923 fann att en postgirorörelse, som nu blev benämningen, också skulle minska statens hantering av kontanter och därmed bli en sparfrämjande faktor. Riksdagen biföll förslaget 1924 och på nyåret 1925 startade Postgirot som en del av Postsparbanken. Idén med kontantlösa betalningar genom girering fick ett snabbt genomslag och redan under det första verksamhetsåret öppnades över 5000 konton. Postgirot är tämligen unikt i världen utanför Norden.

1926 The Svedberg, nobelpristagare i kemi för sina studier av dispersa system, alltså kolloidala lösningar. Han kunde därmed bestämma vikten på olika långa organiska molekyler. Det var för detta han uppfann ultracentrifugen.

1929 Hans von Euler-Chelpin, KTH-professor och nobelpristagare till halva priset i kemi för sina studier av jäsning av socker och jäsningsenzymer. Upptäckten gav vidare kunskaper om hur växter och djur förbränner kolhydrater.

1934 Elljusstaken började tillverkas när Oskar Andersson arbetade på Philips i Göteborg.

1936 – Ralph Harold Lundsten är en av Sveriges mest kända tonsättare av elektronisk- och synthesizermusik. Han är uppvuxen i norrbottnisk lantmiljö men flyttade till Boo utanför Stockholm 1958, där han byggde upp musikstudion Andromeda i sin bostad vid Kocktorpssjön, och från 1970 i sin villa Frankenburg i Tollare vid Skurusundets strand. Ralph har fört den svenska naturlyriken världen runt i precis samma mån som Wilhelm Peterson-Berger, till exempel. Han kan mäta sig i storhet med andra elektronmusikkompositörer som Walter Carlos eller Isao Tomita. Ett av de mest spelade verken av Ralph Lundsten är troligen Sveriges Radio Internationals signaturmelodi Ut i vida världen. Förutom musik är Lundsten även verksam som konstnär, filmskapare och författare. Han har gjort fler än 660 opus (2022). Läs mer på http://www.teknikaliteter.se/2017/10/24/fotterna-pa-jorden-men-huvudet-bland-molnen/.

1937 SAAB, Svenska Aeroplan Aktiebolaget grundades som flygplanstillverkare 1937 med huvudkontor i Trollhättan. Företaget skapades för att säkra tillverkning av svenska stridsflygplan. Efter andra världskriget hade SAAB en överproduktion av flygplan och annan verksamhet behövdes. 1949 började därför serieproduktionen av personbilen SAAB 92. 1976 lämnade den miljonte bilen sammansättningsbandet. Saab införde 1976 en ny typ av turbomatad motor för bilar som bara använde turboläget när extra kraft behövdes. Några år senare presenterade man den första kommersiellt tillgängliga turbomatade personbilen. Flygdelen av verksamheten, Saab AB skapade ett antal succéer för det svenska flygvapnet, som Saab 29 Tunnan, Saab 32 Lansen, Saab 35 Draken, Saab 37 Viggen och allra senast det makalösa stridsflygplanet Saab 39 Gripen som satt många andra länders flygförsvar på pottan. Se detta (1988).

1940 Arne Carl-August Beurling (1905 – 1986) var svensk matematiker. 1940 lyckades han knäcka chiffret för den tyska G-skrivaren, en krypterad teleprinter som sände över de telegrafledningar som tyskarna hyrde av Sverige, mellan det ockuperade Norge och Tyskland. Genom Beurlings bedrift hade svenska myndigheter förhandskunskap om många viktiga händelser under kriget, bland annat operation Barbarossa, Tysklands anfall på Sovjetunionen. Han fortsatte med att hjälpa finnarna att knäcka sovjetiska krypton. Det var alltså inte bara engelsmännen som knäckte telexchiffer (Lorenz).

1941 Hasselblad i Göteborg är en kameratillverkare som blivit mest känd för sin höga kvalitet, vilket ledde till att NASA valde Hasselbladskameror för sin utforskning av månen. Det tyska angreppet mot Danmark och Norge, under andra världskriget, åtföljdes omedelbart av totalmobilisering av den svenska krigsmakten. I ett av de tyska spaningsflygplan, som under våren 1940 kränkte det neutrala Sveriges territorium och sköts ned, påträffades en tysk flygkamera tillverkad av Fritz Völk i Berlin. Denna kamera kallades HK 12,5/7×9, eftersom man använde ett 12,5 cm objektiv och negativformatet var 7×9 cm på perforerad 80 mm film. Svenska Flygvapnet behövde kameror, och en förfrågan ställdes till redan då namnkunnige kameramannen, trettiofyraårige Victor Hasselblad: ”Kan ni tillverka en sån här kamera?” Svaret blev: ”Nej, det kan jag inte, men jag kan göra en som är bättre.” 1941 levererades Flyghandkameran Ross HK7 för samma filmtyp som den tyska, men avsevärt förbättrad. Så har det fortsatt.

1943 IKEA Ingvar Kamprad från Emtaryd-Agunnaryd kan knappast sägas ha uppfunnit möblerna, men väl blivit världskänd för sin tillverkning av högkvalitativa möbler i byggsats (flat-pack furniture). Från en blygsam start i Älmhult finns IKEA idag i i stort sett världens alla civiliserade länder. Ska man leta solskenshistorier från svensk industri finns det ingen som lyckats så bra som IKEA. IKEA är ett begrepp över hela den civiliserade världen, och sysselsätter mängder av underleverantörer från samma civiliserade värld. I augusti 2014 hade IKEA totalt 315 varuhus i 27 länder. På de flesta Ikeavaruhus finns en restaurang där man säljer svensk mat, däribland köttbullar. IKEA har kommit att bli den största exportören av förädlade livsmedel från Sverige. Restaurangen är obligatorisk i alla ikeavaruhus, med meningen ”Inga affärer görs på fastande mage”, något Kamprad själv sade. Utomlands och numera i många varuhus i Sverige finns även en matbutik där svensk husmanskost finns att köpa. För många utlandssvenskar innebär ett närbeläget ikeavaruhus ett smidigt sätt att få tag i hemlandets mat.

1943 Xylocain är varumärket för ämnet Lidocain, ett lokalbedövningsmedel som uppfanns av Nils Löfgren vid Astra i Södertälje. Hans kollega Bengt Lundkvist började med att prova ämnet på sig själv. Marknadsföringen började 1948. Xylocain har mer än något annat ämne fört ut Astras namn över världen. Det finns ingen tandläkare någonstans som inte injicerar sina patienter med Xylocain före en operation.

1944 Tetrapacken uppfanns av Erik Wallenberg, men han fick inte erkännande förrän 1991 eftersom Ruben Rausing tills dess själv vidhållit att han uppfunnit den. Grundidén är förståelsen för hur man kan svetsa ihop en förpackning under vätskeytan, i en kontinuerlig process, och därmed aldrig få in bakterier.

1945 Pippi Långstrump, en liten rödhårig flicka som spritt Sveriges namn till fler än hundra länder, föds. En exporframgång utan like, som både innefattade export av litteratur och varma, vänliga tankar.

1947 Håkan Lans från Enskede är en svensk uppfinnare och ingenjör, som gjort många stora uppfinningar inom den digitala världen. Mindre bemedlade journalister påstår ibland att han uppfunnit datormusen, men sanningen är att han uppfunnit digitaliseringsbordet (digitizern), en exaktare form av handhållet kodningsverktyg som används vid digitalisering av ritningar. Hans absolut största uppfinning torde ändå vara AIS-systemet (Automatic Identification System), som är ett navigeringssystem för sjöfarten där alla fartyg ständigt sänder sin GPS-position, fart, kurs mm på VHF-radio. Andra AIS-utrustade fartyg hör denna position och kan plotta alla andra fartyg på ett elektroniskt sjökort för att undvika kollisioner. AIS-transpondern kan också vidaresända andra fartygs positioner. AIS-systemet är numera obligatoriskt för alla handelsfartyg över 500 ton och börjar sitt inträde även inom flyget. Håkans rättsliga krav på att ha uppfunnit grafikkortet med separat processor har valsat runt i domstolar sedan 1985 och sannolikt har vi inte sett slutet än. Det är bara att beklaga att den lilla människan inte har så mycket att sätta emot när de stora multijättarna vill sno en idé utan att betala för sig. Vi hejar ändå på Håkan!

1948 Arne Tiselius, nobelpristagare i kemi för sina studier av elektrofores och adsorptionsanalys, och upptäckten av serumproteiners komplexa natur. Elektrofores används för att separera olika långa organiska molekyler.

1951 Tetra Pak grundades av Ruben Rausing i Lund som försett hela världen med aseptiska livsmedelsförpackningar i papp och förpackningsmaskiner och steriliseringsmetoder därtill. Oavsett var man hamnar i världen står det en juice-kartong på matbordet och tittar man under den, hittar man namnet Tetra Pak. Tetra Pak, Brick Pak, Tetra Brik är de vanligaste varumärkena. Tetra Paks maskiner har idag satt ihop hundratals miljarder förpackningar.

1953 BESK, Binär Elektronisk Sekvenskalkylator var den andra svenska datorn efter BARK, som för en tid var snabbast i världen, och visade världens första grafiska simulationer.

1953 Världens första konstgjorda diamant, framtagen av Baltzar von Platen på ASEA.

1955 Hugo Theorell, nobelpristagare i medicin för upptäckter rörande oxidationsenzymernas natur och funktionsprincip. Han förstod sig på många av de enzymer som behövs för att livet ska kunna fortgå, och enzymreaktionernas hastighet och riktning.

1957 – Christer Fuglesang född 1957 i Nacka, Stockholm, docent i partikelfysik och den första svenska rymdfararen. Naturligtvis utbildad på KTH där han blev civilingenjör 1981 och där han numera är adjungerad professor. Han fortsatte att studera partikelfysik vid Stockholms universitet och blev docent 1991. Fuglesang har bedrivit egna experiment på Internationella rymdstationen 2006, rörande högenergetiska partiklars inverkan på ögonen, dvs om man ser blixtar när den kosmiska strålningen kör igenom ögonen, som många astronauter hävdat.

1958 Pacemakern. Den första pacemaker som gick att operera in byggdes av läkaren och uppfinnaren Rune Elmqvist (1906-1996) och opererades in 1958 av Åke Senning vid Karolinska Institutet på en patient vid namn Arne Larsson. Den hade en pulsamplitud på 2 volt och en pulsbredd på 1,5 millisekunder med konstanta 70-80 pulser per minut. Kraftförsörjningen utgjordes av två NiCd-batterier som man fick ladda genom att stråla radioenergi genom patientens hud till pacemakerns antenn.

1959 – 1964 Wegematic 800 och Wegematic 1000 var svenska elektronrörsdatorer. Wegematic-datorerna tillverkades åt Wennergren-koncernen av AB Bo Nyman (ABN-bolagen) i Bollmora. Bilden ovan visar ett av kretskorten, någon slags logikfunktion utförd med elektronrör. Maskinerna bestod av ett ”CPU”-rackskåp på 1,5 meter, ett I/O-skåp och sex skåpmeter med ett vertikalt stående magnetiskt trumminne på 8 kiloord, dessutom 10.000 dioder och 500 elektronrör. Wegematic var dock efter sin tid redan när de var färdigställda och skänktes bort till olika undervisningsinstitutioner. En Wegematic gick under många år på Åbo Akademi och användes för utbildning av programmerare.

1959 Trepunktsbältet uppfanns av Nils Bohlin på Volvo. Man skänkte bort patentet för trafiksäkerhetens bästa.

1960 – 1981 Datasaab avknoppades tidigt från SAAB och började konstruera datorer för de svenska stridsflygplanen under åren 1950-60. 1957 hade man sin SARA (Saabs räkneautomat) klar. Den var en kopia av BESK utförd i halvledare och användes till hållfasthetsberäkningar för Saab 37 Viggen och det blev starten för svenska massproducerade datorer. För kommersiellt bruk började man 1960 med D-2 som senare utvecklades till stordatorer i D-serien. D-21 marknadsfördes som en mycket snabb maskin uppbyggd av 10.000 transistorer som kunde addera två tal på 10 mikrosekunder och multiplicera på 36 mikrosekunder med 2,5 MHz klocka. Den såldes i cirka 30 exemplar. Vi har nu nått fram till fullödiga serietillverkade stordatorer för affärsbruk, som kunde fås med hålkortsläsare och stans, bandstationer, radskrivare och hårddiskpackar. Datasaab var pionjärer inom högnivåspråken och skapade sitt eget, Algol-Genius som delvis lånat element från Algol60. Märk då att det mesta av kringutrustningen också utvecklats i Sverige, främst på det som senare skulle bli Facit. D-21 användes till numerisk bearbetning av flygplansdelar, väderprognoser åt SMHI och projektering av nya vägar, men såldes kanske mest som vanlig företagsdator för administrativ databehandling. D-22 kom år 1966 och var helt bakåtkompatibel, men hade mycket större minne och var snabbare. Den klarade multikörning och såldes i ungefär 70 exemplar. CK37 från 1971 var en mycket speciell maskin. Centralkalkylator 37 var luftdator i stridsflygplanet Viggen och mycke speciellt uppbyggd för att klara påfrestningarna vid snabba manövrer och eldgivning. Sverige köpte inte maskinvara från USA utan skulle absolut bygga allting själv. Det har visat sig vara klokt.

1960 – Peter Löthberg, svensk tekniker som i princip, via ihärdigt tjatande på olika aktörer, införde Internet i Sverige i slutet av 1980-talet. Det blev ursprunget till Tele2:s nät Swipnet. Han tog 1979 initiativet till det svenska universitetsdatornätet SUNET, vilket först inte var Internet, men efter att man ändra uppbyggnaden och införde protokollet TCP/IP omkring 1990 blev SUNET en del av Internet. Peter tilldelades 2005 IP-priset av den svenska nätanvändarföreningen Swedish Network Users’ Society och tilldelades Kungliga Vetenskapsakademiens guldmedalj 2022.

1962 Rullbältet uppfanns av Hans Karlsson på Volvo. Man skänkte bort patentet för trafiksäkerhetens bästa.

1964 Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) är Europas enda skjutplats för stratosfärraketer. Basen är belägen 40 kilometer öster om Kiruna och omfattar 20 kvadratkilometer markyta. Varje år skjuts cirka 20 obemannade raketer upp. Där släpper man också upp vetenskapliga ballonger som är betydligt större än Globen i Stockholm. Esranges tredje ben är underhåll av satelliter och man har underhållsavtal med många av de stora satellitägarna. I arbetet ingår både katastrofhjälp åt trasiga satelliter, och att hämta ned bilddata från jordresurssatelliter. Kiruna har en unik position uppe i norr att ta data från satelliter över Nordpolen. År 1972 togs ägandet över av det nyligen startade Rymdbolaget (Swedish Space Corporation) från ESRO (European Space Research Organisation).

1964 Satellitstationen på Råö byggdes först för att ta emot TV-satellitsändningar från USA, Europa och Japan. När man slutade med det 1967 blev det istället Råö-observatoriet eller Onsala Rymdobservatorium som drivs av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Sverige ägnar sig minsann också åt radioastronomi, och dessutom i samarbete med de stora grabbarna, till exempel i Cambridge. Man producerar kontinuerligt 4 Gbps stjärnbrusdata som korreleras med signaler från Joddrell Bank och flera andra observatorier i ett försök med sk långbasinterferometri (VLBI), där alla antenner fungerar som en enda.

1964 Stansaab Censor 932. Stansaab arbetade främst med militära teknikprojekt och ett av dessa var radargruppcentralerna (rgc) som behövde radarskärmar och tillhörande stridsledningssystem. Styrdatorn som att kallas Censor (CENtral procesSOR) och utvecklades under många år till ett absolut kraftpaket. Den spreds långt utanför den militära sfären. Censor har inte bara stått som flygledningssystem på flygplatser (som ATCAS på Arlanda) utan har även funnits med ombord på svenska torpedbåtar under namnet ELPLO (Elektroniskt PLOttsystem) som stridsledningssystem och i patientdatasystem på flera sjukhus. De utmärkt snabba grafikplottenheterna som var tänkta som radarskärmar lämpade sig dessutom för CAD. De sista Cemsor-systemen för flygtrafikledning brottades i konkurrens med så moderna maskiner som DEC VAX-11. När man beaktar hur ”svag” Censor i ATCAS-tillämpningen var i jämförelse med en modern PC och den uppgift den faktiskt klarade av att utföra, nämligen trafikledning på hela Arlanda, måste man säga att de svenska utvecklarna var skickliga och utnyttjade sin utrustning till det yttersta. Naturligtvis var det assembler och ingen C++ eller andra resursslukande dumheter. De här grabbarna visste vad de gjorde. Idag låter man kompilatorerna sluka hundratals megabyte utan att blinka.

1965 AGA var bland de första som tillverkade värmekameror, alltså kameror som registrerade infraröda våglängder för sökning av värmeläckage och dylikt. De första modellerna hette AGA Thermovision. Thermovision blev till Agema Infrared, men heter idag FLIR AB (Forward Looking Infrared). FLIR behärskar i stort sett världen med sina, numera, mycket lätthanterliga infrarödkameror. Tekniken började med en sensor som fick kylas med flytande kväve, men idag använda okylda sensorer. Från början skapades bilden genom att omvärlden scannades genom två roterande prismor i germanium, men idag är sensorn en stillastående array, precis som i vilken digitalkamera som helst.

1967 – 1988 Rc-loket tillverkades av ASEA och var det första tyristorstyrda loket i Sverige. Totalt tillverkades 360 stycken av detta mycket framgångsrika lokomotiv. Tack vare slirkänning och individuell drift på varje axel kan Rc-loket dra mycket mera last än andra lok med motsvarande tjänstevikt, något som ASEA var först i världen med. Det var ASEAs samarbete med Brown Boveri som resulterade i tyristorstyrningen. Loket är 15,4 meter långt, väger 78 ton (Rc 6) och har en maximal effekt på 3,6 megawatt. Det kan dra 236 kN.

1967 Ragnar Granit, nobelpristagare i medicin. Granit var en av världens ledande forskare inom nerv- och sinnesfysiologin och utförde bl.a. grundläggande undersökningar av färgseendet, för vilka han tilldelades Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med amerikanarna Haldan Keffer Hartline och George Wald.

1969-1975 Victor Hasselblads kamera Hasselblad 500C ansågs vara den mest driftsäkra och fick följa med på Apollofärderna till Månen.

1970 Hannes Alfvén, nobelpristagare i fysik för sina grundläggande upptäckter kring magnethydrodynamik och deras tillämpning inom plasmafysiken. Han klarlade plasmats fysiska egenskaper, vilket har legat till grund för fusionsforskningen. Han upptäckte de efter honom uppkallade alfvénvågorna, magnethydrodynamiska vågor på Solen. Undertecknad har själv suttit på ett föredrag med Hannes Alfvén på KTH om hans tankar om universum och Big Bang och jag kan försäkra att han var fascinerande att lyssna till.

1970 Ulf von Euler, nobelpristagare som erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin för upptäckten av transmittorsubstansen noradrenalin och hur denna lagras i vesiklar i nervändarna.

1972 – 1982 ABBA, svensk popgrupp med namn från medlemmarna (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) som sålt Sveriges namn utomlands utan motstycke. Gruppen upplöstes 1982 men återbildades 2022 och säljer åter utan motstycke. ABBA är, med sina över 360 miljoner sålda skivor i hela världen, Sveriges mest framgångsrika musikexport genom tiderna. År 2000 tackade ABBA nej till ett erbjudande om en miljard dollar för en återföreningsturné. Än idag går musikalen Mamma Mia! för fulla hus i Las Vegas (undertecknad har själv sett köerna) och resulterade i musikalfilmerna Mamma Mia! och Mamma Mia Again! med Meryl Streep i huvudrollen. Nästan oavsett var man kommer i världen, spelas ABBA. ABBA-musik sålde i piratversioner i gamla Sovjetunionen och blev en påminnelse om friheten utanför, och kan till exempel höras i kloster i Kina. ABBA har fått utstå smälek för att vara kommersiella, glammiga med mera, men tidens tand har inte lyckats nöta ned det svenska undret från Metronome-studion på Karlbergsvägen. Den genialiske ljudtrollaren Michael B Tretow skapade ABBA-soundet med hjälp av små, omärkliga tidsförskjutningar saltat med genidrag på genidrag. Uppenbarligen håller Tretows idéer än idag, för många har försökt kopiera soundet, men inte lyckats.

1976 AXE-växeln, den första datoriserade telefonväxeln. Den är moduluppbyggd och olika moduler kan kombineras för olika funktioner, eller bytas ut mot modernare moduler när sådana kommer. Detta modultänkande har varit mycket framgångsrikt. Den första stad som utrustades med AXE var Södertälje 1976 och den sista var Älvros 1998. ”AXE” betyder ingenting, är ingen förkortning, utan en intern typbeteckning i Ericsson omfattande typnummersystem där A står för telefonisystem, X för växlar och E för telefoni för civilt bruk.

1980 ATC-systemet, Automatic Train Control är ett tågsäkerhetssystem utvecklat på Ericsson på beställning av Statens Järnvägar. ATC eliminerade i ett slag alla större tågolyckor i Sverige, utom i de få fall systemet kopplats bort av föraren eller givits felaktiga indata på grund av felkopplingar i banan. ATC-systemet förhindrar att tåget framförs snabbare än hastighetsgränsen och bromsar automatiskt tåget om föraren missat en stoppsignal. ATC kallas idag ATP (Automatic Train Protection) och har spritt sig till hela världen.

1981 Kai Siegbahn, nobelpristagare, erhöll hälften av nobelpriset i fysik för insatser i utvecklingen av den högupplösande elektronspektroskopin. Hans upptäckter hjälpte till att förstå elektronernas bindningsenergi.

1981 Torsten Wiesel, nobelpristagare, erhöll en fjärdel av nobelpriset i medicin för sina forskningsrön om hjärnans syncentrum, nämligen exakt hur signalerna från näthinnan tolkas och utvärderas av syncentrum. Han förstod också hur näthinnan utvecklas med hjälp av visuella stimuli efter födseln.

1982 Sune Bergström, Bengt Samuelsson, nobelpristagare, erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin vardera för upptäckten av prostaglandinerna och hur de till exempel styr allergier, inflammationer och kärlsjukdomar.

Två Gripar och en Erieye

1988 Gripen (JAS 39 Gripen) tillverkat av Saab Aerotech, är ett fjärde generationens stridsflygplan som var unikt på många punkter när det kom. Det är så kallad swing-role som betyder att det kan användas för jakt-, attack- och spaningsuppdrag programstyrt bara genom att man slår om en brytare i cockpit. Det var världens första stridsflygplan med rörlig canardvinge. Piloterna kan kommunicera med både tal och bild via den krypterade ”jaktlänken”, ett koncept som var så långt före sin tid att det tedde sig nästan obegripligt för dåtidens flygvapenfolk. Den i- och urtagbara minnesmodulen ”datastaven” (som vi idag snarast skulle kalla minnespinne) gör att piloterna kan planera sin flygning i simulator, i skydd, och sedan ladda upp flygningen till planet genom att plugga i staven och omedelbart vara redo för avfärd. Planets flygegenskaper gör det fortfarande svårslaget i luftstrid. Gripen togs i aktiv tjänst i det svenska försvaret 1996. Gripen är en av svensk industris allra mest respektingivande landvinningar.

1989 De sju svenska statsisbrytarna är bland de största i världen. Den nyaste, Oden II, är 108 meter lång med ett deplacement på 11.000 – 13.000 ton och den kan kontinuerligt bryta en 29 meter bred ränna i 1,9 meter tjock is med 3 knops fart. Den klarar 30.000 sjömil i ett sträck eller omsatt i tid 100 dagar utan avbrott. Oden byggdes på Götaverken-Arendal i Göteborg 1989. Maskineriet, som tyvärr inte är svenskproducerat, består av 4 stycken 8-cylindriga dieselmotorer är på totalt 18 megawatt. Oden hyrs även ut som forskningsfartyg och ger vissa inkomster även när isbrytarsäsongen är över i våra farvatten. Fartyget väckte global uppmärksamhet 1991 genom att som första västerländska ytfartyg nå Nordpolen.

ARTHUR

1994 Ericsson Microwave Systems (senare Saab Microwave Systems) ägnar sig åt radar. Två av deras produkter, Erieye (flygburen stridsledningsradar med syntetisk antenn, i direkt konkurrens med USAs radarplan AWACS) och ARTHUR (Artillery Hunting Radar, eldledningsradar för luftvärn med syntetisk antenn och avancerad målföljning, 1994) har rönt mycket uppmärksamhet och fått mycket beröm värden över.

Erieye monterad på SAAB 2000

Erieye ser över 450 kilometer från en höjd av 7 kilometer, där den kan stanna i mer än 9,5 timmar på ryggen av en SAAB 2000 och kan hålla koll på fler än 2000 mål. ARTHURs antenn har 90 graders öppningsvinkel och kan hitta fientlig eld på 40 kilometers håll. Den kan hålla koll på fler än 100 projektiler per minut. www.youtube.com/watch?v=eZxQ-RJu_DU

1995 Stirlingmotorn uppfanns av den skotske prästen Robert Stirling 1816 men den blev aldrig till mer än en kuriositet. Den är en kolvmotor som fungerar med extern förbränning och rätt konstruerad är verkningsgraden mycket högre än ottomotorns och vibrationerna mycket lägre. Det första företag som gjort något riktigt av stirlingmotorn är Kockums varv i Göteborg som utrustat svenska ubåtar med en dylik. HMS Gotland sjösattes 1995. Bland annat tack vare stirlingmotorn och sin utmärkta propeller är de svenska ubåtarna så tysta att amerikanska flottan inte kan hitta dem trots att de hållit på i flera år. Detta har intresserat många andra nationer.

1996 Losec (senare Nexium), protonpumpshämmande magsårsmedicin från Astra i Södertälje som blev den mest sålda medicinen i världen. Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för behandling av bland annat duodenalsår, ventrikelsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Läkemedlet säljs för närvarande i Sverige under handelsnamnen Losec, Omedar samt Omeprazol. I samband med patentförlusten lanserade AstraZeneca en efterföljare till Losec: Nexium.

2000-talet

2000 Arvid Carlsson, nobelpristagare, erhöll en tredjedel av nobelpriset i medicin för sina upptäckter rörande signalöverföring i nervsystemet. Han bevisade att dopamin var en neurotransmitter. Han kunde tömma nervcellerna på dopamin med reserpin, vilket gjorde försöksdjuren stela och orörliga, och återställa dopaminet med L-DOPA. Det gav honom idén att behandla Parkinsons sjukdom med L-DOPA.

2000 Loken IORE till Malmbanan är världen starkaste ellok, med en effekt på 5,4 megawatt, eller 10,8 MW med två parkopplade lok. ”Iore” är en akronym för engelskans iron ore, järnmalm, och valt medvetet för likheten med den buttra åsnan I-or i sagan om Nalle Puh. Normalt dras 52 malmvagnar av två Iore-lok kopplade i par, men loket kommer att kunna dra 68 nya 120-tonsvagnar. Precis om ABBs Rc-lok har det individuell drivning och slirkänning på alla hjul. Det har en tjänstevikt på 180 ton och kan dra 700 kN i maximalt 80 km/t och är byggt av Bombardier i Västerås. Det förra, tredelade Dm3 från 1970, var på 7,2 MW, vägde 273 ton och kunde dra 940 kN. Där ser man vad slirkänningen ger: vikten har minskats till 66% men dragkraften minskade bara till 74%. 5,4 MW på 16 kV ger 337 ampere (!).

2001 Electrolux självgående dammsugare Trilobite lanseras under hösten och är den första självgående dammsugaren på marknaden. Funktionen är dock omtvistad, dvs ”it sucks”.

2003 – 2006 Svenska Rymdbolaget var projektledare för månsonden Smart-1, ett lågbudgetprogram för utprovning av jonmotorer som lyckades över förväntan. Smart-1 blev den första europeiska rymdfarkost som gick i bana runt Månen. Smart-1-projektet är ett av de minsta projekt som ESA någonsin har beställt när det gäller forskningssatelliter och det är också första gången som ett så litet bolag som Rymdbolaget har fått ansvaret att utveckla och leverera satelliten. Vi fick visa upp svensk know-how, projektledning och innovationsförmåga. Saab Ericsson Space levererade separationssystemet och konstruerade kablaget, levererade antenner och elektronik, hade elmiljöansvaret och ansvarade för att bygga ihop satelliten och testa den.

2003 Skype, gratis digitaltelefoni för alla, uppfanns av svensken Nikas Zennström och dansken Janus Friis.

2008 Dreamhack i Jönköping är världens absolut största nätspelarmöte. Detta år möttes fler än 7500 nätspelare i Elmia-hallen för att sätta världsrekord i antal spelare tillsammans i samma lokal. Telia bistod med 2×10 Gbps ledningar mot Internet. Stamnätet i lokalen höll 40 Gbps. Dreamhack började som en källarhändelse i Malungs grundskola på 1990-talet men växte snart ur sina lokaler och flyttade till Arena Kupolen i Borlänge, som dock inte klarade el- och kylbehovet. Numera hålls en vinter- och en höstfestival i Jönköping. 2008 bestämde man att ytterligare ett Dreamhack ska hållas i Expolaris kongresscenter i Skellefteå. Världsrekordet är 10.455 datorer i nätverket.

2006 Spotify startades i april 2006 av entreprenörerna Daniel Ek och TradeDoubler-grundaren Martin Lorentzon i direkt samarbete med en rad av världens främsta skivbolag.

Svenska grundämnen

De blågula grundämnena i det periodiska systemet ovan har upptäckts av svenskar, nämligen barium, cerium, erbium, holmium, klor, kobolt, kväve, lantan, litium, mangan, molybden, neodym, nickel, praseodym, selen, skandium, syre, tantal, terbium, torium, tulium, vanadin, wolfram och yttrium.

Sverige anses ha världsrekordet när det gäller antalet upptäckta grundämnen. Inte mindre än 23 stycken, cirka 25% av antalet grundämnen har upptäckts av svenskar. En del av dessa upptäckter är givetvis omtvistade, men låt oss heja på svenskarna. En svensk har dessutom varit inblandad i bestämningen av kisel.

Sverige!!

Det finns massor av svenska uppfinningar, upptäckter, uppfinnare och upptäckare som fått stryka på foten i detta historiska svep. Jag hade kunnat skriva mycket mer, men tiden medgav det inte.

Du svenske tekniker, oavsett om du är fysiker, maskintekniker, flygtekniker, elektrotekniker, kemitekniker, ljudtekniker eller datortekniker: var stolt över ditt lands framgångar! Få länder på Jorden har givit mänskligheten så mycket med så begränsad budget. Världen skulle ha varit väldigt mycket fattigare, och farligare utan de svenska framgångarna!

Allt kul kommer inte från Kalifornien!

Märken på artiklar:

Kommentarer

 • Pingback: Svenska för litauiska studenter – litteraturlista – Teknikaliteter

 • kul site!
  åSom gammal tekniklärare och ingenjör uppskattar jag särskilt den historiska kavalkaden. här kan man kanske tlägga till Aseas kärnkaraftverk, en otroligt anbitiöst projekt av en småstat som Sverige. På det militära området finns det också många fler mindre skapelser, synnerligen avancerade för sin tid. tex Bill, strv mina 6, torpeder mm.
  Inom skogsindustrin är Dubbelvirametoden en enorm uppfinning som på sin tid förbubblade hastigheten på pappersmaskinerna.

  Ja det finns mycket att vara stolt över inom svensk teknologi. En gång hade jag en kurs med vuxna invandrarelever i Underhåll… “och bakom detta ligger det en svensk uppfinning…” var en replik som till sist blev nästan ett skämt…

  men hur finansierar du en sån här ambitiös site?

  Detta kommentarfält är jobbigt/svårt att använda… man hoppar ur hela tiden… det är i det långa loppet den bekvämaste sidorna på nätet som vinner …

  Håll ut!

  MVH
  Peder fries
  Askersund

  Peder Fries Askersund 22 februari, 2020 08:16 Svara
  • Jag kanske borde utöka artikeln?

   Jörgen Städje 28 februari, 2020 15:16 Svara
 • Finansierar? Det här är en fritidsgrej. Dels tar jag av tidigare artiklar och dels hemsöker jag KTH lite då och då och samlar material.

  Jag kanske ska lägga till dina ämnen.

  jorgenstadje 1 mars, 2020 11:59 Svara
 • Pingback: Riktiga skolböcker – Teknikaliteter

 • Jag saknar världens (på sin tid) ledande företag för mekaniska räkneapparater (Facit i Åtvidaberg). 🙂

  Thomas Rosenfall 23 februari, 2021 17:12 Svara

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *