Äsch! Inget Carrington Event nu heller!

Skriven av

Solen har just haft ett jätteutbrott (maj 2024) och miljarder ton laddade partiklar har slungats mot Jorden. Järnvägen påverkades inte. Inget kärnkraftverk exploderade och svenska kraftnät hade inga problem.

Bild: NASA

Tvärtom blev många glada eftersom väldigt många fick se fantastiska norrsken och sociala media var fulla av snygga bilder.

Stackars konspiratörer

Så trist för alla foliehattar. Människan påverkas inte alls av ett solutbrott eller av det jordmagnetiska fältets förändringar. Skulle så ha varit fallet hade människan inte funnits nu, eftersom solutbrott förekommer vart elfte år och har så gjort under all den tid det funnits liv på Jorden, så om människan hade varit känslig för den typen av fenomen, hade vi inte funnits idag. En sak är säker, människan aktiveras av solutbrott, men Jorden går inte under.

Typisk Facebook-kunskap

Det bekymrar inte konspiratörerna, som sprutar sociala media fulla av domedagsteorier. Eftersom våra kroppar består av atomer, påverkas vi (?) av solutbrottet och bör hålla oss inomhus och täcka oss med aluminium. Det säger ganska mycket om det amerikanska skolsystemet.

Världen skulle ha gått under den 8 april också, när det var solförmörkelse i USA, Jesus skulle ha visat sig och det skulle bli jordbävningar. Elnätet skulle kollapsa och CERN skulle öppna portaler till underjorden så att demonerna kunde komma upp på Jorden. Tyvärr, inget hände. De skriftlärda ändrade sig och sade att undergången skulle inträffa den 23:e april istället, men tyvärr, hade Jorden gått under i april, hade vi märkt det.

Typisk Youtube-kunskap.

Massmedia försökte övertrumfa varandra med katastrofer som skulle kunna inträffa, som problem i elnätet, problem med satelliter, högre elpriser och att viktiga samhällsfunktioner skulle kunna slås ut.

Bild: NASA

Myterna omkring Carrington Event år 1909 är många, men vi har inga telegrafledningar längre, som kan spraka och gnistra. All kommunikation sker numera över optiska fibrer som inte påverkas alls av Jordens magnetfält.

Järnvägens signalsystem har sedan länge kompensation för geomagnetiska stormar och påverkas inte.

Inga satelliter verkar ha brunnit upp och Starlink bara ångar på.

Det visade sig att Svenska Kraftnät inte kunde hitta några som helst problem i kraftnätet. Problemen som uppstod i kraftnätet i Quebec 1989 vid ett stort solutbrott innebar att allt för höga strömmar flöt genom Hydro-Québecs kraftledningar och därför löste vissa skyddsmekanismer ut. Efteråt säkrade sig Hydro-Québec mot detta och har inte haft ytterligare problem.

Ett samtal med astronaut Fuglesang visade att folket på Internationella Rymdstationen inte påverkades särskilt under solutbrottet 2006, men blev tillsagda att sova i moduler som var mer skyddande än vissa andra.

Riktiga problem

Tydligen stördes GPS-mottagningen, åtminstone lite, men inget allvarligt verkar ha inträffat. Det är kanske svårt för Solen att bräcka de ryska störningarna av GPS som pågår just nu.

I Uppsala blinkade lamporna ett par gånger, men inget allvarligt inträffade.

De verkliga problem som uppträdde rör närmast radiokommunikation på kortvågen mellan 3 och 30 MHz, vilket snarast är viktigt för militären. Nå, de har numera Internet och kommunikationssatelliter att ta till, om det skulle behövas.

Inga problem

Bild: NASA

Men radioamatörerna blir själaglada, eftersom den kraftigt joniserade atmosfären kommer att reflektera radiovågor av högre frekvenser än normalt, vilket möjliggör mera, spännande radiokommunikation.

Läs mer

Carrington event: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/1859_%C3%A5rs_geomagnetiska_storm

Märken på artiklar:
Artikelkategorier:
forskning · Katastrofer · Rymdforskning · Sociala media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *